Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Aciklovir (Aciclovir)

Aciclovir

Aciklovir, som i Sverige säljs under namnet Aciklovir, är ett läkemedel med lindrande effekt avsedd för behandling av både typ 1 (blåsor kring mun och läppar) och typ 2 (blåsor i och kring underlivet) orsakade av viruset herpes simplex. Aciklovir är en så kallad generisk version av den populära och vanliga behandlingen Zovirax och innehåller samma effektiva och verksamma substans. Aciklovir finns som kräm för behandling av munsår och som tablett för behandling av könsherpes.

Du kan förnya ditt recept för behandling av könsherpes eller munsår och köpa Aciklovir online, genom att fylla i vårt konfidentiella formulär för att påbörja din konsultation. Ditt ärende kommer att granskas av en legitimerad förskrivare och godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Aciklovir Tabletter200mg

En tablett innehåller 200mg av aciklovir. En tablett tas dagligen 5 gånger om dagen i 3-5 dagar för att behandla återkommande utbrott av munsår.

 

+ Gratis expressfrakt
Aciklovir Kräm2g

Aciklovir 5% kräm: applicera ett tunt lager kräm på det infekterade området samt huden runt omkring fem gånger om dagen med fyra timmars mellanrum, för behandling av munsår.

+ Gratis expressfrakt
Aciklovir Kräm10g

Innehåller 10g av 5% aciklovir kräm. Applicera ett tunt lager på det drabbade området, vanligtvis var fjärde timma för behandling av munsår.

 

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Aciklovir, som i Sverige säljs under namnet Aciklovir, är ett läkemedel med lindrande effekt avsedd för behandling av både typ 1 (blåsor kring mun och läppar) och typ 2 (blåsor i och kring underlivet) orsakade av viruset herpes simplex. Aciklovir är en så kallad generisk version av den populära och vanliga behandlingen Zovirax och innehåller samma effektiva och verksamma substans. Aciklovir finns som kräm för behandling av munsår och som tablett för behandling av könsherpes.

Du kan förnya ditt recept för behandling av könsherpes eller munsår och köpa Aciklovir online, genom att fylla i vårt konfidentiella formulär för att påbörja din konsultation. Ditt ärende kommer att granskas av en legitimerad förskrivare och godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Vad är Aciklovir?

Aciklovir är ett läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis och är avsett för behandling av herpes typ 1 och 2 (HSV-1 och HSV-2). Herpes typ 1 yttrar sig oftast i form av munsår medan herpes typ 2 som könsherpes. Aciklovir finns som kräm, tablett samt brustablett.

 1. Ger effektiv behandling av det infekterade området
 2. Påskyndar läkningsprocessen
 3. Tillgängligt som kräm och tabletter

Aciklovir är den generiska versionen av det mer kända varumärket Zovirax och innehåller samma sorts ämnen och aktiva substans. Ett generiskt läkemedel är ett läkemedel som har samma sorts aktiva och effektiva ingredienser som ett varumärkt preparat, men som oftast har utvecklats efter att patentet på det varumärkta läkemedlet har gått ut.

Hur fungerar Aciklovir?

Aciklovir påskyndar främst läkningen av herpesblåsorna, men kan även användas vid tidiga tecken på symptom för att förhindra att herpes bryter ut.

Den aktiva substansen i Aciklovir är ämnet med samma namn; aciclovir, som tillhör gruppen guanin-nukleosidanaloga antivirala läkemedel. Aciklovir är en av de främsta, antivirala läkemedlen inom hälsovården och började tillverkas under den senare delen av 1900-talet.

Aciklovir verkar genom att hämma tillväxten av virala celler som försöker dela och sprida sig vid ett herpesutbrott. En herpesinfektion kan ligga vilandes tills den blossar upp och ger symptom i form av blåsor och sår runt mun eller underliv beroende på typ av herpes.

Vad är skillnaden mellan herpes typ 1 och typ 2?

Herpes är ett av det vanligaste överförbara virus. Det kännetecknas av smärtsamma blåsor och sår i det drabbade området. Även om de flesta förknippar infektionen med sexuellt umgänge, är det möjligt att överföra HSV-1 (vilket oftast yttrar sig som munsår) indirekt genom till exempel delade dricksglas eller bestick.

Munherpes

Munsår orsakade av herpes yttrar sig i form av blåsor på läppar eller runt munnen. Det är inte alltid som man får symptom och det är inte i alla fall som viruset aktiveras. Förekommer symptom inkluderar dessa, en brännande stickande känsla runt munnen, vanligtvis innan sår utvecklas på underläppen.

