Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Imigran

Sumatriptan

Imigran är en varumärkesskyddad behandling vid migrän, som tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline. Behandlingen finns i tablettform, Imigran Novum, eller som nässpray. Den aktiva ingrediensen heter sumatriptan.

Om du vill få eller förnya dina recept på Imigran online är Treated.com den bästa lösningen. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag - så att du kan börja din behandling omedelbart.

 

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans onsdag 3 mars
Tabletter50 mg

Imigran Novum 50 mg: denna tablett innehåller 50 mg av den aktiva ingrediensen sumatriptan och tas när användaren upplever att ett migränanfall påbörjats.

Tabletter100 mg

Imigran Novum 100 mg: den högre dosen av Imigran Novum innehåller 100 mg sumatriptan. Denna dosnivå kan ordineras ifall den lägre nivån på 50 mg ej varit tillräcklig i att lindra symptom.

Nässpray20 mg /0,1 ml

Imigran nässpray: en spraydusch innehåller 20 mg sumatriptan. Tas vid påbörjat migränanfall men inte mer än två gånger per dygn.

Beställ nu för leverans onsdag 3 mars

Imigran är en varumärkesskyddad behandling vid migrän, som tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline. Behandlingen finns i tablettform, Imigran Novum, eller som nässpray. Den aktiva ingrediensen heter sumatriptan.

Om du vill få eller förnya dina recept på Imigran online är Treated.com den bästa lösningen. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag - så att du kan börja din behandling omedelbart.

 

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt - Imigran Novum och Imigran nässpray

Imigran är en behandling vid migrän tillverkad av GlaxoSmithKline. Läkemedlet finns tillgängligt i två utföranden; Imigran nässpray och Imigran Novum, filmdragerade tabletter. Imigran bistår i att lindra symptom förknippade med migrän såsom allvarlig, bultande huvudvärk, överkänslighet mot ljud och ljus, illamående och kräkningar.

 1. Finns som nässpray (20 mg) eller tabletter (50/100 mg)
 2. Effektiv symptomlindring vid migrän
 3. Vanligt förskriven migränbehandling

Vad är migrän?

Migrän är en mycket svår huvudvärk som ofta kan vara så pass allvarlig att den påverkar en persons motorik och rörelse. Även fast migrän i de allra flesta fall är helt ofarligt, kan det kan vara mycket svårt att lyckas med dagens olika åtaganden om man drabbas av ett migränanfall. Migrän är vanligare hos kvinnor än hos män i Sverige, där nästan var femte kvinna har tillståndet, motsvarande för män är en av tio.

Det finns tre huvudsakliga typer av migrän:

 • Migrän med aura
 • Migrän utan aura
 • Så kallad “tyst migrän”

Vanliga symptom vid migrän med aura är synfenomen. Dessa kan manifestera sig som bland annat ett växande tomt hål i synfältet, suddiga dallrande synintryck, sicksackmönster, blixtar, flimmer eller dubbelseende, stickningar och domningar kring munnen och i ena armen. Stickningarna kan börja i handen för att sedan sprida sig upp längst armen till ansiktet. Dessa symptom inträffar vanligtvis innan migränanfallet och kallas ofta för varningssignaler.

Varför migrän uppstår är inte fullt klarlagt, även fast man vet att vissa löper högre risk att drabbas än andra. Ärftlighet är en känd faktor, som med många andra sjukdomar. Detta innebär att man löper högre risk att själv drabbas av migrän om man har en familjehistoria av sjukdomen.

Hur Imigran lindrar migrän

Receptfria, smärtstillande läkemedel är ofta det första steget för en person som upplever migrän, även fast dessa typer av läkemedel inte alltid kommer vara effektiva för alla. Tryptaminer, eller triptaner, är receptbelagda läkemedel som kan ordineras i de fall där receptbelagda läkemedel inte hjälpt. Sumatriptan, den verksamma ingrediensen i Imigran, tillhör den läkemedelsgruppen. Imigran ges ut både som nässpray och som vanliga standardtabletter.

Migrän är resultatet av inflammerade blodkärl i hjärnan. När denna inflammation inträffar vidgas dessa blodkärl vilket orsakar den ofta bultande, smärtsamma huvudvärk och andra symptom som migrän kommer tillsammans med. Läkemedel inom triptankategorin verkar genom att reducera denna utvidgning av blodkärlen, samtidigt som de stimulerar serotoninreceptorer i hjärnan. Detta lindrar symptomen.

