E-recept: frågor och svar

Hoppa direkt
Vad är ett recept?
Receptet är endast för dig
Läkemedlet är anpassat helt för dig
Vad är ett e-recept?
Hämta ut recept utomlands och få ett recept från annat land
E-recept: historia

Idag är 98 % av alla humanrecept i Sverige elektroniska, så kallade e-recept. När det första elektroniska receptet skrevs ut av apoteket Tre Rosor i Jönköping år 1983 revolutionerade det världen; det var världens allra första elektroniska recept. Därefter har utvecklingen varit lite krokig, men den har i varje fall landat i att omkring 98 % av alla recept i Sverige är elektroniska. Men vad innebär egentligen ett elektroniskt recept?

Vad är ett recept?

För att kunna reda ut vad ett e-recept är måste vi kanske börja med att förklara vad ett recept är. Läkemedel kan vara både receptbelagda och receptfria. Receptfria läkemedel är läkemedel du kan köpa av andra aktörer än öppenvårdsapotek, alltså t.ex. värktabletter som säljs på ICA. Men ett receptbelagt läkemedel, i sin tur, kräver att en läkare eller annan förskrivare* har skrivit ut ett recept till dig. När du har ett recept på ett läkemedel kan du sedan köpa det själv på ett apotek eller online. Receptet är ett slags intyg på att en legitimerad läkare eller annan vårdpersonal ordinerat läkemedlet till dig på säkra grunder och bedömt att det är ändamålsenligt för dina besvär, symptom eller ditt tillstånd. Du har med andra ord fått tillåtelse att hämta ut medicinen.

* I Sverige får legitimerade läkare förskriva läkemedel för behandling av människor. Även tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och vissa sjuksköterskor samt optiker får förskriva ett begränsat urval av läkemedel. Du hittar en bra genomgång på Läkemedelsverkets sida Vem får förskriva läkemedel?.

Receptet är för dig och ingen annan

När ett recept har skrivits ut har läkemedlet ordinerats till dig, och ingen annan. Medicinen är helt baserat på dina symptom, din sjukdomsbild och sjukdomshistoria och helt anpassad för din situation. Ge aldrig läkemedlet till någon annan, även om du själv tror att det är säkert. Om någon annan tar samma medicin kan detta vara förenat med livsara, även fast personen äter samma läkemedel. Detta har att göra med att även doseringen (alltså mängden) finns angivet på receptet. Om du och din vän har samma symptom eller sjukdom och äter samma medicin behöver det inte betyda att doseringen är lika.

Läkemedlet helt anpassat efter din situation

När du fått ett läkemedel utskrivet har förskrivaren skyldighet att informera om vad läkemedlet heter, vilken sjukdom eller vilket tillstånd det behandlar, hur stor dosen är och hur ofta läkemedlet ska tas samt om receptet kan användas flera gånger. Förskrivaren ska även informera om de eventuella biverkningar som läkemedlet kan orsaka och hur läkemedlet ska tas. Vissa läkemedel ska inte heller tas samtidigt med andra läkemedel då de kan påverka varandras funktion. Detta kallas inte sällan för läkemedel som interagerar eller kontraindikation.

När du hämtar ut ett receptbelagt läkemedel kommer apotekspersonalen sätta en klisterlapp på medicinen som du får. Denna lapp innehåller den information som läkaren angivit i receptet. Övrig information om läkemedlet finns i den så kallade bipacksedeln, som är bifogat i själva läkemedelsförpackningen.

Men vad är då ett e-recept?

Ett e-recept är en digitaliserad variant av det pappersrecept som du fått utskrivet av din läkare. E-recept, eller elektronisk receptförskrivning, gör det möjligt för läkaren att skicka receptet till apoteket från sitt journalsystem. Det digitala receptet lagras i en databas under giltighetstiden. Den stora fördelen med e-recept är att det innebär en säkrare, snabbare och smidigare recepthantering. Idag är 98 % av alla recept elektroniska i Sverige - där man är världsledande när det gäller användningen av e-recept.

Hämta ut recept utomlands och få ett recept utskrivet utomlands

Tjänster som Treated.com är idag vanliga och helt lagliga. Vi erbjuder möjligheten att få ditt recept utskrivet online. Men det kanske inte alltid är helt lätt att förstå vad det innebär. I korta drag kan man säga att du genomgår en så kallad onlinekonsultation, som innehåller samma hållpunkter som en fysisk läkarkonsultation, fast den är förlagd till en säker webbplats. Dina uppgifter skyddas precis på samma sätt som när du hade fått receptet utskrivet i Sverige och du kan förse din vårdcentral eller husläkare med ditt nya e-recept.

Detta kallas för gränsöverskridande sjukvård, laglig läkemedelshandel eller onlinesjukvård och är idag en smidig och säker väg till ett receptbelagt läkemedel.

»Läs mer om gränsöverskridande sjukvård här.

E-receptets historia

Här kommer en liten snabb genomgång av e-receptets historia.

Senast granskat:  15-12-2016