Såren innehåller vätska och är extremt smittsamma och kan lätt föras över från en person till en annan. Du bör därför undvika nära fysisk kontakt med någon som har ett munsår tills det har läkt och försvunnit helt.

När det kommer till behandling så tenderar munsår att läka av sig själva inom 7-10 dagar, men virushämmande läkemedel som krämer kan påskynda läkningsprocessen.

Herpesblåsor i underlivet

HSV-2 eller herpes typ 2 (förknippas oftast med könsherpes) smittar vanligtvis genom sexuell kontakt.

Det är troligt att man kan smitta någon annan när som helst om man bär på viruset även om det är vilande. Hur som helst är sannolikheten för detta mycket låg om man jämför när viruset befinner sig i sin aktiva fas och symptom infinner sig. Herpes är som mest smittsamt när blåsor och sår har öppnat sig, och några dagar efter. Så när utbrottet väl har blossat upp, är det bäst att undvika sexuellt umgänge tills området har läkt helt och hållet för att minska risken att smitta någon annan.

Herpes går inte att bota

För närvarande finns inget bot mot herpes och har man en gång drabbats av viruset så finns det kvar i kroppen resten av livet. Även om viruset aldrig försvinner helt, kommer återkomsten och svårighetsgraden av symptomen avta med tiden. Viruset återaktiveras vanligtvis om immunsystemet är försvagat, ibland på grund av trötthet eller sjukdom.

Behandla herpes med Aciklovir

Syftet med behandlingen är att påskynda läkningsprocessen samt att hindra utbrott från att från att blossa upp. Aciklovir är en effektiv behandling mot herpes, då det är snabbverkande, lindrar symptomen under utbrottets aktiva fas och förhindrar herpesutbrott från att utvecklas.

Det verkar genom att stoppa viruset från att föröka sig i kroppen. Under den aktiva perioden genererar viruset en självförsörjande enzym (DNA-polymeras) för att föröka sig, vilket i sin tur leder till symptom. Aciklovir arbetar i kroppen för att hämma produktionen av detta enzym genom att svälta viruset från den tillväxt det behöver och därmed möjliggör det för immunförsvaret att undertrycka viruset tillbaka i remission. 

Beställ Aciklovir online

Upplever du herpesliknande symptom för första gången, ska du se till att undersökas av en läkare eller på en STD-klinik som kan bekräfta att det rör sig om herpes och påbörja din behandling.

För patienter som vill förnya sitt recept för Aciklovir och köpa det online kan göra så, genom vår trygga och smidiga tjänst. Påbörja konsultationen genom att fylla i vårt medicinska formulär och ditt ärende kommer att granskas av en legitimerad förskrivare. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien med spårbar leverans redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisningar

Oavsett vilken form av Aciklovir du tar, är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användning av detta läkemedel. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt minskar risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Om du använder Aciklovir kräm 5%, applicera försiktigt krämen över det infekterade hudområdet och huden runt omkring, fem gånger om dagen med fyra timmars mellanrum.
 2. Om du använder Aciklovir tabletter skall du ta dessa enligt din läkares anvisning tillsammans med ett glas vatten.
 3. Den vanliga dosen för att behandla återkommande utbrott är 200 mg, fem gånger om dagen i fem dagar.
 4. Dosen ska tas med fyra timmars mellanrum.
 5. Påbörja behandling så snart du märker av symptom.
 6. Håll det infekterade området så rent och torrt som möjligt.
 7. Dubbla inte dosen om du missar ett intag. Fortsätt istället med nästa dos enligt förskrivarens anvisningar.  
 8. Överskrid aldrig läkarens dos.
 9. I vissa fall, kan behandlingen fortsättas om såren inte läkt efter 5 dagar. Prata med din läkare om du fortfarande har symptom på könsherpes efter 5 dagars behandling.

Se bipacksedeln för mer mer detaljerad information.

Ladda ner bipacksedeln för Aciklovir Tabletter 

Ladda ner bipacksedeln för Aciklovir Kräm (Zovirax)

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Aciklovir Tabletter 200mg

Aciklovir Kräm 2g

Aciklovir Kräm 10g

Biverkningar & Varningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Aciklovir orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Aciklovir Kräm

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Hudutslag, irritation, klåda, brännande känsla där krämen applicerats.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, överkänslighet, nässelutslag.

