Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Finasterid

Finasterid

Finasterid 1 mg är en behandling vid manligt håravfall, även kallat androgen alopeci. Det är en generisk version av Propecia (tillverkat av MSD) som innehåller samma aktiva ingrediens.

Hos Treated.com är det snabbt, smidigt och riktigt säkert att få och förnya dina recept online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare och apotekare - godkända beställningar skickas med gratis expressleverans.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Finasterid1 mg

Varje tablett innehåller 1 mg finasterid. Tas enligt läkarens instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Finasterid 1 mg är en behandling vid manligt håravfall, även kallat androgen alopeci. Det är en generisk version av Propecia (tillverkat av MSD) som innehåller samma aktiva ingrediens.

Hos Treated.com är det snabbt, smidigt och riktigt säkert att få och förnya dina recept online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare och apotekare - godkända beställningar skickas med gratis expressleverans.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Finasterid vid manligt håravfall

Finasterid 1 mg är en behandling vid manligt håravfall. Det är en generisk version av läkemedlet Propecia som tillverkas av Merck Sharp & Dohme, förkortat MSD. Behandlingen innehåller samma aktiva ingrediens och verkar på samma sätt som Propecia, genom att förhindra omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron. Finasterid är ett receptbelagt läkemedel och du kan smidigt få eller förnya dina recept online hos Treated.com.

 1. Generiskt läkemedel av originalläkemedlet Propecia
 2. Samma ingredienser och utför samma verkan
 3. Även godkänd behandling vid godartad prostataförstorning

Det är inte alls ovanligt att män drabbas av håravfall. Ungefär en tredjedel av alla män börjar uppleva förtunning av håret och tecken på skallighet vid 30 års ålder, och omkring hälften av män i 40 årsåldern.

Förutom androgen alopeci så finns det andra orsaker till varför män tappar håret. I vissa fall kan det ha med andra hälsorelaterade faktorer att göra, eller en bieffekt av ett annat läkemedel. Skulle detta vara orsaken ska du alltid tala med din läkare så att de eventuellt kan justera din dos för den nuvarande behandlingen du tar eller identifiera eventuell annan orsak till ditt håravfall.

Finasterid och manligt håravfall

Finasterid behandlar manligt håravfall genom att hämma aktiviteten hos ett enzym vid namn Typ II 5-alfa-reduktas. Det är detta enzym som ansvarar för omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron. Manligt håravfall följer oftast ett väldigt distinkt mönster och är således vanligtvis väldigt enkelt att identifiera. I många fall brukar det börja på toppen av huvudet. Vid andra fall kan hårfästet sakta röras bakåt från pannan och baslinjen.

Manligt håravfall kan börja i olika åldrar. Hos vissa män redan i 20-årsåldern, medan andra inte märker av några förändringar förrän sena 30-årsåldern eller till och med senare. Hur lång tid det tar för en person att bli helt skallig varierar och är väldigt individuellt. Vissa män förlorar sitt hår successivt under flera år, medan förloppet kan vara mycket raskare i andra fall. Genetik är den mest framträdande faktorn vid manligt håravfall, där personer som har en familjehistoria av tillståndet är mer benägna att själva utveckla det.

Generisk Propecia

Finasterid är ett läkemedel som kan bromsa processen vid manligt håravfall. I vissa fall kan det även positivt påverka återväxten av en del av det förlorade håret. Finasterid är den generiska versionen av läkemedlet Propecia och verkar på samma sätt; genom att hämma omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, som orsakar håravfall. Läkemedlet tas i tablettform en gång om dagen. Effekterna av läkemedlet blir vanligtvis synliga efter 3-6 månader.

Finasterid finns även tillgängligt i en högre dos för behandling vid godartad prostataförstorning, förkortat BPH. Det är viktigt att vara medveten om att 1 mg-dosen är specifik för håravfallsbehandling och att den högre dosen aldrig ska användas i syfte att behandla manligt håravfall.

Köpa Finasterid online

Du kan snabbt, smidigt och riktigt säkert få och förnya ditt recept på Finasterid hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare som kan utfärda ett recept som expedieras av ett av våra registrerade EU-apotek. Läkemedlet skickas till dig med expressleverans - så att du kan påbörja din behandling så snart som möjligt.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Så tar du Finasterid vid manligt håravfall

Som med alla läkemedel är det viktigt att du noga följer din läkares anvisningar när du tar Finasterid, samt att du bekantat dig med innehållet i den medföljande bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Rekommenderad dos är en tablett dagligen.
 2. Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.
 3. Du kan ta tabletten med eller utan mat.
 4. Det kan ta mellan 12 till 26 veckor för effekten av läkemedlet att nå sin optimala effekt.
 5. Om du glömt att ta din dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta behandlingen som vanligt. Dubbla aldrig upp på din dos för att kompensera för glömd dos.
 6. Du bör ha regelbunden återkoppling med din läkare för att säkerställa att Finasterid fungerar som det ska.
 7. Om du slutar ta Finasterid kommer håret du har fått tillbaka att falla av inom 9 till 12 månader.
 8. Punkterna ovan är endast en summering över hur du använder Finasterid. Detaljerade anvisningar finns i läkemedlets bipacksedel, som du kan ladda ner nedan.

