Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Provera

Medroxiprogesteron

Provera® är en behandling för att skjuta upp mensen som innehåller ett syntetiskt progesteron vid namn medroxiprogesteron. Provera är godkänt för att behandla mensvärk men kan förskrivas off label vid menstruationsförskjutning. Provera tillverkas av Pfizer. 

Hos Treated.com är det säkert och smidigt att få eller förnya sitt recept för Provera. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare - godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Provera2,5 mg

Innehåller 2,5 mg medroxyprogesteron. Kan förskrivas om startdosen varit för stark. Tas enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Provera5 mg

Innehåller 5 mg medroxyprogesteron. Rekommenderad startdos vid mensvärk. Tas enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Provera10 mg

Kan förskrivas ifall dosen på 5 mg varit otillräcklig. Innehåller 10 mg medroxyprogesteron. Tas enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Provera® är en behandling för att skjuta upp mensen som innehåller ett syntetiskt progesteron vid namn medroxiprogesteron. Provera är godkänt för att behandla mensvärk men kan förskrivas off label vid menstruationsförskjutning. Provera tillverkas av Pfizer. 

Hos Treated.com är det säkert och smidigt att få eller förnya sitt recept för Provera. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare - godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Description

Översikt - Provera (medroxiprogesteron)

Provera är en receptbelagd, varumärkesskyddad behandling vid rikliga menstruationsblödningar och mensvärk som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Läkemedlet förskrivs också off-label för att skjuta fram mensen, så kallad menstruationsförskjutning. För att skjuta upp mensen förskrivs Provera främst i de fall där Noretisteron inte anses vara lämpligt. Hos Treated.com kan du alltid snabbt och smidigt få eller förnya dina recept online.

 1. Förskrivs “off label” för att skjuta upp mensen
 2. Kan förskrivas som alternativ till Noretisteron
 3. Varumärkesskyddad behandling från Pfizer

Provera vid mensvärk och rikliga menstruationsblödningar

Mensvärk är menstruationer innehållandes mer blödningar än vanligt. Det kan orsaka symptom som ont i nedre buken, ryggen och ryggslutet. Det är inte helt lätt att definiera hur mycket blodförlust under en menstruation som anses vara för mycket, inte minst eftersom detta är något som varierar från kvinna till kvinna. Den genomsnittliga mängden blodförlust under menstruation anses vara cirka 30-40 ml, där mer än 60 ml anses vara en riklig menstruationsblödning.

Det enklaste sättet att bedöma huruvida du upplever rikliga menstruationsblödningar är ifall du förbrukar större mängder tamponger eller sanitetsdynor än vanligt, eller om blödningen tränger igenom dessa till exempelvis dina sängkläder eller kläder.

Det finns flera möjliga orsaker till att man kan uppleva rikliga menstruationsblödningar eller mensvärk, det kan därför vara en bra idé att rådfråga sin läkare om man märker av någon förändring i sina blödningar eller andra symptom.

Smärta i samband med menstruationer, så kallad mensvärk, orsakas av sammandragningar i livmodern. Dessa sammandragningar uppträder när livmoderns foder, även kallat endometriet, måste skjulas under menstruationen. Förflyttningen orsakar sedan en begränsning av blodflödet till delar av livmodern, vilket resulterar i frästtandet av så kallade prostagladiner, som orsakar smärta.

Det är inte ovanligt att kvinnor upplever mensvärk någon gång under deras liv, även fast graden av besvären kan variera. I vissa fall kan det finnas en bakomliggande orsak, därför kan det vara bra att rådfråga läkare ifall smärtan blir omfattande eller plötsligt förvärras.

Provera för menstruationsförskjutning (skjuta upp mensen)

Många kvinnor väljer att skjuta upp mensen genom läkemedel, inte minst i samband med att någon viktig livshändelse eller evenemang dyker upp, till exempel en viktig tenta i skolan, bröllop eller annat stort familjeevenemang, eller idrottsevenemang. De obehag och de symptom som kommer i samband med mensen kan ofta vara distraherande och genom att skjuta på mensen kan man ofta få en positiv påverkan på prestation och koncentration.

