Imigran Novum

Sumatriptan (as Succinate)

Imigran Novum är en migränbehandling tillverkad av GlaxoSmithKline som innehåller den aktiva substansen sumatriptan. Behandlingen stimulerar serotoninreceptorer i hjärnan för att lindra symtomen vid en migränattack eller migränanfall.

Treated.com kan hjälpa dig att hitta en passande behandling, utan tidsbokning eller väntetid. Genom vår smidiga onlinetjänst sker både läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse online. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Trustpilot-betyg 8,7 av 10
Beställ nu för leverans onsdag 24 januari
50 mg

En tablett innehåller 50 mg av den aktiva ingrediensen sumatriptan. Dessa tas när så fort du känner att en migränattack börjar, men de kan även tas senare under attacken.

Kr 1110
100 mg

Detta är den högre dosnivån av Imigran som innehåller 100 mg sumatriptan. Tas när en migränattack utvecklas. Förskrivs i de fall där den lägre dosen varit otillräcklig.

Kr 1589
Beställ nu för leverans onsdag 24 januari

Imigran Novum är en migränbehandling tillverkad av GlaxoSmithKline som innehåller den aktiva substansen sumatriptan. Behandlingen stimulerar serotoninreceptorer i hjärnan för att lindra symtomen vid en migränattack eller migränanfall.

Treated.com kan hjälpa dig att hitta en passande behandling, utan tidsbokning eller väntetid. Genom vår smidiga onlinetjänst sker både läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse online. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Denna migränbehandling tillverkas av GlaxoSmithKline. Imigran Radis, som i Sverige säljs under namnet Imigran Novum, är en typ av smärtstillande behandling som kallas triptaner. Det är också känt som 5-HT1-receptoragonistoch den stimulerar serotoninreceptorer i hjärnan för att lindra symtomen. Du kan köpa Imigran Novum online från vårat apotek baserat i Storbritannien.

 1. Stimulerar serotoninreceptorer i hjärnan för att lindra symtomen
 2. Migrän kan beskrivas som en allvarlig huvudvärk
 3. Flera utlösare som kan leda till en attack

Migrän kan ofta vara ett störande tillstånd. Ett tillstånd som ofta betraktas som en allvarlig huvudvärk. En tung smärta i en del av huvudet är ett tydligt symtom. Men det kan ofta kombineras med illamående, kräkningar och ljus- och ljudkänslighet. Migrän kan antingen pågå under ganska kort tid, cirka fyra timmar, eller fortsätta i upp till tre dagar.

I upp till 30 procent av fallen föregås migrän av ett akut tillstånd som kallas aura vilket är en samling av känslor som utvecklas under en timme före huvudvärk. Individen kan börja se i sicksackmönster, se ljus och fläckar framför ögonen eller ha blinda fläckar.De kan känna sig ostabila på fötterna eller uppleva domningar eller stickningar. Ibland kan huvudvärken som följer vara mild eller i vissa fall inte ens närvarande.

Ingen är helt säker på vad de främsta orsakerna till migrän är. Man tror att tillståndet kan vara ärftligt eftersom cirka 50 procent av personerna som får migrän har en nära familjemedlem som också har det.

Utlösare som kan leda till en migränattack

Det finns flera utlösare som kan leda till en attack. Vanliga anledningar kan vara något som förändrar individens rutin vilket innebär mer eller mindre sömn än vanligt. Det kan också ha att göra med stress, trötthet, för mycket koffein eller en plötslig minskning av koffeinintag. Andra faktorer är alkohol, vissa typer av livsmedel eller att sitta vid en datorskärm. För kvinnor kan migrän ibland vara kopplat till menstruationscykeln eller klimakteriet. Forskning tyder på att migrän påverkar tre gånger så många kvinnor som män.

Pulserande migränhuvudvärk antas orsakas av kemiska förändringar som gör att blodkärlen intill hjärnan ökar. Den aktiva substansen i Imigran är sumatriptan som tillhör läkemedelsgruppen triptaner (kallas även 5-HT1-receptoragonister).Det fungerar genom att minska dessa vidgade blodkärl som finns runt hjärnan vilket minskar inflammationen och lindrar symtomen.

Vi på Treated.com har gjort det enkelt att förnya ditt recept och köpa Imigran online. En legitimerad läkare kommer att granska de svar du lämnar i vårt medicinska frågeformulär och, om beställningen godkänns, förskriva ett e-recept till vårat brittiska apotek. Därefter skickas läkemedlet direkt med expressleverans hem till dig.

