Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det?

Vad är gränsöverskridande vård?

Gränsöverskridande vård innebär att du som EU-medborgare erhåller rätten till samma vård inom hela EES (EU-medlemsstaterna samt Island, Norge och Liechtenstein). Men det innebär också att du som EU-medborgare kan få ditt recept utskrivet av en legitimerad läkare i ett annat EU-land och även att du kan hämta ut läkemedel på ditt svenska recept i ett annat EU-land. Att genom gränsöverskridande vård inom EU handla läkemedel från ett annat EU-land kallas för laglig läkemedelshandel och ibland även för onlinesjukvård.

Gränsöverskridande vård inom EU innebär bl.a.

 1. Att du som EU-medborgare har rätt att få planerad vård i andra EES-länder.
 2. Du har även rätt till vård inom EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein och Schweiz.
 3. Utöver rätten till planerad vård har du alltid rätt till akutvård, vid olycksfall.
 4. Vård vid olycksfall gäller även i Turkiet utöver EU-länderna och EES-länderna.
 5. Denna rätt förutsätter att du är sjukförsäkrad i Sverige eller annat EU-land.
 6. Möjligheten att få ett recept utskrivet från en legitimerad läkare i annat EU-land.
 7. Möjligheten att hämta ut läkemedel i ett annat EU-land genom ditt svenska recept.

Vad är ett EU-land, vad är ett EES-land och vad är EFTA?

EU har idag 28 medlemsländer, som är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
EES-avtalet är ett frihandelsavtal som gäller för Island, Liechtenstein och Norge, utöver EU-länderna. Avtalet ger EES-länderna tillträde till EU:s inre marknad och de ligger även under principen av fri rörlighet för medborgare, varor, tjänster och kapital. Den fria rörligheten för varor gäller dock bara för varor med ursprung inom EES. EES-länderna kan sälja varor och tjänster utan tullar inom EU.

Schweiz och Turkiet
Schweiz och Turkiet är varken medlemmar i EU eller EES, men de omfattas dock i viss utsträckning av de EU- och EES-gemensamma ramverken. Schweiz och Turkiet har egna, enskilda avtal med EU om fri rörlighet för medborgare, varor och tjänster.

EFTA
Europeiska frihandelssammanslutningen, förkortat Efta, är en internationell organisation för frihandel och ekonomisk integration. Organisationen grundades initialt 1960 med sju medlemsstater, däribland Sverige, men omfattar idag bara fyra länder som är Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. EFTA har idag dock inte samma betydelse som tidigare på grund av att alla nuvarande medlemsländer har frihandelsavtal med EU eller EES.

Andra länder som har avtal med EU
Även vissa andra länder har avtal och bedriver vissa samarbeten med EU. Lagarna och villkoren skiljer sig dock nämnvärt mellan de olika länderna. Länderna omfattar bl.a: Ryssland, Albanien, Makedonien, Montenegro, Andorra och San Marino, Algeriet, Marocko, Tunisien och 79 AVS-länder, som är länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Europeiska sjukförsäkringskortet

Först och främst att du måste ha ett så kallat european health insurance card (EHIC). På svenska heter det europeiskt sjukförsäkringskort. Kortet beställer du gratis från din lokala hälsovårdsmyndighet. I Sverige är det försäkringskassan.

Kortet är gratis att beställa och ger dig tillgång till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en vistelse i något av de 28 EU-länderna samt Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz.

Kort om det europeiska sjukförsäkringskortet

 1. Kortet är inte ett alternativ till en vanlig reseförsäkring.
 2. Det täcker inte privat sjukvård eller kostnader som t.ex. flygresa eller ersättning för borttappade ägodelar.
 3. Det täcker inte kostnader om syftet med din resa är att erhålla sjukvård.
 4. Det garanterar inte gratistjänster eftersom olika länders försäkringssystem skiljer sig.
 5. Om du flyttar till ett annat EU-land ska du alltid registrera dig vid relevant myndighet.
 6. Ditt unika kort finns inte lagrat digitalt i en mobilapp.

»Här beställer du det europeiska sjukförsäkringskortet. 

Det europeiska sjukförsäkringskortet ser ut som nedan.

Din guide till gränsöverskridande vård från Treated.com

Vi förstår att det kan vara mycket information att ta in och att det finns många frågo. Vi hoppas att denna sammanfattande grafik kan hjälpa till med dina funderingar!

Senast granskat:  27-10-2017