Finasterid bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Finasterid från FASS

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Finasterid 1 mg

Biverkningar

Finasterid: biverkningar, varningar och försiktighet

Innan du påbörjar din behandling med Finasterid är det viktigt att du läst igenom och förstått innehållet i den bifogade bipacksedeln, utöver instruktionerna utfärdade av din läkare. Tala alltid om för din läkare om du upplever några biverkningar.

Uppsök genast akut läkarvård om du skulle uppleva allvarliga biverkningar, om du utvecklat depression eller får självmordstankar, om du märker några förändringar i bröstvävnaden (som t.ex. klumpar, vätska ur bröstvårtorna, smärta eller ömhet)

eller om du får en allergisk reaktion av läkemedlet (såsom svullnad i ansikte, läppar eller hals eller nässelfeber).

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Minskad sexlust, erektionsproblem, problem med utlösning, depression.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Allergisk reaktion, svullnad eller ömhet i bröstet, smärta i testiklarna, ökad hjärtfrekvens, ihållande problem med libido, erektioner eller ejakulation som kvarstår efter avbrytande av behandling, infertilitet, förhöjda leverenzymer.

En komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med användandet av Finasterid finns i den medföljande bipacksedeln.

Andra läkemedel och Finasterid

Tala alltid om för din läkare om du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria. Detta då vissa läkemedel kan interagera med Finasterid och påverka läkemedlets funktion, och vice versa.

Det är inte rekommenderat att du tar Finasterid i kombination med tropisk minoxidil.

Personer som redan tar läkemedel innehållande finasterid (såsom Proscar) för behandling av godartad prostataförstoring (BPH) ska inte använda det här läkemedlet.

Andra sjukdomar och Finasterid

Redogör alltid noga för din sjukdomshistoria när du fyller i det medicinska frågeformuläret, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Ta inte Finasterid om du är allergisk mot några ingredienserna i läkemedlet.

Graviditet, amning och fertilitet

Kvinnor ska inte ta Finasterid. Kvinnor som är gravida bör undvika att hantera trasiga eller krossade tabletter av Finasterid, då det kan skada fostrets utveckling. Finasterid kan återfinnas i sperman hos män som använder läkemedlet. Om din partner är gravid är det mycket viktigt att du använder kondom vid samlag.

Om du och din partner planerar att bli gravida skall du prata med din läkare innan du börjar behandling med Finasterid. Om du redan använder Finasterid ska du prata med din läkare innan du och din partner börjar försöka bli med barn.

Körförmåga och hantering av maskiner

Det är inte troligt att din kapacitet av att köra bil eller hantera maskiner kommer att påverkas av denna behandling. Däremot ska du inte köra bil eller hantera maskiner om du märker av någon biverkning som kan äventyra säkerheten hos andra bilkörande.

Laktosintolerans

Detta läkemedel innehåller laktos. Tala alltid om för din läkare om du är laktosintolerant eller sackarosintolerant.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Finasterid 1 mg

Vanliga frågor: Finasterid

Vanliga frågor: Finasterid

Kan jag dricka alkohol när jag använder Finasterid?

Det tros inte att samtidig alkoholkonsumtion med Finasterid kommer påverka läkemedlets kapacitet. Rådfråga dock alltid läkare om du är osäker.

Kan jag köra bil när jag tar Finasterid?

Ja. Det är inte troligt att Finasterid kommer att påverka din körförmåga. Däremot ska du inte köra bil om du märker av någon biverkan som kan påverka ditt bilkörande.

Kan jag ta Finasterid om min partner är gravid?

Om din kvinnliga sexpartner är gravid är det viktigt att du använder kondom så att hon inte kommer i kontakt med din sperma, som kan innehålla läkemedlet. Kvinnor bör även undvika att över huvud taget hantera läkemedlet med sina händer.

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Finasterid om din partner är gravid, om ni planerar på att bli gravida eller om om du behöver ytterligare rådgivning.

Hur ska Finasterid förvaras?

På ett säkert ställe utom räckhåll för barn, i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Finasterid?

Finasterid innehåller: finasterid, dokusatnatrium, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat, povidon, röd och gul järnoxider (E172), titandioxid (E171), hypromellos, talk och hydroxypropylcellulose.

Använd inte Finasterid om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Finasterid receptfritt?

Nej. Finasterid är ett receptbelagt läkemedel och går endast att köpa om en legitimerad läkare förskrivit läkemedlet åt dig. Om du inte har tagit Finasterid tidigare rekommenderas det att du rådfrågar lämpligheten innan du köper läkemedlet. Om du har använt Finasterid och vill förnya ditt recept kan du säkert och smidigt göra det hos Treated.com.

Är Finasterid rätt behandling för mig?

Rådfråga din läkare om du aldrig tagit Finasterid tidigare. Din läkare kan avgöra huruvida läkemedlet är lämpligt, ändamålsenligt och säkert för dig att använda.

Du kan snabbt, smidigt och riktigt säkert få och förnya dina recept hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla beställningar paketeras och skickas med expressleverans från vårt registrerade och EU-godkända apotek i Storbritannien. Leverans sker nästföljande arbetsdag direkt till din hemadress - så att du kan börja din behandling så snabbt som möjligt.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här