Provera innehåller en syntetisk version av det naturligt förekommande könshormonet progesteron. Detta kallas medroxiprogesteronacetat, ibland förkortat medroxiprogesteron.

Kvinnans kropp producerar progesteron vid vissa tider under hela månaden, som en del av den normala menstruationscykeln. Det är när nivåerna av hormonet faller som slemhinnan i livmodern börjar fällas, vilket orsakar menstruation. Kortfattat behandlar Provera lindrar rikliga menstruationsblödningar och mensvärk genom att komplettera de fallande progesteronnivåerna i kroppen, så att symptomen dämpas.

När Provera används vid menstruationsförskjutning verkar det genom att övertyga kroppen till att menstruationen inte ännu ska äga rum, detta genom att höja nivåerna av progesteron.

Om du inte har använt ett läkemedel för att förskjuta menstruation tidigare, vare sig Provera eller något motsvarande, rekommenderas det alltid att du rådfrågar din läkare ansikte mot ansikte först. Om du har använt ett läkemedel för menstruationsförskjutning tidigare och vill förnya ditt recept online hos Treated.com kan du göra det både snabbt och smidigt.

Treated.com är en onlinetjänst utformad för att möta behoven av samtidens sjukvårdsärenden. För att begära ditt recept på Provera behöver du endast fylla i ett medicinskt frågeformulär online - vilket du kan göra direkt i din dator, smartphone eller surfplatta. Ditt ärende kommer därefter att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara säker, lämplig och ändamålsenlig kan ett recept skrivas ut. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Så tar du Provera

Innan du tar Provera är det viktigt att du läser igenom den medföljande bipacksedeln, som du också kan ladda ner nedan, samt att du verkligen förstått din förskrivande läkares instruktioner. Om du är osäker över hur du ska ta Provera, kontakta din läkare eller rådfråga apotekspersonal.

 1. Den specifika doseringsinformationen återfinns i din patientinformation, som är påklistrat på paketets utsida.
 2. Rekommenderad dos vid rikliga menstruationer eller mensvärk är 2,5 mg-10 mg.
 3. Tas under 5-10 dagar, med start 16-21 dagar efter att din senaste menstruationscykel påbörjades.
 4. Tas under två på varandra följande menstruationscykler.
 5. Om du tar Provera för menstruationsförskjutning kan dessa instruktioner vara annorlunda.
 6. I vissa fall kan din läkare också förskriva en kort kur med östrogen (5-10 mg under 10 dagar) som du sedan tar under samma tid.
 7. Mellanblödningar kan uppstå ett par dagar efter att du har slutat ta Provera.
 8. Tala med din läkare om din menstruation uteblir efter att du har slutat ta Provera.
 9. Överskrid inte ordinerad dos.
 10. Om du glömt att ta Provera ska du ta det så snart som du kommer ihåg och fortsätta behandlingen som schemalagt därefter. Dubbla aldrig upp på din dos för att kompensera för glömd dos.
 11. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du använder Provera vid rikliga menstruationer, mensvärk eller menstruationsförskjutning. Läs alltid igenom den medföljande bipacksedeln.

Provera® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Provera® från FASS

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Provera 2,5 mg

Provera 5 mg

Provera 10 mg

Biverkningar

Provera: biverkningar, varningar och försiktighet

Stop using Provera and seek medical attention immediately if you develop any signs of:

 • an allergic reaction, such as swelling of the face, tongue, throat, difficulty breathing or hives;
 • a blood clot in a lung (pulmonary embolism), such as sudden severe chest pain or shortness of breath, coughing blood, or a fast heartbeat;
 • a stroke, such as a headache which is severe or lasts for an unusual amount of time, difficulty speaking or making facial movements, or collapsing or fainting
 • or a blood clot in the leg (deep vein thrombosis), such as pain in the calf or ankle, or redness or tenderness in the leg.

You should also speak to your doctor if you get any of the following side effects:

Very common (1 in 10 people or more):

Headache, nausea, unusual vaginal bleeding.

