Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Valaciclovir

Valaciclovir

Valaciclovir är en kraftfull tablettbehandling avsedd för lindring av besvärande könsherpes och munsår. Denna behandling är en generisk version av det varumärkta läkemedlet Valtrex och innehar samma funktion och verksamma substans.

För bästa effekt är det viktigt att tidiga symptom behandlas så snart som möjligt. Herpes kan tyvärr inte botas, men det finns idag flera behandlingar som ger effektiv och snabb lindring och som håller viruset under kontroll.

Fyll i vårt medicinska formulär för att förnya ditt recept och handla Valaciclovir online. Ditt ärende kommer att granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar skickas med spårbar expressleverans till din valda adress.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Valaciclovir500mg

Ta enligt förskrivarens anvisningar. Valaciclovir finns endast tillgänglig i 500mg.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Valaciclovir är en kraftfull tablettbehandling avsedd för lindring av besvärande könsherpes och munsår. Denna behandling är en generisk version av det varumärkta läkemedlet Valtrex och innehar samma funktion och verksamma substans.

För bästa effekt är det viktigt att tidiga symptom behandlas så snart som möjligt. Herpes kan tyvärr inte botas, men det finns idag flera behandlingar som ger effektiv och snabb lindring och som håller viruset under kontroll.

Fyll i vårt medicinska formulär för att förnya ditt recept och handla Valaciclovir online. Ditt ärende kommer att granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar skickas med spårbar expressleverans till din valda adress.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Vad är Valaciclovir?

Valaciclovir (ibland även kallat Valaciklovir i Sverige) är ett läkemedel i tablettform avsett för lindring och behandling av besvärande munsår och könsherpes. Behandlingen verkar genom att bromsa det orsakande viruset, herpes simplex, så att det tvingas tillbaka till ett vilande tillstånd. När Valaciclovir används vid första tecken på symptom lindrar det även utbrottets spridning.

 1. Lindrar utbrott av herpes
 2. Förhindrar att symptom bryter ut till smärtsamma utbrott
 3. Rekommenderas till patienter med återkommande utbrott

Herpes orsakas av en av de två grenarna av HSV (1 eller 2) också kallat typ 1 och typ 2, och kan orsaka sår och blåsor runt munnen eller underlivet. De tenderar att vara obekväma snarare än smärtsamma och kan påverka ens självkänsla när de dyker upp. Det finns för närvarande inget bot och har man en gång drabbats följer viruset med en resten av livet. Med åren så brukar dock symptomen lindras och utbrotten blir alltmer sällsynta.

Herpesblåsor runt munnen

Munsår orsakat av herpes ter sig som blåsor på läpparna och runt munnen och kan bilda sårskorpor. Det är väldigt vanligt och de kan triggas av stress, trötthet och om man vistas extra mycket i starkt solljus. Upplever man de här typen av symptom så är det bra att undvika utlösande faktorer så mycket som möjligt.

Det är viktigt att vara medveten om att alla inte kommer utveckla symptom och i många fall så ligger HSV-1 viruset för evigt vilande i kroppen.

Om du utvecklar munsår, ska du vara noggrann och alltid tvätta händerna om du har rört vid ett sår för att förhindra spridning. Det är också bäst att avstå från kyssar om du har munsår och även från oralsex för att undvika att smitta din partner.

De flesta munsår läker av sig själva inom 10 dagar, men antivirala läkemedel kan påskynda processen. Om du fortfarande har munsår efter 10 dagar, bör du diskutera starkare virushämmande läkemedel med din läkare.

Könsherpes

Herpes i underlivet sprids genom hudkontakt, vilket innebär att sannolikheten är hög att det överförs genom samlag. Att skydda sig med en barriärmetod som kondom, minskar inte nödvändigtvis risken för spridning av herpes, då det är möjligt för en partner att komma i kontakt med sår även om man använder kondom. Det bästa alternativet är att helt avstå från sex medan viruset är aktiv för att undvika smitta.

Viruset är som mest smittsamt i dess aktiva fas, i synnerhet när blåsorna eller såren är öppna. Smittrisken minskar avsevärt några dagar efter att såren har läkt ut helt och hållet.

Eftersom viruset kan ligga vilande är det svårt att förutspå när nästa utbrott kommer att ske. Det är mer troligt att det bryter ut om man har nedsatt immunförsvar: exempelvis om man är trött eller sliten. Då det inte finns något bot för herpes, avser behandlingen att begränsa symptom, påskynda läkning och undertrycka viruset till ett inaktivt läge.

Valaciclovir - generisk version av Valtrex

Valaciclovir är ett väletablerat läkemedel som under en tid har funnits på marknaden som det varumärkta läkemedlet Valtrex (tillv. av GlaxoSmithKline). Det amerikanska patentet på detta läkemedel gick ut 2009 och läkemedlet har sedan dess funnits tillgängligt under det generiska namnet “Valaciclovir”. 

Valaciclovir klassas som en så kallad “prodrug”, vilket innebär att dess innehåll omvandlas till en aktiv substans först när det når kroppens matsmältningssystem. I kroppen omvandlas Valaciclovir till aciklovir, som är ett vanligt förekommande antiviralt läkemedel för behandling av herpes.

Det behandlar herpesinfektioner genom att hämma funktionen hos enzymet DNA-polymeras, som viruset behöver för att föröka sig. När detta sker och viruset ej längre kan sprida sig får kroppens egna immunförsvar möjlighet till att tvinga tillbaka viruset till ett vilande läge.