Om du inte har tagit en migränbehandling tidigare eller upplever migrän för första gången rekommenderas det att du konsulterar din läkare ansikte mot ansikte i första taget. Din läkare kan hjälpa dig att hitta rätt behandling och utfärda ett recept om det bedöms lämpligt.

Receptförnyelse av migränläkemedel är riktigt smidigt hos Treated.com. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online, vilket du kan göra direkt i datorn, din smartphone eller surfplatta, kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag, så att du slipper vänta på att börja med din behandling.

Beställ nu
Senast granskat:  19-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Imigran Novum & Imigran nässpray

Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att du noga följer din läkares instruktioner när du tar Imigran samt att du tagit dig tiden att läsa igenom läkemedlets bifogade bipacksedel (som du kan ladda ner nedan). På så vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls så låg som möjligt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Imigran nässpray:

 1. Ta enligt läkarens ordination
 2. Rekommenderad dos är en spraydusch i en näsborre vid påbörjat migränanfall.
 3. Notera att detta inte är en förebyggande behandling.
 4. Dosera inte mer än en spraydusch per dygn, eller eventuell ordinerad dos.
 5. Skulle symptomen återkomma efter att du tagit din dos kan du ta en ny spraydusch, under förutsättning att du lämnat mer än två timmar mellan vardera dos.
 6. Instruktioner om exakt hur du tar läkemedlet finns i bipacksedeln. Läs alltid igenom den mycket noggrant innan påbörjad behandling.

Imigran Novum:

 1. Ta läkemedlet enligt din läkares ordination. Använd alltid detta läkemedel så som det ordinerats åt dig.
 2. Ta en tablett tillsammans med ett glas vatten så snart du tror att en migränattack är på ingång. Tabletten bör fortfarande vara effektiv även om du tar den lite senare.
 3. Ta inte en tablett för att förebygga migrän. Det bör bara tas när du börjar uppleva symtom.
 4. Du bör bara ta en tablett för varje migränattack.
 5. Om du har migrän inom en 24-timmarsperiod kan du ta en annan tablett så länge som det har gått minst två timmar sedan du tog den senaste.
 6. Maximal daglig dos (en period på 24 timmar) får inte överstiga 300 mg.
 7. Du ska inte ta Imigran tabletter om du är under 18 år eller över 65 år.

Punkterna ovan är endast en sammanfattande bruksanvisning för Imigran Novum, respektive Imigran nässpray. Läs alltid igenom bipacksedeln noga innan du påbörjar din behandling.

Bipacksedlar:

Imigran® nässpray bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Imigran® nässpray från FASS

Imigran® Novum 50 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Imigran® Novum 50 mg från FASS

Imigran® Novum 100 mg bipacksedel hos FASS  

Ladda ner bipacksedel för Imigran® Novum 100 mg från FASS

Senast granskat:  19-08-2020
Biverkningar

Imigran: Biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Imigran ge vissa biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Uppsök omedelbar sjukvård om du visar tecken på en allergisk reaktion vilket inkluderar; svullnad i ögonen, läpparna och ansiktet eller andningssvårigheter, hudutslag och medvetandeförlust.

Imigran nässpray:

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Tyngdkänsla, ökat tryck, sammandragningar eller smärta i bröst eller hals, domningar eller stickningar, irritation i näsa eller hals, näsblod, illamående eller kräkningar, sömninghet, dåsighet, rodnad, yrsel, andfåddhet eller muskelvärk.

Tala alltid om för din läkare om dina symptom skulle vara ihållande.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Förändrad leverfunktion.

Imigran Novum:

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Tryck, smärta eller täthet i bröstet, halsen eller någon annanstans. Varma eller kalla känslor, en stickande känsla eller domningar (om dessa symtom blir svåra och inte går över bör du genast söka medicinsk rådgivning), andfåddhet, kräkningar, illamående, yrsel, sömnighet, muskelsmärta, värmevallning eller tillfälligt högt blodtryck.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förändrad leverfunktion.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Störd hjärtfrekvens, kärlkramp, hjärtinfarkt, nedsatt syn, muskelryckningar, konvulsioner, muskelspasmer, en känsla av svaghet, blåaktig hud, ångest, ledsmärta, svettning eller diarré.

