Ett kombinerat p-piller är en mycket effektiv och säker form av preventivmedel. Men som med alla typer av medicinering så medföljer vissa hälsorisker.

Kombinerade p-piller består av en kombination av två könshormoner (oftast östrogen och progesteron), vilket förändrar den vanliga hormonbalansen i kroppen. För vissa användare kan detta orsaka biverkningar. Därför är det viktigt att känna till eventuella bieffekter och hälsorisker förknippade med användning av läkemedlet. Varje läkemedel kommer tillsammans med en så kallad bipacksedel, där information om biverkningar, kontraindikationer och och interaktioner finns listade. Det är även viktigt att rapportera eventuella biverkningar, för att innehållet i bipacksedeln ska vara uppdaterad för framtida användare. Rapportering av biverkningar gör du till Läkemedelsverket.

Biverkningar

Blodproppar

Om du redan tar ett kombinerat p-piller eller överväger att använda det så bör du vara medveten om att det finns en risk för venös tromboembolism (VTE) – mer känd som blodpropp. Blodproppar kan bildas inuti venerna när blodet saktar ner eller slutar att röra på sig. Sammanslagning av blod på ett ställe kan orsaka blodplättar som stickar ihop varpå en solid massa utvecklas.

När en del av denna massa (blodpropp) går av och rör sig kan den röra sig till hjärtat eller lungorna och orsaka något som kallas för lungemboli. Detta kan leda till stroke eller hjärtinfarkt. Risken för blodpropp är emellertid liten och för de flesta användare är fördelarna med kombinerade p-piller större än de potentiella riskerna.

Det finns många faktorer som kan ge dig större risk att utveckla venös tromboembolism – kända riskfaktorer är övervikt och rökning. Din läkare kommer att ta hänsyn till eventuella kontraindikationer innan hen förskriver ett kombinerat p-piller till dig.

Eftersom blodpropp är ett potentiellt allvarligt tillstånd är det särskilt viktigt att vara bekant med symptom. Symptom som kan vara en indikation på blodpropp är:

 • Rejäl smärta i benen
 • Plötslig andfåddhet
 • Snabb andning
 • Bröstsmärta
 • En oförklarlig hosta som kan innehålla blod
 • Obehag i överkroppen – som kan nå käken, halsen, ryggen eller armarna
 • Illamående och kräkningar
 • Yrsel
 • Svårt att tala
 • Förvirring
 • En förlorad eller suddig syn
 • Allvarlig huvudvärk eller migrän
 • Notera att den ökade risken för blodproppar är kopplad till stroke och hjärtattacker.

Cancer

Det finns pågående studier om sambandet mellan p-piller och cancer. Den forskning som finns tyder på att användande av hormonella preventivmedel medför en liten ökad risk för vissa cancerformer. Främst gäller det bröstcancer och livmoderhalscancer. Med det sagt kan p-piller också minska risken för att utveckla andra typer av cancer, i synnerhet äggstockscancer och endometriecancer. Sannolikheten för de två senare formerna av cancer minskar mer desto längre tid du tar ett p-piller.

Enligt Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare minskar risken att drabbas av äggstockscancer med 50 procent efter 15 års användande av p-piller.

Det är viktigt att du närvarar när du har en undersökningstid så att du kan få behandling så snart som möjligt om det skulle behövas. Om du under tiden märker några förändringar bör du tala med din läkare så snart som möjligt. De med en familjehistoria med cancer – särskilt bröstcancer eller livmoderhalscancer – kan avrådas från att använda ett kombinerat p-piller. I de fall rekommenderas ofta ett så kallat minipiller.

Kombinerade p-piller och kontraindikationer

På grund av de potentiella biverkningar som det kombinerade p-pillret kan orsaka finns det restriktioner för vem som kan ta denna form av medicinering. Detta avgörs på en patient till patient-basis. Följande är kända kontraindikationer som kan medföra att din läkare avstår från att förskriva ett kombinerat p-piller till dig.

 • Övervikt och fetma:

Kvinnor som är allvarligt överviktiga bör inte använda kombinerade p-piller eftersom att det kan öka risken för kardiovaskulära och cerebrovaskulära problem som till exempel hjärt-kärlsjukdomar. Övervikt ökar även sannolikheten för venös tromboembolism som ibland kan leda till stroke eller hjärtinfarkt. Vid övervikt kan minipiller lämpa sig bättre.

 • Hypertoni (högt blodtryck)

De som har diagnostiserats med högt blodtryck ska inte använda kombinerade p-piller eftersom att de kan orsaka förhöjt blodtryck. Högt blodtryck är en känd riskfaktor vid hjärt-kärlsjukdomar som kärlkramp, stroke och hjärtinfarkt.

 • Migrän

Särskilt migrän tillsammans med aura kan förvärras av de kvinnliga hormonerna som frigörs av p-piller. Detta beror på att östrogen och progesteron kan fungera som triggers för migränsymptom hos vissa kvinnor. Det kan också vara en indikation på en högre risk för stroke.

 • Alternativa preventivmedel

Om ett kombinerat p-piller inte är lämpligt för dig finns det många andra preventivmedel tillgängliga. Om någon av ovanstående uppgifter har gjort dig osäker bör du tala med din läkare innan du fattar ett beslut om att ändra ditt preventivmedel.

De risker som beskrivs ovan är små och din läkare tar hänsyn till din övergripande hälsa, tidigare medicinska historia och familjehistoria när du erbjuds en lämplig form av preventivmedel.

Vid korrekt användning är alla former av p-piller mycket tillförlitliga och säkra preventivmedel.

Senast granskat:  15-07-2020