Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept
Behandling vid mykoplasma & ureaplasma

Behandling vid mykoplasma & ureaplasma

Azithromycin & doxycyklin

Vår kombinerade behandling vid mykoplasma och ureaplasma innehåller två typer av antibiotika som behandlar både mykopmasma i underlivet (M. Genitalium) och ureaplasma (Ureaplasma urealyticum). Behandlingen verkar genom att hämma bakterierna från att tillverka ett protein de behöver för att spridas.

Du kan köpa vår kombinerade behandling vid mykoplasma och ureaplasma smidigt online ifall du har fått ett positivt testresultat för någon av infektionerna. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

+1400 recensioner via Trustpilot
Översikt

Översikt - behandling vid mykoplasma och ureaplasma

Vår kombinerade behandling vid mykoplasma och ureaplasma innehåller två olika typer av antibiotika; Doxycyklin, som tillhör en grupp antibiotika kallat tetracykliner, och Azithromycin, som i sin tur är makrolidantibiotika. Bägge två är generiska läkemedel som är godkända för behandling av ett antal olika typer av bakterieinfektioner, däribland mycoplasma genitalium (mykoplasma i underlivet) samt ureaplasma urealyticum.

När de används kombinerat för att behandla mykoplasma och ureaplasma, tas Doxycyklin först i sju dagar (en 100 mg-tablett två gånger om dagen) följt av Azithromycin i tre dagar (2x500 mg första dagen, följt av 1x500 mg under de två sista dagarna).

Vad är mykoplasma och ureaplasma?

Bakterierna M. Genitalium och Ureaplasma urealycitum är patogena bakterier som kan orsaka infektioner i könsorganen kallat mykoplasma i underlivet och ureaplasma. De närvarar gärna tillsammans med andra infektiösa bakterier. Det är exempelvis vanligt att mykoplasma i underlivet finns tillsammans med klamydiainfektion.

Bägge infektionerna är ofta asymptomatiska, vilket innebär att en person kan bära på infektionen utan att de märker av tydliga symptom. De är båda infektioner som utvecklas långsamt och tillhör familjer av de minsta organismer, som det dessutom saknas kunskap om. Därmed är infektionerna ofta svårfångade och svårdiagnostiserade.

Mykoplasma i underlivet och ureaplasma kan båda orsaka icke-gonorroisk uretrit, förkortat NGU. Detta är uretrit utan att gonorréinfektion är närvarande. Detta kännetecknas av ett antal symptom såsom:

 • Flytningar från penis hos män eller från slidan hos kvinnor
 • Smärta under eller efter sex och blödningar från underlivet hos kvinnor
 • Svullnad i slidan hos kvinnor
 • Smärta i samband med att man kissar
 • Smärta i bäckenet

Förekomsten av dessa bakterier kan också öka risken för överföring av hiv.

Hur överförs mykoplasma och ureaplasma?

Både mykoplasma och ureaplasma överförs som vanligast genom penetrerande, vaginalt sex. De kan även överföras genom oralsex och analsex, även fast detta är mindre vanligt. Det finns emellertid i dagsläget ingen tillförlitlig, exakt statistik gällande smittvägar. Det tros dock att bägge infektionerna är väldigt smittsamma, om än inte fullt lika smittsamma som klamydia.

Hur diagnostiserar man mykoplasma och ureaplasma?

Bägge infektionerna kan diagnostiseras genom urinprov. Kvinnor kan även topsas. Det är mycket viktigt att gå och testa sig ifall man tror att man bär på någon av infektionerna - även fast man inte upplever några symptom, eftersom infektionerna kan vara asymptomatiska. Ifall du haft oskyddat sex med någon som bär på infektionen rekommenderas det också att man går och testar sig.

I tillägg rekommenderas det alltid att man testar sig minst en gång årligen ifall man lever ett sexuellt aktivt liv. Du kan testa dig på närmaste sex- ocha samlevnadsmottagning eller genom ett hemtest.

