Nystan

 • Nystatin

Nystan oral suspension är ett antibiotikum mot muntorsk. Det svampdödande medlet verkar genom att döda av cellerna i svamparna som orsakar infektionen.

Hos Treated.com är det både enkelt och tryggt att få tillgång till din receptbelagda behandling. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Beställ nu för leverans tisdag 21 november
120 ml

Läkemedlet kommer i form av fyra flaskor. Varje flaska innehåller 30 ml och 100,000 enheter nystatin per ml. Standarddosen är fyra droppar (4 ml) som tas fyra gånger dagligen under maximalt en vecka.

4 flaskor - 715 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Nystan är ett antibiotikum mot svampinfektioner som till exempel muntorsk, som tillverkas av läkemedelsföretaget Bristol Myers Squibb. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen nystatin som är ett svampdödande medel. Behandlingen kommer i formen av en oral suspension, som användaren ska försöka ta efter intag av måltid.

Vad är muntorsk?

Muntorsk orsakas av en överproduktion av svampbakterien Candida. Denna svampbakterie bor vanligtvis obemärkt på huden och i munnen hos de flesta människor och under normala omständigheter kan kroppens naturliga försvar hålla mängden på en hanterbar nivå.

Muntorsk uppstår när svampen Candidia börjar överproduceras, och detta kan ha sin rot i olika faktorer. När kroppens känsliga balans av denna svamp har rubbats träder symptomen fram. Svampinfektioner i munnen ger ofta en vitaktig beläggning i munnen, som kan vara smärtsam och ibland orsaka blödningar. Vissa personer upplever också en obehaglig smak eller förlorat smaksinne, rodnad, sprickor i insidan av munnen eller smärtsamma bränningar. Ofta orsakar symptomen att det blir svårt att normalt kunna äta och dricka.

Vad orsakar muntorsk?

Det kan finnas flera bidragande faktorer som resulterar i att candidasvampen förökar sig och orsakar en infektion i munnen. Kända riskfaktorer är bland annat långvarig eller upprepad användning av orala antibiotikum, användning av inhalatorer vid astma och KOL, rökning, tandproteser, användning av p-piller, dålig munhygien och diabetes. Svampinfektioner i munnen kan i regel förebyggas genom att upprätthålla en god munhygien.

För att effektivt bekämpa en svampinfektion i munnen kommer det vanligtvis behövas ett svampdödande antibiotikum. Nystan oral suspension är ett väldigt populärt sådant, inte minst på grund av att det appliceras direkt på infektionen och börjar verka så snabbt som möjligt. Den aktiva ingrediensen, som även den heter nystatin, verkar genom att hämma produktionen av ergosterol - en väsentlig substans som svamparna behöver för att fortsätta föröka sig. På detta vis försvagas svampcellstrukturen, vilket gör att oönskade ämnen kan komma in och ta död på infektionen.

Vi vet att det inte alltid är smidigt att ta sig tiden att besöka en vårdcentral och ett apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Att behöva rätta sig efter apotekens respektive lagersaldo kan också vara ett ytterligare, tidskonsumerande besvär. Hos Treated.com kan du alltid se vad vi har på lager i vårt apotek - och när du begär ditt recept behöver du endast fylla i ett snabbt, medicinskt frågeformulär. Godkänns beställningen förskrivs ett e-recept utav en av våra legitimerade läkare, följt av att läkemedlet levereras raka spåret till din ytterdörr nästföljande dag.

Beställ nu

Hur du använder Nystan

Det är mycket viktigt att du tar Nystan exakt enligt din förskrivares instruktioner och att du, utöver detta, bekantat dig med informationen och anvisningarna som du hittar i den bifogade bipacksedeln. På detta vis får du bästa möjliga effekt av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta Nystan enligt din läkares anvisningar.
 2. Vid fall av muntorsk (svampinfektion i munnen) ska du helst ta läkemedlet efter intag av måltid.
 3. Behåll kvar lösningen i munnen så länge som möjligt innan du sväljer den.
 4. Det är viktigt att du tar Nystan under hela den behandlingstiden som angetts av din läkare. Detta bidrar till att minimera risken för återinfektion. Avbryt aldrig behandlingen utan att din läkare uttryckligen sagt åt dig att göra så.

Dessa punkter är endast en summering över hur du tar Nystan. Detaljerade anvisningar finner du i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel för Nystan (engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då Nystan tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige. Nystan tillverkas i Sverige av Astimex Pharma under namnet Nystimex.

Nystimex bipacksedel hos FASS.

Ladda ner bipacksedel för Nystimex från FASS.

Nystan , biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Nystan orsaka vissa biverkningar, även fast alla inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan agera lämpligt om du skulle uppleva någon av dem. Om du skulle uppleva något ovanligt som skulle göra dig bekymrad ska du kontakta din läkare snarast.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Utslag eller klåda, illamående eller kräkningar, diarré eller irritation i munnen.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Steven-Johnsons syndrom, överkänslighet, angioödem eller ansiktsödem.

Detaljerad information om biverkningar hittar du i bipacksedeln. Detta är endast en sammanfattning av de eventuella biverkningar som kan orsakas av Nystan.

Andra läkemedel och Nystan

Det tros inte att Nystan interagerar med något annat läkemedel, då det absorberas direkt i blodomloppet. Tala dock om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Andra sjukdomar och Nystan

Innan du tar detta läkemedel är det viktigt att du detaljerat redogjort för din sjukdomshistoria för läkaren. Detta innefattar om du är gravid, tror att du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar.

Vanliga frågor: Nystan

Kan jag dricka alkohol när jag tar Nystan?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Nystan och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Nystan?

Om du skulle uppleva några biverkningar som du tror kan göra det osäkert för dig att köra ska du avstå från att göra så, och kontakta din läkare.

Kan Nystan användas när jag är gravid?

Du ska endast ta läkemedel under graviditet om din läkare bedömer att det är absolut nödvändigt. Tala därför om för din läkare ifall du är gravid eller ammar, så att hen kan bedöma huruvida det är nödvändigt för dig att ta detta läkemedel.

Hur ska Nystan förvaras?

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, i rumstemperatur och bortom direkt solljus.

Kan jag vara allergisk mot Nystan?

Nystan innehåller: nystatin (innehållande 100,000 enheter nystatin per ml), etanol, smakämnen, glycerin, metylparahydroxibensoat (E218), pH-justerare (saltsyra, natriumhydroxid) propylparahydroxibensoat (E216), natriumkarboximetylcellulosa (E466), natriumfosfat , sackaros och vatten.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Kan jag köpa Nystan receptfritt?

Nej. Nystan är en receptbelagd behandling.

Är Nystan rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. En läkare kommer därefter att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig för dig skriva ut ett e-recept. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Nystan omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel