Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Almogran

Almotriptan

Almogran är en behandling vid migrän som kommer i tablettform. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen almotriptan som simulerar effekten av serotonin och minskar svullnad i blodkärlen i hjärnan. Almogran tillverkas av Almirall i Storbritannien och Meda i Sverige.

Att leva med migrän är inte behagligt. Genom Treated.com kan du smidigt få ditt recept utskrivet och ditt läkemedel hemskickat redan nästföljande arbetsdag.

 

+1200 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - Almogran

Almogran har utvecklats specifikt för att verka mot migränsymptom och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner, som är smärtstillande medel. Läkemedlet ska tas så snart som en migränattack påbörjats, men det är även effektivt att tas i ett senare skede av attacken. Almogran är receptbelagt och tillverkas i Storbritannien av läkemedelsföretaget Almirall.

 1. Effektiv triptanbaserad behandling
 2. Målinriktad symptomlindring
 3. Lättsvalda, filmdragerad tabletter

 

Vad innebär migrän?

Migrän är ett vanligt tillstånd som kan vara mycket försvagande och besvärligt att tampas med. En migränattack kan involvera ett antal steg och symptom, och kännetecknas främst av en kraftig och pulserande huvudvärk antingen på ena sidan eller på framsidan av huvudet. Det kan också åtföljas av symptom som illamående, kräkningar och en extrem känslighet inför visuell och ljudmässig stimulering.

Det tros att ungefär mellan 10 och 30% av de som upplever migrän upplever så kallad migrän med aura. Migrän med aura innebär att den sprängande huvudvärken föregås av ett antal återkommande symptom som vanligtvis varar mindre än en timme. Dessa kan variera från person till person men några vanliga är att personen upplever synfenomen, som t.ex. tomma hål i synfältet, suddiga synintryck, sicksackmönster, blixtar, flimmer eller dubbelseende. Det är också vanligt med stickningar och domningar kring munnen eller i armen. Vissa personer som upplever migrän med aura kan också uppleva aura utan att själva migränattacken kommer.

Exakt varför migrän uppstår vet man inte, men man vet att ärftlighet spelar en viss roll då ungefär hälften av alla de som har en nära familjemedlem med migrän själva kommer att få tillståndet. Migrän tros uppstå på grund av förändringar i den kemiska uppsättningen och storleken på blodkärlen runt hjärnan. Dessa förändringar kan utlösas av flera möjliga faktorer, till exempel förändrat koffeinintag, trötthet eller sömnbrist eller förändrade rutiner, samt konsumtion av rött vin.

Hur Almogran verkar för att lindra migrän

Almogran tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner, vilket är ett smärtstillande medel, som är speciellt framtaget för att lindra symptom vid migrän. Den aktiva substansen i Almogran heter almotriptan, en så kallad selektiv serotoninreceptoragonist. Almotriptan fungerar genom att imiterar verkan av serotonin i hjärnan, och utför därmed sin verkan på receptorer i hjärnan. Detta, i sin tur, får de drabbade blodkärlen att återgå till sin normala storlek och därigenom lindra huvudvärken.

Om du för första gången upplevt migrän eller inte har tagit något läkemedel mot migrän tidigare rekommenderas det att du konsulterar din husläkare ansikte mot ansikte, för att maximera möjligheten till att du får bästa möjliga hjälp.

Hos Treated.com vet vi om att migrän kan vara mycket smärtsamt och obehagligt att uppleva. Därför har vi gjort det så enkelt som möjligt att få och förnya sina recept online, med hemleverans av ditt läkemedel redan nästa dag. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare redan idag.

 

Senast granskat:  19-08-2020
Bruksanvisning

Hur du tar Almogran

Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Se även till att du förstått din förskrivande läkares instruktioner om hur du använder detta läkemedel.

 1. Ta enligt läkarens ordination.
 2. Almogran ska endast tas vid påbörjad migränattack och bör inte användas som förebyggande åtgärd.
 3. Ta en tablett med vatten så snart som symptomen blir uppenbara. Om du inte har möjligt att ta Almogran i samband med påbörjad migränattack är läkemedlet fortfarande effektivt om det tas senare.
 4. Om symptomen inte försvinner ska en andra tablett tas för att lindra attacken.
 5. Om du får ett nytt migränanfall inom 24 timmar kan du ta en andra tablett, men du ska lämna minst två timmar mellan den första och den andra tabletten.
 6. Ta inte mer än två tabletter under en 24-timmarsperiod.
 7. Du ska inte ta mer än en tablett under 24 timmar om du har en allvarlig njursjukdom.
 8. Ta inte mer än en tablett åt gången för att kompensera för en missad dos.
 9. Almogran ska inte användas av personer under 18 år.
 10. Om du har tagit för stor mängd av Almogran än vad du borde ska du omedelbart kontakta läkare.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Almogran. Läs alltid igenom bipacksedeln mycket nogra, där hittar du kompletta anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Almogran bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Almogran från FASS