Det är inte helt klarlagt ifall personer med asymptomatisk mykoplasma eller ureaplasma kräver behandling. Ifall bakterieinfektionen orsakar symptom eller ifall den kan orsaka en risk (till exempel hos personer som försöker bli med barn) rekommenderas det att man behandlar infektionen.

Behandling vid mykoplasma och ureaplasma

Det saknas i dagsläget internationell konsensus om behandlingsriktlinjer vid mykoplasma och ureaplasma. Gemensamt är dock att de är bakterieinfektioner och kräver behandling med antibiotika. Bägge infektionerna har dock påvisat resistens för vissa typer av antibiotika.

Rekommendationer från BASHH* gällande behandling av mykoplasma och ureaplasma är emellertid 1 tablett Doxycyklin 100 mg 2 gånger om dagen, dag 1-7, 2 tabletter Azithromycin 500 mg som singeldos dag 8, 1 tablett Azithromycin 250 mg/dag under dag 9-10.

* - BASHH står för British Association for Sexual Health and HIV. Treated.com är baserade i Storbritannien och följer därmed behandlingsriktlinjer utfärdade i Storbritannien.

Hur fungerar Doxycyklin och Azithromycin?

Bägge läkemedlen fungerar snarlikt i det att de stoppar de orsakande bakterierna från att generera det enzym de behöver för att växa och bibehålla sig i kroppen. När infektionen inte längre kan spridas dödar immunförsvaret av resten av infektionen.

Patienter som har fått ett positivt testresultat för antingen mykoplasma eller ureaplasma kan köpa vår kombinerade behandling online. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU och levereras i de allra flesta fall redan nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  02-06-2021
Bruksanvisning

Så tar du din behandling vid mykoplasma och ureaplasma

Se till att du följer läkarens anvisningar om hur du tar denna behandling. Du behöver ta rätt mängd av tabletterna och ta dem i rätt ordning för att behandlingen ska vara effektiv. Se även till att du läst igenom bipacksedlarna (som du kan ladda ner nedan) för respektive läkemedel innan du börjar ta din behandling. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal ifall du skulle vara osäker över någonting.

 1. Ta denna behandling exakt enligt läkarens anvisningar.
 2. Ta 1 tablett Doxycyklin 100 mg 2 gånger om dagen under dag 1-7.
 3. Ta 2 tabletter Azithromycin 500 mg som singeldos dag 8.
 4. Ta 1 tablett Azithromycin 250 mg dagligen under dag 9-10.
 5. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten.
 6. Se till att du fullföljer hela behandlingen, även ifall dina symptom skulle försvinna innan du avslutat behandlingen.
 7. Ta inte mer av tabletterna än vad läkaren ordinerat.
 8. Om du glömt att ta din dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta som vanligt därefter.
 9. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Du hittar detaljerad information om respektive läkemedel i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal ifall du skulle vara oäsker över något.

Kombinerad behandling vid mykoplasma och ureaplasma: bipacksedlar

Doxycyklin bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Doxycyklin från FASS

Azithromycin bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Azithromycin från FASS

Senast granskat:  02-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Biverkningar

Kombinerad behandling vid mykoplasma och ureaplasma: biverkningar

Likt alla läkemedel kan Azithromycin och Doxycyklin orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Ifall du upplever något av följande måste du genast tala om det för din läkare och omedelbart uppsöka vård:

 • En allergisk reaktion som kan inkludera svullnad i ansikte, nässelutslag eller andningssvårigheter
 • Gulsot (guling av huden eller ögon)
 • Utslag eller utslag med feber
 • Fjällande hud
 • Blåsor eller blödningar från läppar, ansikte eller könsorgan (Stevens-Johnson syndrom)
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Hjärtrytmrubbningar
 • Svaghetskänsla eller andnöd
 • Ihållande diarré med blod eller slem i avföringen
 • Magvärk som flyttar sig till ryggen (pankreatit)
 • Smärta i njurarna eller svårigheter med att urinera
 • Krampanfall eller spasmer
 • Smärta i övre delen av buken

Denna behandling innehåller två olika typer av antibiotikum i tablettform. Fastän de verkar på ett snarlikt sätt kan de orsaka olika biverkningar.

