Läkarkonsultation online - hur fungerar det?

Läkarkonsultation på nätet fungerar precis som läkarkonsultation där du fysiskt träffar en läkare mellan fyra ögon. Den enda skillnaden är att frågorna paketeras i ett medicinskt frågeformulär. Frågorna är utformade av våra läkare i linje med de riktlinjer, lagar och regler som finns gällande receptförskrivning.

Innan du beställer ett läkemedel och begär ett recept är det viktigt att du noggrant läst igenom den information vi tillhandahåller. Genom att läsa produktsidan och bipacksedeln kan du skapa dig en uppfattning om huruvida läkemedlet är en lämplig och ändamålsenlig behandling för dina symptom. Här reder vi ut några vanliga hållpunkter och frågor om vår onlinekonsultation.

Vad är en bipacksedel?
Bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen är ett informationsblad till för användaren av läkemedlet. Där hittar du viktig information om vad du ska tänka på när du använder ditt läkemedel. Varje produkt på Treated.com kommer med en medföljande bipacksedel, som du kan ladda ner smidigt online. Se respektive produktsida för bipacksedel.

Informationen i bipacksedeln
Innan du börjar använda din behandling är det viktigt att du läser igenom bipacksedeln. Bipacksedeln innehåller:

  • hur läkemedlet ska användas 
  • när läkemedlet inte ska användas 
  • vilka biverkningar läkemedlet kan ge 
  • vilka andra läkemedel som kan påverka läkemedlet 
  • om läkemedlet kan påverka din körförmåga eller användning av maskiner
  • om läkemedlet kan användas vid graviditet och amning

När du valt ditt läkemedel

När du har valt ut ditt läkemedel kommer du att behöva fylla i vårt medicinska frågeformulär. Dessa är utformade av våra läkare för att motsvara den information du behöver ge vid en fysisk läkarkonsultation, alltså då du träffar läkaren mellan fyra ögon. Frågeformuläret används som underlag för en av våra legitimerade läkare. Du kommer behöva informera vår läkare om din sjukdomshistoria, om du tar eller har tagit några andra läkemedel (även receptfria) samt om det finns någon annan information som läkaren behöver. 

Alla våra läkare är legitimerade och därmed registrerade hos den brittiska myndigheten General Medical Council. Precis som när du besöker din vårdcentral eller husläkare förskriver våra läkare endast läkemedel i de fall de bedömer att det är lämpligt och säkert att göra så.  

Vad händer om min beställning nekas?
Ingen legitimerad läkare kommer skriva ut ett läkemedel som är osäkert eller olämpligt för dig. Samma gäller om det inte är ändamålsenligt, alltså om du inte uppvisar de symptom som krävs för behandlingen. Om din beställning nekas kommer du bli meddelad om detta via e-post. Du kommer naturligtvis inte debiteras något för din beställning. 

Är era läkemedel godkända?
Ja. Alla läkemedel i vårt apotek är godkända. De åtnjuter EU:s licens för försäljning inom EES och kan därmed förskrivas till patienter i Sverige. 

Hur skyddar ni min patientinformation?

Vi använder och skyddar dina uppgifter på samma sätt som din läkare eller ditt apotek gör. Dina personuppgifter hålls alltid skyddade, och vi delar eller säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Alla godkända beställningar paketeras av vår apotekspersonal så att din patientinformation hålls osynlig från kurir.

Vad är ett elektroniskt recept (e-recept)?
Ett elektroniskt recept, eller e-recept som det ibland kallas för, är ett recept som lagras digitalt. Det innehåller samma information som ett pappersrecept.

Kan ni skicka mitt nya recept till min husläkare?
Absolut. I frågeformuläret får du frågan om du vill meddela din husläkare om din beställning. Det är dock viktigt att du har din husläkares information tillgänglig i sådant fall. När beställningen sedan godkänts skickar vårt apotek receptet till din husläkare.

Behöver jag fylla i frågeformuläret varje gång jag beställer?

Så länge dina symptom eller ditt hälsotillstånd inte ändrats behöver du inte fylla i formuläret på nytt. Annars är dina uppgifter sparade så att receptförnyelse kan ske så smidigt som möjligt.

Förändringar i hälsotillstånd
Meddela alltid vår läkare om något av följande: förändringar i ditt nuvarande tillstånd eller om du har utvecklat några andra symptom, förändringar i din allmänna hälsa såsom förändrat blodtryck eller vikt, om du sedan din senaste beställning har blivit gravid eller börjat amma eller om du fått någon ny information kring ditt nuvarande tillstånd. 
Var god och meddela oss om några som helst förändringar relaterade till din hälsa när du gör en ny beställning. Detta hjälper vår läkare att bedömma lämpligheten av ditt läkemedel samt huruvida en annorlunda dos bör förskrivas. 

Jag har en fråga till läkaren!

Det är inte helt ovanligt att det finns något du vill fråga vår läkare. Genom att logga in på dina sidor på Treated.com kan du när du vill ställa en eller flera frågor till våra legitimerade läkare. Om du förnyar ditt recept och kommer på en fråga går det även jättebra att ställa den vid receptförnyelsen.

Senast granskat:  20-12-2017