Ovan lista är endast en summering över eventuella biverkningar förknippat med Imigran. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar en komplett lista. Se din bipacksedel för information om eventuella biverkningar.

Andra läkemedel och Imigran

Du måste lämna uppgifter om alla andra läkemedel som du tar när du fyller i dina medicinska uppgifter. Detta så att din läkare kan vara säker på att detta läkemedel är säkert för dig och lämpligt för dig och dina behov.

Läkemedel som kan interagera med Imigran Novum inkluderar: Antidepressiva medel (MAOI, SNRI, SSRI). Andra migränmedel inklusive ergotaminer, de som innehåller triptan och naturliga behandlingar som innehåller Johannesört.

Andra sjukdomar och Imigran

Du ska inte ta Imigran nässpray eller Imigran Novum om du någonsin har haft: stroke, angina (kärlkramp), hjärtsjukdom eller hjärinfarkt, perifer vaskulär sjukdom (ett tillstånd som orsakas av en minskning i benets artärer), hypertoni (högt blodtryck) eller allvarlig leversjukdom.

Det kan även bedömas olämpligt att ta Imigran, eller läkemedlet kan utfärdas med särskild försiktighet, om du har något av följande: ökad risk för hjärtsjukdom (till exempel om du röker, är en man som är äldre än 40 år eller postmenopausal kvinna), om du har en historia av krampanfall eller är i riskzonen för att få krampanfall, har högt blodtryck, njursjukdom, leversjukdom eller om du tar SSRI eller SNRI som båda är antidepressiva återupptagningshämmande läkemedel eller om du har en allergi mot en grupp antibiotika som kallas sulfonamider.

Graviditet och amning

Tala alltid om för din läkare eller för sjukvårdspersonal om du är gravid eller försöker att bli gravid. Du ska låta bli att amma 12 timmar efter att du har tagit Imigran.

Körförmåga och hanterande av maskiner

Denna behandling kan orsaka dåsighet. Kör inte bil och avstå från att hantera maskiner om du skulle uppleva dåsighet eller andra symptom som kan äventyra din körförmåga, ditt omdöme eller din koordination.

Senast granskat:  19-08-2020
Vanliga frågor: Imigran

Vanliga frågor: Imigran

Kan jag dricka alkohol när jag tar Imigran nässpray eller Imigran Novum?

Även fast det inte tros att alkohol påverkar funktionen av denna behandling så rekommenderas det inte att kombinera alkohol med Imigran då det kan göra att du mår sämre.

Kan jag köra bil när jag använder Imigran?

Om du upplever migränsymptom rekommenderas det inte att du kör bil. I tillägg kan Imigran göra att du känner dig dåsig vilket kan äventyra din körförmåga.

Kan Imigran tas användas när jag är gravid?

Du bör konsultera din läkare innan du använder Imigran om du är gravid. Du bör inte amma för tolv timmar efter dosering.

Hur ska Imigran förvaras?

Förvara bägge behandlingarna förseglade och i rumstemperatur, under 30°C, men inte under nollgradigt. Använd inte efter utgångsdatumet.

Kan jag vara allergisk mot Imigran?

Imigran Novum innehåller: sumatriptan, kalciumvätefosfat, natriumvätekarbonat, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, glyceroltriacetat, titandioxid, magnesiumstearat och röd järnoxid.

Imigran nässpray innehåller: sumatriptan, kaliumdihydrogenfosfat, vattenfri dibasisk natriumfosfat, svavelsyra, natriumhydroxid och renat vatten.

Använd inte Imigran om du är allergisk mot någon av innehållsämnena.

Kan jag köpa Imigran nässpray receptfritt?

Nej. Imigran nässpray och Imigran Novum är båda receptbelagda behandlingar som endast kan köpas om ett recept skrivits ut av en legitimerad läkare.

Är Imigran nässpray rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i medicinska frågeformulär online. Om du har tagit Imigran tidigare och vill förnya ditt recept kan du göra det snabbt och smidigt online. Om du inte har haft migrän förut eller inte tagit Imigran eller något annat migränläkemedel tidigare kan det rekommenderas att du träffar din läkare först.

Om en av våra läkare bedömer att Imigran är en säker, lämplig och ändamålsenlig behandling för dig att använda kan hen förskriva läkemedlet åt dig. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  19-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här