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Almogran 12.5mg

Biverkningar

Biverkningar, varningar och försiktighet

Vissa användare av Almogran kommer inte uppleva några biverkningar, men det är likväl viktigt att vara medveten om vilka eventuella biverkningar som kan uppstå, så att du kan vidta lämpliga åtgärder. Sluta genast att ta Almogran och kontakta omedelbart en läkare om du får bröstsmärtor, sammandragningar i bröstet eller i halsen eller andra biverkningar som påminner om en hjärtinfarkt.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Dåsighet, yrsel, trötthet, illamående eller kräkningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Matsmältningsbesvär, stickningar, tinnitus, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, muntorrhet, sammandragningar i halsmusklerna, smärta eller svaghetskänsla i halsmuskler, muskler, bröst eller ben.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förhöjd hjärtfrekvens, spasmer i hjärtkärl eller hjärtinfarkt.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Allergiska reaktioner eller anafylaktisk chock, krampanfall, intestinal vasospasm som leder till tarmskador eller synstörningar.

Ovan punkter är endast en sammanfattning över de eventuella biverkningar som Almogran kan orsaka. Läs alltid igenom läkemedlets bifogade bipacksedel, där du hittar en komplett genomgång.

Andra läkemedel och Almogran

Tala alltid om för din förskrivande läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda. Detta eftersom vissa läkemedel kan interagera med Almogran. Läkemedel som kan interagera med Almogran är antidepressiva medel, andra migränmedel och naturläkemedel eller andra preparat som innehåller johannesört.

Andra sjukdomar och Almogran

Amlogran är inte lämpligt för dig som har eller haer haft något av följande: hjärtattack eller andra hjärtsjukdomar, bröstsmärtor, svår hypertoni, högt okontrollerat blodtryck, allvarlig leversjukdom, sammandragningar i blodkärl eller obstruerade blodkärl i ben eller armar (perifer vaskulär sjukdom) eller om du är allergisk mot någon av ingredienserna i läkemedlet.

Din läkare kan också komma att förskriva Almogran med särskild försiktighet om du någonsin haft något av följande sjukdomstillstånd: odiagnostiserad migrän, huvudvärk som skiljer sig från de du vanligen upplevt, ökad risk för hjärtsjukdomar, allvarlig leversjukdom, mild eller moderat njursjukdom eller om du är allergisk mot antibiotika som används för att behandla urinvägsinfektioner (sulfonamider).

Du kan även komma att behöva ta Almogran med särskild försiktighet och övervakning om du är över 65 år gammal eller om du tar vissa antidepressiva läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga alltid din läkare innan du tar Almogran om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och hantering av maskiner

Denna behandling kan orsaka dåsighet. Om du drabbas av detta är det viktigt att du avstår från att köra bil eller hantera maskiner.

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Almogran 12.5mg

Vanliga frågor: Almogran

Vanliga frågor: Almogran

Kan jag dricka alkohol när jag tar Almogran?

Alkohol kan förvärra dina symptom. Därför rekommenderas det att du avstår från att dricka alkohol under en migränattack.

Kan jag fortfarande köra bil när jag tar Almogran?

Migrän kan orsaka symptom som på ett väldigt allvarligt sätt kan påverka din koncentration. Detta läkemedel kan också orsaka dåsighet. Därför rekommenderas det att du inte kör bil eller hanterar maskiner när du tar denna behandling.

Kan Almogran tas när jag är gravid?

Du bör rådfråga din läkare innan du tar Almogran om du är gravid eller ammar.

Hur ska Almogran förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur och utom räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter dess utgångsdatum. Kasta detta läkemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Kan jag vara allergisk mot Almogran?

Almogran innehåller: almotriptan, mannitol, natriumstearyl, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, povidon, titandioxid, Macrogol 400 och karnaubavax.

Ta aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Almogran receptfritt?

Nej. Almogran är en receptbelagd behandling vid migrän som endast kan köpas om en läkare förskrivit läkemedlet åt dig. För att få eller förnya dina recept online för Almogran kan du fylla i vårt medicinska frågeformulär.

Är Almogran rätt behandling för mig?

Om du inte har tagit läkemedel mot migrän tidigare och upplever symptom för första gången rekommenderas det att du talar med din läkare först.

Hos Treated.com är det både enkelt och tryggt att förnya sina befintliga recept på Almogran eller andra migränläkemedel online. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär kan du få ditt ärende granskat utav en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  19-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1245 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här