Biverkningar förknippade med Azithromycin

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Diarré.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, illamående eller kräkningar, buksmärtor, förändrat antal vita blodkroppar, lågt blodbikarbonat.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Muntorsk, infektioner i slidan, svampinfektioner, bakterieinfektioner, inflammation i hals, andningssvårigheter, rinnig näsa, allergiska reaktioner, aptitförlust, ångest, insomnia, dåsighet, synproblem, hörselproblem, hjärtklappning, värmevallningar, återkommande feber, frossa eller halsont, infektion i lungorna, ödem, problem med att svälja, näsblödningar, matsmältningsproblem, förstoppning, utslag, smärta i ben och leder, smärta i samband med urinering, svaghetskänsla eller blödningar ur underlivet.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Abnormaliteter i leverfunktion, lättretlighet, känslighet i huden för ljus.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Problem med blodets koagulering, humörsvängningar, svimning, förlorat lukt- eller smaksinne, lågt blodtryck, ledvärk, missfärgning av tungan, hörselnedsättning, myastenia gravis.

Vänligen notera att detta endast är summering över eventuella biverkningar förknippade med Azithromycin. Du hittar en komplett lista i bipacksedeln.

Biverkningar förknippade med Doxycyklin

Nedan kommer ett urval av biverkningar förknippade med Doxycyklin. Ifall du skulle uppleva någon av nedan biverkningar eller ifall du är bekymrad över något, kontakta snarast din läkare.

Hudreaktioner såsom runda, oregelbundna, röda utslag eller utslag med hudrodnad, feber, blåsor och sår, peeling eller fjällning av huden eller svullnad som ser ut som ett brännsår, ökad känslighet för solljus eller solbränna, höjt tryck i huvudet som orsakar huvudvärk, synproblem, svullen tunga, vattnig eller blodig diarré, feber, kramper, lågt blodtryck, smärta i leder eller muskler, hjärtklappning, tecken på blodsjukdomar såsom trötthet, svaghetskänsla, lättare att få blåmärken eller infektion, porfyri, missfärgad sköldkörtelvävnad, förändringar i leverfunktionstester, hepatit, leversvikt, ökad mängd urea i blodet gulsot, pankreatit, missfärgning eller underutveckling av tänder, lösare naglar, Jarisch-Herxheimer-reaktion som orsakar feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärta och hudutslag, inflammation eller sår i mag-tarmkanalen, illamående eller kräkningar, diarré, aptitförlust, ringande eller surrande ljud i öronen, ömhet och klåda i ändtarmsöppningen eller underlivet, svampinfektioner i anus eller i underlivet.

Ovan lista är endast en sammanfattning. Du hittar komplett information om eventuella biverkningar i respektive läkemedels bipacksedel.

Andra sjukdomar och Azithromycin/Doxycyklin

Dessa läkemedel är inte lämpliga att ta ifall man har vissa sjukdomar. Informera din läkare om din sjukdomshistoria och eventuella sjukdomar/sjukdomstillstånd du för närvarande lever med så att de kan göra ett informerat beslut om huruvida de kan förskriva behandlingen till dig eller inte.

Detta är särskilt viktigt ifall du har eller har haft leverproblem, njurproblem, hjärtsjukdom, låga mängder av kalium eller magnesium i blodet, myasthenia gravis, lupus, porfyri eller migrän.

Andra läkemedel och Azithromycin/Doxycyklin

Ifall du tar några andra receptfria eller receptbelagda läkemedel, naturläkemedel eller tillskott är det viktigt att du talar om detta för din läkare. Vissa läkemedel kan påverka funktionen av Azithromycin eller Doxycyklin och vice versa. Detta kallas för interaktioner.