Innan du använder ett generiskt läkemedel är det viktigt att du säkerställer att det faktiskt finns en generisk version av det läkemedlet. Det är idag vanligt att internetapotek och andra nätbaserade företag hävdar att de erbjuder en generisk typ av ett varumärkt läkemedel vars patent inte har gått ut ännu. Dessa kan innehålla ingredienser som ej har testats samt vara farliga för din hälsa. I läkemedelsverkets databas kan du söka och få bekräftelse om du är osäker på ett läkemedel.

Förnya ditt recept på Valaciclovir online

Förstagångsbehandling för genital herpes ska endast påbörjas efter att symptomen kunnat konstateras av en läkare eller av annan kvalificerad sjukvårdspersonal. Om du har symptom som påminner om könsherpes som du inte tidigare har behandlats för, ska du besöka din läkare, vårdcentral eller STD-klinik.

Du kan förnya ditt recept på Valaciclovir online genom att fylla i vårt medicinska formulär. En av våra legitimerade förskrivare kommer att granska dina svar och därefter göra sin bedömning. Om behandlingen anses lämplig för dig kommer de att utfärda ett recept som skickas till vårt apotek, där det kommer att granskas på nytt av vår apotekare, för att försäkra att din valda behandling är ändamålsenlig och säker för dig att använda.  Alla beställningar skickas i diskret förpackning med spårbar expressleverans för att värna om din integritet.

Hos Treated.com får du hjälp snabbt, utan tidsbokning eller väntetid. 

Beställ nu
Senast granskat:  09-11-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisningar

Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användning av detta läkemedel. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

Munsår

 1. För behandling av munsår, ta fyra tabletter vid första tecken på utbrott och sedan ytterligare fyra tabletter 12 timmar senare.

Könsherpes

 1. Ta tabletterna enligt läkarens anvisningar. Detta omfattar vanligtvis 1 tablett, 2 gånger om dagen under 5 dagar, alternativt under 10 dagar för lindring av förstagångsherpes.
 2. Svälj tabletten med vatten.
 3. Tabletterna är effektiva vare sig du tar den vid eller utan måltid.
 4. Det är viktigt att du aldrig använder mer än den mängd som läkaren har förskrivit.
 5. Dubbla inte dosen om du missar ett intag. Fortsätt istället med nästa dos enligt förskrivarens anvisningar.
 6. Sök läkarvård omedelbart om du har fått i dig en större dos än den som förskrivits av läkaren.

Läs alltid bipacksedeln innan du tar detta läkemedel. Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Valaciclovir

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Valaciclovir 500mg

Biverkningar & Varningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Valaciclovir orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, illamående.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Utslag, ljuskänslighet, andfåddhet.

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

Förvirring, hallucinationer, diarré, magbesvär, kräkning, njurproblem.

Andra sällsynta biverkningar:

Angioödem, njursvikt, tremor, ataxi (neurologiskt tillstånd), kramper.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Varningar

Ta Valaciclovir med andra läkemedel

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär. Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Läkemedel som probenecid, cimetidin, takrolimus, ciklosporin och mykofenolatmofetil kan påverka lämpligheten för användandet av Valaciclovir. Du ska endast använda Valaciclovir utöver andra behandlingar för herpes på din läkares inrådan. 

Valaciclovir och andra sjukdomar

En sjukdomshistoria som inkluderar lever- eller njursjukdomar kan betyda att detta läkemedel inte är lämpligt för dig att använda.

Graviditet och amning

Produkten rekommenderas vanligtvis inte under graviditet. Om du är gravid eller ammar, ska du prata med din läkare innan du tar Valaciclovir.

Bilkörning och maskinhantering

Valaciclovir kan orsaka yrsel som en biverkning. Avstå från bilkörning och maskinhantering om du påverkas av detta.

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Valaciclovir 500mg

Vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol i kombination med Valaciclovir?

Ja, ingen interaktion med alkohol har rapporterats.

Kan jag köra bil när jag tar Valaciclovir?

Vissa biverkningar förknippade med läkemedlet kan påverka ditt omdöme och din förmåga att köra säkert. Upplever du något av detta, ska du inte köra bil eller hantera maskiner och rådgöra med din läkare.

Kan jag ta Valaciclovir när jag är gravid?

Valaciclovir ska inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga alltid din läkare innan du använder Valaciclovir.

Kan jag ha sex när jag tar Valaciclovir?

Du ska inte ha sex om du har herpessymptom. Kondomer skyddar inte alltid mot spridning, då de inte nödvändigtvis täcker såren. Det är generellt bättre att vänta tills åtminstone fem dagar efter att såren har läkt innan du kan sex igen.

Hur ska Valaciclovir förvaras?

Förvara alltid läkemedel torrt, i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Valaciclovir?

Använd inte Valaciclovir om du är allergisk mot något av följande ämnen: Valacyclovir, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat, hydroxipropylcellulosa, talk, magnesiumstearat, hypromellos, laktos, titandioxid (E171) och makrogol 4000.

Kan jag köpa Valaciclovir receptfritt?

Nej. Valaciclovir är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Treated.com är ett registrerat apotek med tillstånd av Storbritanniens läkemedelsverk (“General Medical Council”) och arbetar endast med legitimerade läkare som enligt EU-lag får skriva ut lämpliga läkemedel åt dig. För att köpa läkemedel från Treated.com måste du först fylla i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare för att neka eller godkänna ditt val av läkemedel.

Är Valaciclovir rätt behandling för mig?

Om du inte tidigare behandlats för herpes och du har fått ditt första utbrott, bör du träffa en läkare personligen som kan påbörja behandling med det läkemedel som är bäst lämpat för dig och dina symptom.

För att förnya ditt recept på Valaciclovir online med vår apotekstjänst ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Vid ett godkännande från vår läkare skriver hen ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  09-11-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här