Här kommer statistik från den Europeiska kommissionen om gränsöverskridande vård inom EU.

Har du fått behandling i ett annat EU-land de senaste 12 månaderna?

Antalet personer i % som svarade "ja".

Upplevde du några problem med att bli återbetald sjukhuskostnaderna senaste gången du fick behandling i ett annat EU-land?

Skulle du kunna tänka dig att resa till ett annat EU-land för att få medicinsk behandling?

Skulle du kunna tänka dig att resa till ett annat EU-land för att få medicinsk behandling?

Antalet % per land som svarade "ja".

För vilket av följande skäl skulle du kunna tänka dig att resa till ett annat EU-land för att få medicinsk behandling?

Flera svarsalternativ

Vilken av följande behandlingar/ingrepp skulle du kunna tänka dig att få i ett annat EU-land?

Flera svarsalternativ

Av vilken anledning skulle du vara ovillig att åka till ett annat EU-land för medicinsk behandling, ingrepp eller operation?

Flera svarsalternativ

Är påståendet sant eller falskt? Du har rätt att få medicinsk behandling i ett annat EU-land och bli ersatt kostnaderna av din nationella hälsomyndighet eller sjukvårdsförsäkring?

Grönt: sant | Rött: falskt | Grått: vet ej

Är påståendet sant eller falskt? Du kan använda ditt recept från din läkare i ett annat EU-land.

Grönt: sant | Rött: falskt | Grått: vet ej

Vart vet man mest om gränsöverskridande vård i Europa?

Kartan visar proportionerna av respondenter som kunde ge åtminstone två korrekta svar.

Ljusgrönt: 61 % - 100 % | Grönt: 54 % - 60 % | Mörkgrönt: 0 % - 53 %

Senast granskat:  16-12-2016