Beställ nu
Senast granskat:  07-12-2017
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ noggrant instruktionerna för detta läkemedel och var särskilt uppmärksam på anvisningar som ordinerats av din läkare/förskrivare. Detta kommer att maximera effekten av ditt läkemedel och minska risken för biverkningar

 1. Ta läkemedlet enligt din läkares ordination. Använd alltid detta läkemedel så som det ordinerats åt dig.
 2. Ta en tablett tillsammans med ett glas vatten så snart du tror att en migränattack är på ingång. Tar du den senare ska tabletten fortfarande vara effektiv.
 3. Ta inte en tablett för att förebygga migrän. Det bör bara tas när du börjar uppleva symtom.
 4. Du bör bara ta en tablett för varje migränattack.
 5. Om du har migrän inom en 24-timmarsperiod kan du ta en annan tablett så länge som det har gått minst två timmar sedan du tog den senaste.
 6. Maximal daglig dos (en period på 24 timmar) får inte överstiga 300 mg.
 7. Du ska inte ta Imigran om du är under 18 år eller över 65 år.

Ovan lista är endast en summering över de riktlinjer som gäller. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar en komplett lista.

Imigran® Novum bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Imigran® Novum från FASS

Senast granskat:  07-12-2017
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Imigran ge vissa biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Uppsök omedelbar sjukvård om du visar tecken på en allergisk reaktion vilket inkluderar; svullnad i ögonen, läpparna och ansiktet eller andningssvårigheter, hudutslag och medvetandeförlust

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Tryck, smärta eller täthet i bröstet, halsen eller någon annanstans. Varma eller kalla känslor, en stickande känsla eller domningar (om dessa symtom blir svåra och inte går över bör du genast söka medicinsk rådgivning), andfåddhet, kräkningar, illamående, yrsel, sömnighet, muskelsmärta, värmevallning eller tillfälligt högt blodtryck.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förändringar i leverfunktionen

Oklar frekvens:

Störd hjärtfrekvens, kärlkramp, hjärtinfarkt, nedsatt syn, muskelryckningarkonvulsioner, muskelspasmer, en känsla av svaghet, blåaktig hud, ångest, ledsmärta, svettning eller diarré.

Ovan lista är endast en summering över eventuella biverkningar förknippat med Imigran. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar en komplett lista. Se din bipacksedel för information om eventuella biverkningar.

Andra läkemedel och Imigran Novum

Du måste lämna uppgifter om alla andra läkemedel som du tar när du fyller i dina medicinska uppgifter. Detta så att din läkare kan vara säker på att detta läkemedel är säkert för dig och lämpligt för dig och dina behov.

Läkemedel som kan interagera med Imigran Novum inkluderar: Antidepressiva medel (MAOI, SNRI, SSRI). Andra migränmedel inklusive ergotaminer, de som innehåller triptan och naturliga behandlingar som innehåller Johannesört.

Varningar och försiktighet

Du ska inte ta Imigran Novum om du någonsin har haft stroke, kärlkramp, hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, perifer vaskulär sjukdom (ett tillstånd som orsakas av en minskning i benets artärer), hypertoni (högt blodtryck) eller en allvarlig leversjukdom.

De ska inte tas tillsammans med vissa antidepressiva medel (eller inom två veckor efter att ha tagit MAOI), andra migränbehandlingar eller om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Särskilt vård ska utövas om du har ökad risk för; att utveckla hjärtsjukdom (till exempel en rökare, en man över 40 eller en postmenopausal kvinna), en historia av muskelryckningar eller en ökad risk att få dem, högt blodtryck, njur- eller leversjukdom. Detta gäller även om du tar antidepressiva medel såsom SSRI eller SNRI eller är allergisk mot gruppen antibiotika som kallas sulfonamider.

Senast granskat:  07-12-2017
Vanliga frågor: Imigran Novum

Vanliga frågor: Imigran Novum

Kan jag dricka alkohol i kombination med Imigran?

Det rekommenderas inte att du dricker alkohol när du har migrän eftersom att det kan göra symtomen värre. Samtidigt alkoholkonsumtion kan även påverka funktionen av Imigran.

Kan jag köra bil när jag använder Imigran?

Eftersom att både dina symtom och medicinering kan göra dig dåsig så rekommenderas inte körning. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kan Imigran användas när jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar och börjar få migrän bör du tala med din läkare för råd innan du tar något läkemedel. Om du använder denna behandling när du ammar så bör du inte amma ditt barn tolv timmar efter att du har tagit läkemedlet.

Hur ska Imigran förvaras?

Förvara i rumstemperatur och oåtkomligt för barn. Använd inte Imigran efter utgångsdatumet.

Kan jag vara allergisk mot Imigran?

Imigran Novum innehåller: Sumatriptan, kalciumvätefosfat, natriumvätekarbonat, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin, cellulosa, hypromellos, glyceroltriacetat, titandioxid, magnesiumstearat och röd järnoxid. Om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser bör du inte använda denna produkt.

Kan jag köpa Imigran receptfritt?

Du behöver recept på Imigran. Gör vårat medicinska test för att förnya med hjälp av vår onlinetjänst.

Är Imigran rätt behandling för mig?

Patienter som inte har använt denna behandling före eller som upplever nya migränsymtom bör träffa sin läkare. För att begära ditt recept på Imigran behöver du bara fylla i vårat medicinska frågeformulär, som tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare och om behandlingen bedöms lämplig för dig skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med hemleverans nästa arbetsdag.

Senast granskat:  07-12-2017
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här