Azithromycin kan interagera med teofyllin, warfarin (Waran) eller andra blodförtunnande läkemedel, ergotamin, cyklosporin, digoxin, antacida, cisaprid, terfenadin, läkemedel som förskrivs vid hjärtrytmrubbningar, statiner, alfentanil eller astemizol.

Doxycyklin kan interagera med eller påverka funktionen av penicillin, rifampicin, antikoagulanter som Waran (warfarin), kinapril, kaolin, sukralfat, orala preventivmedel, barbiturater, ergotamin eller metysergid, tyfoidvaccin, karbamazepin, fenytoin, primidon eller annan antiepileptika, ciklosporin, metoxifluran, metotrexat, antacida eller retinoider.

Graviditet och amning

Ifall du ammar eller är gravid ska du inte ta denna behandling. Rådfråga din husläkare för ytterligare rådgivning om bästa behandlingsalternativ.

Körförmåga och hantering av maskiner

Det är inte troligt att din körförmåga kommer att påverkas av Azithromycin eller Doxycyklin. Ifall du dock skulle uppleva dåsighet eller spasmer som kan påverka din körförmåga eller koordination, vilken kan vara biverkningar orsakade av Azithromycin, är det viktigt att du avstår från att köra bil eller hantera maskiner. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Senast granskat:  02-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Vanliga frågor

Vanliga frågor: kombinerad behandling vid mykoplasma och ureaplasma

Kan jag dricka alkohol när jag tar den kombinerade behandlingen vid mykoplasma/ureaplasma?

Alkohol kan påverka effektiviteten av Doxycyklin, vilket är varför det rekommenderas att du helt avstår från att dricka alkohol tills du avslutat behandlingen.

Kan jag köra bil när jag tar Azithromycin+Doxycyklin?

Ifall du skulle uppleva biverkningar som kan påverka din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska du avstå från att göra det. Tala om för din läkare ifall du upplever biverkningar som kan påverka din körförmåga.

Kan jag ta Azithromycin+Doxycyklin när jag är gravid?

Nej, det rekommenderas inte att du tar denna behandling ifall du är gravid. Rådfråga din läkare för bästa alternativ.

Hur ska jag förvara Azithromycin+Doxycyklin?

Förvara dessa läkemedel på ett säkert ställe, utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Azithromycin eller Doxycyklin?

Ifall du är allergisk mot något av innehållsämnena listade nedan ska du inte ta denna behandling.

Azithromycin innehåller: azitromycin, kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), kiseldioxid, (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk, vattenfri laktos, hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa, makrogol och titandioxid (E171).

Doxycyklin innehåller: sackaros, majsstärkelse, krospovidon, baserad butylerad metakrylat-sampolymer (Eudragit E100), renad talk, färgämnena E171, E132 och E172, skalak, propylenglykol, ammoniumhydroxid och kaliumhydroxid.

Ingredienserna ovan är de innehållsämnen som finns i Azithromycin Actavis och Doxycyklin Kent. Dessa är generiska läkemedel. I vissa fall kan ingredienserna skilja sig något mellan olika generiska läkemedel. Läs därför alltid igenom bipacksedeln mycket noga innan du börjar din behandling för att säkerhetsställa att du inte är allergisk mot något innehållsämne.

Kan jag köpa Azithromycin+Doxycyklin receptfritt?

Nej. Bägge läkemedel är receptbelagda och kan endast köpas ifall en läkare skrivit ut ett recept åt dig.

Behöver jag ha testat mig innan jag köper denna behandling?

Ja. För att kunna köpa denna behandling online behöver du ha testat dig och fått ett positivt testresultat för mykoplasma och/eller ureaplasma.

Hur köper jag en behandling vid mykoplasma/ureaplasma online?

För att köpa detta paket innehållandes Azithromycin och Doxycyklin för behandling av mykoplasma och ureaplasma online behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär. Dina svar kommer sedan att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall beställningen godkänns förskrivs ett e-recept ut följt av att läkemedlet skickas från vårt apotek i Storbritannien eller ett av våra samarbetsapotek inom EU.

Senast granskat:  02-06-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här