Symptom är uttryck för ett sjukligt tillstånd som upplevs och uttrycks av personen/patienten själv. Om flera olika sympton tenderar att förekomma samtidigt sägs de tillsammans utgöra ett syndrom. Genom analys ställs sedan en diagnos, det vill säga en hypotes om den bakomliggande orsaken som ligger till grund för valet av eventuell vård och behandling.

Vartifrån kommer ordet?

Ordet symptom har sin ursprung från det gregiska σύμπτωμα (sýmptoma). 3

Symptom eller symtom?

Det rätta svaret är att det faktiskt kan stavas både symptom och symtom. 

Senast granskat:  08-11-2019