1 001,00 Kr

Propecia är ett läkemedel som förskrivs vid manligt håravfall. Den aktiva ingrediensen i Propecia, finasterid, verkar genom att hämma aktiviteten hos enzymet 5-alfa-reduktas typ II. Detta enzym, som omvandlar testosteron till dihydrotestosteron, hämmas av finasterid, vilket gör att håravfallet saktas ned.

Finasterid finns även som generiskt läkemedel vid manligt håravfall, under namnet Finasterid. Finasterid kan även förskrivas vid godartad prostataförstoring (BPH) och finns även där som varumärkt läkemedel, Proscar, och som generiskt läkemedel, Finasterid.

Finasteride, eller på svenska finasterid, är substansen som återfinns i Propecia® och behandlar med goda resultat manligt håravfall hos 9 av 10 användare. Propecia verkar genom att hämma aktiviteten hos ett särskilt enzym kallat Typ II 5-alfa-reduktas. Detta enzym ansvarar för omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, och när denna omvandling hämmas saktas även håravfallet upp.

Hur lång tid tar det för Propecia att verka?

Det är något som kan variera från person till person. Propecia är en kontinuerlig behandling och generellt sätt så måste användarna ta Propecia i 3 till 6 månader innan läkemedlets fulla effekter blir uppenbara. På denna sida har vi tagit en närmare titt på effekten av Propecia vid olika stadier av behandlingen.

0-3 månader

Effekterna av Propecia tar lite tid att utvecklas. Det är därför inte troligt att du kommer att märka någon signifikant förbättring eller skillnad i håret under till exempel de första två veckorna med denna behandling.

För att säkerställa att behandlingen är effektiv bör du fortsätta ta det i enlighet med din läkares instruktioner. Om du upplever några biverkningar eller märker något ovanligt när du tar medicinen så bör du prata med din läkare.

3-6 månader

Som det går att läsa i produktbeskrivningen [1] så började några av de män som tog Propecia under testperioder att märka förbättringar så tidigt som 3 månader in i behandlingen.

En studie som genomfördes på All India Institute of Medical Sciences [2] rapporterade att det vid tre månader inte fanns någon signifikant statistisk skillnad i ”utseende av hår”, ”hårväxt” och ”skalliga områden” mellan patienter som tog Finasterid och placebo. De som fick finasterid började märka signifikanta förbättringar när studien utvecklades (vid 6 månaders, 9 månaders och 12 månaders behandling).

Enligt bipacksedeln kan det ta upp till 6 månader för att Propecia ska fungera fullt ut.

Så, även om förbättringar har noterats hos vissa användare efter 3 månader betyder det inte att varje användare kommer att märka av det vid denna tidpunkt. Det kan ta längre tid för medicinen att få effekt hos vissa människor.

2 år

Efter en rad kliniska prövningar noterades ett ökat hår-antal i behandlingsgruppen efter 2 år. En fas III-studie som undersökte effekten av finasterid på manligt håravfall registrerade en förbättring på 16 procent efter 2 år [3].

5 år

De tester som gjorts visade att 48 procent av de som behandlades med Propecia bedömdes som förbättrade genom den standardiserade fotografiska bedömningen efter fem åren. Utöver detta bedömdes ytterligare 42 procent av deltagarna som oförändrade. (Så, totalt 90 procent av männen som använde Propecia noterade efter fem år antingen ingen ytterligare förlust eller viss hårväxt.)

Efter fem års behandling kom den genomsnittliga ökningen till 38 hårstrån per 5.1 cm2-område. Det innebär att även om toppen nås efter två år så sågs en signifikant förbättring vid femårsperioden.

Endast 25 procent av de som behandlades med Placebo klassificerades som förbättrade eller oförändrade vid femårsperioden.

Efter att du ha slutat ta Propecia

Propecia är ett relativt nytt läkemedel, så hur länge behandlingen fortsätter att vara effektiv efter fem år är ett ämne som behöver ytterligare studier.

Vissa män kan så småningom upptäcka att läkemedlet blir mindre effektivt och slutar att ta det. Detta medan andra kan fortsätta att ta det längre än fem år och fortfarande uppleva det som effektivt.

Propecia fungerar bara så länge som produkten tas. Som det står på bipacksedeln så kommer hår som uppstått under behandlingen sannolikt försvinna inom 9 till 12 månader efter att du har slutat med Propecia.

Om du upplever håravfall och vill veta mer om hur Propecia kan fungera för dig, prata med din läkare.

Senast granskat:  11-07-2018