Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

NeoClarityn (Aerius)

Desloratadine

NeoClarityn, som i Sverige går under namnet Aerius®, är en mycket vanlig tablettbehandling vid hösnuva. Tabletten tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer.

Det är inte alltid enkelt att hitta tiden att uppsöka en vårdcentral eller apotek för något så enkelt som att få eller förnya recept, eller hämta ut sitt läkemedel. Hos oss på Treated.com kan du snabbt och tryggt få ditt recept utskrivet online.

+1400 recensioner via Trustpilot
NeoClarityn5 mg

Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin. Tas en gång dagligen under en behandlingstid som specificeras av din förskrivare.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

NeoClarityn, som i Sverige går under namnet Aerius®, är en mycket vanlig tablettbehandling vid hösnuva. Tabletten tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer.

Det är inte alltid enkelt att hitta tiden att uppsöka en vårdcentral eller apotek för något så enkelt som att få eller förnya recept, eller hämta ut sitt läkemedel. Hos oss på Treated.com kan du snabbt och tryggt få ditt recept utskrivet online.

Översikt

Vad är Aerius?

NeoClarityn, i Sverige Aerius®, är en behandling vid hösnuva som kommer i tablettform som innehåller den aktiva ingrediensen desloratadin. NeoClarityn tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och behandlar symptom vid hösnuva genom att störa kroppens immunsvar som orsakar inflammation efter exponering för irritationer och retningar som t.ex. pollen eller kvalster. I Storbritannien, där vi har vårt apotek, heter läkemedlet NeoClarityn. Desloratadin är den aktiva metaboliten av substansen loratadin (som återfinns i t.ex. Clarityn) med liknande medicinska egenskaper. Aerius (NeoClarityn) är ett receptbelagt läkemedel som tillverkas av MSD.

 1. Antihistamin - H1 -antagonist
 2. Innehåller den aktiva ingrediensen desloratadin
 3. Filmdragerad, ljusblå tablett

Aerius mot pollenallergi

Säsongsbundet allergisk rinit eller hösnuva, som enkelt uttryckt är pollenallergi, är mycket vanligt i Sverige. Det finns inga exakta siffror på hur många i Sverige som har hösnuva men det uppskattas att omkring 30 % av Sveriges befolkning, alltså närmare 2,9 miljoner, är pollenallergiker. Utav alla i Sverige som är allergiker uppskattas det också att runt 40 % har pollenallergi. Hösnuva, eller pollenallergi, inträffar när immunsystemet misstar inandade partiklar för en infektion och därefter initierar en inflammatorisk reaktion mot dessa. Detta, i sin tur, resulterar i ett antal symptom som nästäppa, rinnande näsa, svullnad runt hals och ögon, nysningar och allmän irritation i luftvägarna. Vissa kan även uppleva huvudvärk, smärta i öronen eller förlorat smaksinne. Samlingsnamnet för dessa symptom är allergisk rinit orsaken till hösnuva kallas för immunologisk obalans.

Som nämnt ovan uppskattas det att nästan tre miljoner Svenskar har hösnuva, som därmed är en av våra vanligaste folksjukdomar. Men exakt varför vissa blir mer mottagliga för dessa retningar och irritationer än andra är idag inte helt klarlagt. Genetik tros spela en viktig roll. Exponering för dessa retningar under uppväxten är en annan faktor som lyfts fram. De som t.ex. utsatts för cigarettrök under dess formativa år tros vara mer benägna att utveckla hösnuva som äldre.

Det bästa sättet att förhindra symptom är att i största möjliga mån begränsa exponeringen inför pollen och kvalster. Under dagar där pollennivåerna är höga är det bra att vistas inomhus så mycket som möjligt, byta ut och regelbundet tvätta kläder som har burits utomhus och hålla fönster och dörrar stängda. De med en allergi mot dammkvalster kan också bidra till att minska symptomen genom att så ofta som möjligt städa och damma i hemmet och hålla sina boytor välventilerade.

