Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Sumatriptan

Sumatriptan

Sumatriptan är en behandling vid migrän i tablettform som är den generiska versionen av produkten Imigran. Sumatriptan tillverkas av läkemedelsföretaget Almus.

När symptomen för migrän är i full gång kan det vara svårt att orka gå och köpa läkemedel mot migrän. Vår onlinetjänst gör det möjligt för dig att säkert och smidigt beställa din migränbehandling för leverans direkt hem till din dörr.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Sumatriptan50 mg

Varje tablett innehåller 50 mg sumatriptan. Detta är rekommenderad startdos. Tas vid behov.

+ Gratis expressfrakt
Sumatriptan100 mg

Varje tablett innehåller 100 mg. Tas för de med allvarliga symptom, där den lägre dosen inte räcker.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 9 december

Sumatriptan är en behandling vid migrän i tablettform som är den generiska versionen av produkten Imigran. Sumatriptan tillverkas av läkemedelsföretaget Almus.

När symptomen för migrän är i full gång kan det vara svårt att orka gå och köpa läkemedel mot migrän. Vår onlinetjänst gör det möjligt för dig att säkert och smidigt beställa din migränbehandling för leverans direkt hem till din dörr.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt

Sumatriptan är en lindrande migränbehandling i tablettform. Läkemedlet finns tillgängligt i två doser och tas vid behov, alltså när ett migränanfall håller på att starta. Sumatriptan är den genergiska versionen av läkemedlet Imigran och tillverkas av läkemedelsföretaget Almus.

Migrän är vanligt i Sverige. Nästan var femte kvinna och ungefär var tionde man lider av migrän. Symptomen varierar beroende på vilken typ av migrän som upplevs, men den gemensamma nämnaren är sprängande huvudvärk, antingen i sidan av eller i framsidan av huvudet.

Migrän kommer ofta tillsammans med något som heter aura. Aura är en rad “varningssignaler” som äger rum innan själva migränattacken. Tecken på aura kan vara synfenomen, som t.ex. ett växande tomt hål i synfältet, suddiga dallrande synintryck, sicksackmönster, blixtar, flimmer eller dubbelseende, stickningar och domningar kring munnen och i ena armen.

Vissa upplever dock inte aura utan bara sprängande huvudvärk utan några föregående varningssignaler. Andra kan utveckla en typ av tyst migrän som kännetecknas av aurasymptom men utan själva huvudvärken.

Varför vissa lider av migrän och andra inte är inte fullt klarlagt. Vad som dock är säkert är att en familjehistoria av sjukdomen gör att du kommer vara mer mottaglig. Vidare finns det en rad faktorer som är kända triggers till sjukdomen, som t.ex. hormonförändringar i kroppen, dålig kosthållning, emotionell stress, trötthet eller stelhet och spänningar i nacke och axlar.

Medicin mot migrän syftar främst till att minska obehag. För vissa räcker receptfria smärtstillande läkemedel medan andra kan komma att behöva receptbelagda behandlingar. De receptbelagda behandlingar som finns kallas triptaner och verkar på ett annat sätt än vanliga smärtstillande preparat.

Migrän inträffar när blodkärlen kring hjärnan utvidgas och sväller upp. Den aktiva substansen i Sumatriptan, som heter samma sak som läkemedlet, verkar genom att efterlikna funktionen av signalsubstansen serotonin. På detta vis kan substansen verka mot de receptorer i hjärnan som är extra mottagliga för serotonin. Detta gör att de inflammerade kärlen smalnar av och lindrar smärta.

Det har aldrig varit såhär enkelt att köpa Sumatriptan online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, därefter granskas dina svar av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara säker och ändamålsenlig så levereras läkemedlet direkt hem till dig - allt under inom ett dygn!

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du alltid använder Sumatriptan enligt din läkares instruktioner. Detta kommer maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för eventuella biverkningar. Se även till att du läst igenom bipacksedeln ordentligt före användning.

 1. Ta enligt läkares ordination.
 2. Typisk dos är en tablett på 50 mg vid behov, i början av ett migränanfall.
 3. Ta endast en tablett per migränanfall.
 4. Om symptomen återkommer kan du ta en ytterligare tablett, men låt gå två timmar efter initial dos.
 5. En högre dos på 100 mg kan krävas i de fall som 50 mg inte räcker. Detta bör endast administreras på läkares inrådan.
 6. Svälj hela med vatten.
 7. Ta aldrig mer än 300 mg under ett dygn eller överstig den dos som skrivits ut till dig.

Se bipacksedel för ytterligare instruktioner.

Ladda ner

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Sumatriptan 50 mg

Sumatriptan 100 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du i förhand känner till dessa eventuella biverkningar. Uppsök omedelbart sjukhus om du upplever symptom av en allergisk reaktion eller andra andra allvarliga biverkningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Dåsighet, yrsel, stickningar, kortvarig ökning av blodtryck, blodvallningar, illamående eller kräkningar, spänningar, andnöd eller svaghetskänsla.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Onormal leverfunktion.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Sumatriptan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Sumatriptan kan interagera med andra migränbehandlingar eller antidepressiva preparat.

Andra sjukdomar och Sumatriptan

Underrätta alltid din förskrivare om din sjukdomshistoria. Du bör inte ta Sumatriptan om du har eller har haft något av följande: symptom som indikerar hjärtsjukdom eller bröstsmärtor, stroke, transitorisk ischemisk attack, blodcirkulationsproblem i benen, avsevärt högt blodtryck, allvarliga leversjukdomar eller om du nyligen tagit läkemedel som innehåller ergotamin eller derivat, triptaner, 5-HT1-agonister eller antidepressiva preparat.

Sumatriptan kan också vara olämpligt om du har eller har haft problem med lever eller njurar, epilepsi, sulfonamidallergi, kontrollerat högt blodtryck, kroniskt dagligt huvudvärk eller något tillstånd eller livsstilsfaktor som förhöjer risken för hjärtsjukdom.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Sumatriptan 50 mg

Sumatriptan 100 mg

Vanliga frågor: Sumatriptan

Vanliga frågor: Sumatriptan

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Sumatriptan?

Även fast det inte tros att alkohol påverkar funktionen av denna behandling så rekommenderas det inte att kombinera alkohol med Sumatriptan.

Kan jag köra bil när jag använder Sumatriptan?

Om du upplever migränsymptom rekommenderas det inte att du kör bil överhuvudtaget. Sumatriptan kan även orsaka dåsighet vilket kan äventyra din körförmåga.

Kan Sumatriptan användas när jag är gravid?

Avstå från att använda Sumatriptan om du är gravid eller ammar, så vida din läkare inte tycker att du absolut behöver det.

Hur ska Sumatriptan förvaras?

Förvaras på en sval och säker plats, under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Sumatriptan?

Använd ej Sumatriptan om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: sumatriptan, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 3000 och glyceroltriacetat. Utöver ovan ingredienser innehåller 50 mg-versionen även röd, gul och svart järnoxid (E172).

Kan jag köpa Sumatriptan receptfritt?

Nej, du behöver ett recept för att köpa Sumatriptan. Konsultera en av våra läkare genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär - om läkaren bedömer att Sumatriptan är ändamålsenligt för dig skriver hen ut ett recept.

Är Sumatriptan rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1293 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här