Common (1 in 10 people or less):

Severe allergic reaction, depression, problems sleeping, anxiety, dizziness, hair loss, acne, hives, itchiness, discharge from the vagina, breast pain or tenderness, fever, feeling tired, weight gain.

Uncommon (1 in 100 people or less):

Excess hair growth on the face, breast discharge, water retention.

Frequency unknown

Anaphylactic reaction, longer periods, drowsiness, blood clots, rash, not having a period for extended time, abnormality of cervix, reduced sugar tolerance, loss of weight.

Warnings

Taking it with other medicines

Your doctor needs to made aware of any other medication you are taking. This includes any prescription, non-prescription or remedial treatments.

Provera may interact with the following: aminoglutethimide; medicines for thinning the blood such as warfarin; anticonvulsant medicines such as phenobarbital, phenytoin and carbamazepine; ritonavir and nelfinavir; antibiotics such as rifampicin, rifabutin, nevirapine, or efavirenz; or St John’s wort.

Conditions to look out for

Make sure you disclose your medical history to your prescriber during consultation.

Provera should not be used by anyone who: is pregnant or thinks they may be pregnant; or has or has had breast cancer, blood clots, liver problems or porphyria.

It may also not be suitable for women who have or have had any of the following: epilepsy; migraines; asthma; heart, kidney or liver problems; diabetes; depression; high blood pressure; gallstones; lupus; or hearing problems.

Pregnancy and breastfeeding

Do not use Provera if you are pregnant, think you might be pregnant or are trying to get pregnant. You will need to use a barrier contraception method (such as a condom) when having sex if you are taking Provera, to prevent pregnancy.

Tell your doctor if you are breastfeeding, as they may need to provide further advice on feeding methods when taking this treatment.

Driving and using machinery

It is not likely that this treatment will inhibit your capacity to use machines or drive.

Blood clots

Provera is a hormonal treatment and can slightly increase the risk of a blood clot.

Some women are more at risk of having a blood clot due to other factors, such as being overweight, being a smoker, being unable to move around for long periods, having a personal or family history of blood clots, having had a serious injury or major surgery, or having a history of miscarriage.  

Let your prescriber know if any of these apply to you.

Lactose intolerance

Provera contains lactose. Tell your prescriber if you have any sugar intolerances.

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Provera 2,5 mg

Provera 5 mg

Provera 10 mg

Vanliga frågor: Provera

Vanliga frågor: Provera

Kan jag dricka alkohol när jag tar Provera?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Provera.

Kan jag köra bil när jag tar Provera?

Provera tros inte negativt påverka din körförmåga. Om du skulle uppleva några biverkningar som kan försämra din körförmåga är det emellertid viktigt att du avstår från att köra bil och tala om detta för din läkare.

Kan Provera användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid. Det är också viktigt att du använder barriärmetod om du har sex under tiden du använder Provera, för att minimera risken för graviditet.

Tala om för din läkare om du ammar innan du börjar ta Provera.

Hur ska Provera förvaras?

Förvaras på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Provera?

Provera innehåller: medroxiprogesteronacetat, laktosmonohydrat, sackaros, majsstärkelse, flytande paraffin, talk, kalciumstearat, solgul (E110), färgen FD & C Blue No. 2 Aluminium Lake och renat vatten.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Provera receptfritt?

Nej. Provera är en receptbelagd behandling vilket betyder att en läkare måste ha skrivit ut ett recept på läkemedlet åt dig för att du ska kunna köp det.

Är Provera rätt behandling för mig?

Om du inte har använt Provera eller om du upplever rikliga menstruationsblödningar eller mensvärk för första gången rekommenderas det alltid att du träffar din läkare ansikte mot ansikte. De kommer eventuellt behöva genomföra vissa kontroller innan de utfärdar en behandling åt dig.

Om du använt Provera eller motsvarande läkemedel tidigare och vill förnya ditt recept kan du snabbt och smidigt göra det online hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare redan idag. Bedöms behandlingen vara lämplig, säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett e-recept åt dig följt av att läkemedlet skickas med expressleverans, raka vägen till din ytterdörr, redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här