Men för vissa räcker inte dessa åtgärder, och för andra kan exponeringen inför luftburna allergener vara oundvikligt. I de fallen finns det receptbelagda läkemedel, som Aerius, som kan hjälpa med att lindra besvären. Aerius innehåller den aktiva ingrediensen desloratadin som är ett så kallat icke-sederande antihistamin. När immunförsvaret reagerar på en inhalerad allergen orsakar immunsvaret mastceller i näsgångarna att frisätta en kemikalie som kallas histamin. Detta verkar på andra receptorer i vävnaden och leder till svullnad och inflammation. Genom att blockera dessa receptorer från att tolka effekterna av histamin hindrar desloratadin utvecklingen av symptom vid hösnuva.

Köpa Aerius på nätet

Det har aldrig varit såhär enkelt att beställa Aerius online. Allt du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare, och om beställningen godkänns har du ditt läkemedel redan nästa dag. På så vis behöver du inte ta dig tiden att boka en läkartid, uppsöka en vårdcentral och sedan hämta ut ditt läkemedel från ett apotek. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag, så du kan påbörja din symptomlindring snarast möjligt.

Beställ nu
Senast granskat:  15-09-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning Aerius

Använd alltid Aerius enligt läkares eller apotekspersonalens anvisningar. Se även till att du läst igenom och förstått innehållet i den bifogade bipacksedeln. På så vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 • Ta enligt din läkares anvisningar.
 • I fall av hösnuva tas en tablett dagligen.
 • Behandlingskurens specificeras av din förskrivare i under läkarkonsultation. Hur lång din behandling blir avgörs baserat på dina symptom.
 • Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 • Överskrid aldrig ordinerad dos.
 • Om du glömt att ta Aerius ska du bara ta tabletten så snart du kommer på detta. Om det är dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen. Kompensera aldrig för glömd tablett genom att ta dubbel dos.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Aerius. I den bifogade bipacksedeln finns detaljerade instruktioner.

Aerius® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Aerius® från FASS

Senast granskat:  15-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

NeoClarityn 5 mg

Biverkningar

Biverkningar Aerius

Tala genast om för din läkare om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion eller andra biverkningar som gör dig bekymrad.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Trötthet, muntorrhet eller huvudvärk.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användar eller färre):

Utslag, oregelbundna hjärtslag, magsmärtor, illamående eller kräkningar, magbesvär, diarré, sömnlöshet, yrsel, muskelsmärtor, hallucinationer, kramper, rastlöshet, leverinflammation eller dåsighet.

Andra läkemedel och Aerius

Tala alltid om för din förskrivare om du tar några andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta då vissa produkter kan interagera med Aerius och påverka dess funktion.

Andra sjukdomar och Aerius

Aerius kan vara olämpligt för dig som har njurproblem.

Senast granskat:  15-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

NeoClarityn 5 mg

Vanliga frågor: Aerius (NeoClarityn)

Vanliga frågor: Aerius (NeoClarityn)

Kan jag dricka alkohol när jag tar Aerius?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Aerius och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Aerius?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Skulle du göra det är det viktigt att du omedelbart rapporterar detta till din läkare och avstår från att köra.

Kan Aerius användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder Aerius om du är gravid eller ammar. Tala därför alltid om för läkaren om så är fallet när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Vår läkare kan komma att föreslå en alternativ behandling i sådant fall.

Hur ska Aerius förvaras?

Förvaras på en säker plats och under 30°C. Använd aldrig Aerius efter utgångsdatumet.

Kan jag vara allergisk mot Aerius?

Aerius innehåller: desloratadin, kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, talk, laktos, hypromellos, titandioxid, makrogol 400, indigotin (E132), karnaubavax och vitt vax. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Aerius receptfritt?

Nej. Aerius (NeoClarityn) är receptbelagt och du måste därför ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa läkemedlet. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig ifall behandlingen bedöms lämplig och säker för dig.

Är Aerius rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker och ändamålsenlig för din hösnuva skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med säker och spårbar sändning och levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  15-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här