Aciklovir Tabletter

Vanliga  (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, huvudvärk, illamående, diarré, buksmärtor, kräkning, hudutslag, klåda, trötthet, ljuskänslighet, feber.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, ökat håravfall.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Dåsighet, andningssvårigheter, oro eller förvirring, hallucinationer, onormalt sömnig, skakningar eller darrningar, oförmåga att samordna rörelser, onormala blodvärden.

Aciklovir Brustabletter

Vanliga  (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, feber, huvudvärk, illamående, kräkning, diarré, buksmärtor, hudutslag, klåda, trötthet, ljuskänslighet.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, ökat håravfall.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, onormala blodvärden, svullnad av mun eller ansikte, talsvårigheter, njurproblem eller inflammation i lever, ljuskänslighet, oro eller förvirring, muskeltrötthet, hallucinationer, skakningar eller darrningar, ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Varningar

Ta Aciklovir med andra läkemedel

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär.

Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Inga kända interaktioner med andra läkemedel har rapporterats för Aciklovir Kräm.

Läkemedel så som probenecid, cimetidin och mykofenolatmofetil kan påverka lämpligheten för användandet av Aciklovir Brustabletter.

Läkemedel såsom Cimetidin, probenecid, mykofenolatmofetil, ciklosporin, teofyllin och zidovudin kan påverka lämpligheten för användandet av Aciklovir Tabletter.

Använd aldrig mer än en behandling mot herpes/könsherpes på samma gång.

Aciklovir och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har eller har haft någon av följande sjukdomar/tillstånd: allergi mot någon av läkemedlets ingredienser, AIDS, undergått benmärgstransplantation; lever- eller njurproblem; eller har/har haft någon sjukdom som begränsar funktionen av immunförsvaret.

Graviditet och amning

Om du är gravid, ammar eller försöker bli gravid ska du rådgöra med din läkare innan du tar Aciklovir.

Bilkörning och maskinhantering

Medicinen kan göra att du känner dig sömnig, dåsig eller reagerar långsammare. Avstå från att köra bil eller hantera maskiner om du upplever några av dessa biverkningar. 

Laktosintolerans

Aciklovir innehåller laktos, om man är laktosintolerant bör man rådgöra med sin läkare innan man använder produkten.Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Aciklovir Tabletter 200mg

Aciklovir Kräm 2g

Aciklovir Kräm 10g

Vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol i kombination med Aciklovir?

Alkohol ska generellt sett inte påverka effekten av Aciklovir. Du bör dock dricka måttligt så att du fortfarande har möjlighet att applicera krämen noggrant och enligt anvisningarna.

Kan jag köra bil när jag tar Aciklovir?

Aciklovir ska inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmaste apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Aciklovir när jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Aciklovir förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Aciklovir?

Använd ej Aciklovir Kräm om du är allergisk mot något av följande ämnen: Aciklovir, cetostearylalkohol, mineralolja, poloxamer 407, propylenglykol, natriumlaurylsulfat, vatten samt vitt vaselin.

Använd ej Aciklovir Brustablett om du är allergisk mot någon av följande ämnen: Mikrokristallin cellulosa, aluminiummagnesiumsilikat, natriumstärkelseglykolat, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, titandioxid [E171], makrogol 8000 samt aciklovir.

Använd ej Aciklovir Tablett om du är allergisk mot någon av följande ämnen: Aciklovir, laktos, magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykolat, E132, E460, kolloidal vattenfri kiseldioxid och E172.

Kan jag köpa Aciklovir receptfritt?

Nej. Aciklovir är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Kan jag fortsätta ha sex medan jag behandlas för herpes?

Sexuellt umgänge är generellt inte rekommenderat medan man behandlar herpes. Det är bäst att avvakta tills symptomen har försvunnit och huden har läkt. Kondom skyddar inte alltid mot herpes, då den nödvändigtvis inte täcker utsatta sår.

Är Aciklovir rätt behandling för mig?

Misstänker du att du har herpes, ska du besöka din läkare eller lokala STD-klinik. Behandling bör påbörjas efter en personlig konsultation med utbildad vårdpersonal följt av en undersökning,

Förnya ditt recept på Aciklovir för genital herpes eller munsår med hjälp av vår privata apotekstjänst. Fyll i vårt medicinska formulär med all relevant information om din hälsa och få ditt ärende granskat av en legitimerad läkare eller apotekare. Godkända beställningar levereras redan nästa dag till din valda adress.Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här