Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Eloine (Yaz)

Ethinylestradiol/Drospirenone

Eloine, som även säljs under namnet Yaz, är ett p-piller med låg dos som innehåller två hormoner som stör processen för menstruation. Eloine tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer.

Det har aldrig varit såhär enkelt att beställa Eloine eller andra preventivmedel på nätet. Hos Treated.com sker både läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse smidigt, snabbt och säkert online.

+1400 recensioner via Trustpilot
Eloine0.02mg/3mg

De 24 aktiva p-pillrena innehåller 20 mcg etinylöstradiol och 3 mg drospirenon. Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 26 maj

Eloine, som även säljs under namnet Yaz, är ett p-piller med låg dos som innehåller två hormoner som stör processen för menstruation. Eloine tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer.

Det har aldrig varit såhär enkelt att beställa Eloine eller andra preventivmedel på nätet. Hos Treated.com sker både läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse smidigt, snabbt och säkert online.

Översikt

Eloine (Yaz)

Eloine (Yaz) är ett kombinerat p-piller som tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer. Det är ett p-piller med låg dos bestående av två syntetiska hormoner; progesteron och östrogen. Preventivmedel med lågdos används av de som är känsliga för de biverkningar som kan orsakas av en vanlig dosstyrka. Eloine kan endast köpas av dig som fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare.

Eloine (Yaz) som preventivmedel

Piller som Eloine verkar genom att hämma de processer i kroppen som förbereder den för graviditet varje månad. Processen för ägglossning innebär produktion och frisättning av ett ägg från äggstocken. När detta har skett är ägget redo att befruktas av manliga spermier. Efter insemination gör ägget sin väg till livmodern, där det fäster mot väggen och börjar sin tillväxt i ett embryo. Om ägget inte har befruktats förvittras det istället när det nått livmodern och försvinner sedan från kroppen tillsammans med menstruationen.

De syntetiska hormonerna i Eloine verkar genom att komplettera sjunkande hormonnivåer i kroppen. På detta viset övertygas kroppen om att ägglossning redan har ägt rum, vilket är varför ett ägg inte släpps av äggstockarna. Piller som Eloine ändrar också konsistensen i livmoderväggen, så att det blir svårare för ett ägg att implanteras. De utför också en extra förtjockning av vätskan i livmoderhalsen så att spermierna inte kan resa genom initiera befruktning lika lätt.

Kvinnor som är känsliga för halterna av hormonet som finns i p-piller med vanlig dos kan förskrivas en lägre alternativ dos för att minska risken för biverkningar. P-piller med låg dos är som andra p-piller 99 % effektivt på att förebygga oönskad graviditet.

Beställ Eloine (Yaz) smidigt online

Vi på Treated.com vet att det inte alltid är enkelt att ta sig tiden att besöka en vårdcentral eller ungdomsmottagning, för att sedan vända sig till ett apotek och hämta ut ens receptbelagda p-piller. Gränsöverskridande vård inom EU möjliggör för oss att förlägga såväl läkarkonsultation som receptförskrivning och receptförnyelse på nätet - så att du snabbt, smidigt och säkert kan få och förnya dina recept online. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig och säker skrivs ett elektroniskt recept ut åt dig.

Beställ nu
Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att använda Eloine i linje med din läkares riktlinjer och de anvisningar och instruktioner som finns i bipacksedeln som kommer tillsammans med läkemedlet. På detta vis kan du maximera effekten av din behandling samtidigt som riskerna för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Eloine enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett dagligen, vid samma tidpunkt varje dag.
 3. Varje blisterförpackning innehåller 24 aktiva och fyra inaktiva tabletter.
 4. Inled behandlingen med tabletten uppe i den vänstra hörnet av blisterförpackningen (kartan).
 5. Fäst på ett vecko-klistermärk på blisterförpackningen enligt instruktionerna i bipacksedeln.
 6. Klistermärket innehåller riktningspilar för att hjälpa dig att hålla koll på dina piller. Det är viktigt att du tar tabletterna i den angivna ordningen eftersom innehållet är olika i varje tablett.
 7. När du avslutat en blisterförpackning ska du inleda nästa den nästkommande dag.
 8. Den första tabletten ska vanligtvis sammanfalla med den första dagen av din menstruation.
 9. Du som bytt från en annan tablett eller nyligen varit gravid ska följa instruktionerna i bipacksedeln eller fråga din läkare om när du ska inleda denna behandling.
 10. Ett extra preventivmedel (som t.ex. kondom) kan behövas under tiden du använder Eloine.
 11. Om du glömt att ta din tablett hänvisas du till bipacksedeln för ytterligare instruktioner om vad du bör göra.

Listan ovan är endast en summering över hur du använder Eloine. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (Engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel inte tillverkas i Sverige.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Eloine 0.02mg/3mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även Eloine orsaka vissa eventuella biverkningar trots sin låga dos, men alla behöver dock inte få dessa. Skulle du få en blodpropp eller uppleva en allergisk reaktion ska du omedelbart uppsöka sjukvård. Mer information finns i bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Humörsvängningar, huvudvärk, illamående, bröstsmärtor, oregelbundna menstruationer eller utebliven mens.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Depression, nervositet, sömnighet, yrsel, stickningar, migrän, åderbråck, förhöjt blodtryck, magont, kräkningar, matsmältningsbesvär, tarmluft, inflammation i magen, diarré, akne, klåda, utslag, värk och smärta, vaginal svampinfektion, bäckensmärta, bröstförstoring, godartade knölar i bröstet, blödning i underlivet eller i livmodern, flytningar, blodvallningar, torrhet i underlivet, onormala cellprov, förlust av libido, brist på energi, ökade svettningar, vätskeretention eller viktförändringar.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Candidainfektion, anemi, ökning av antalet blodplättar, allergisk reaktion, hormonell (enokrin) störning, ökad aptit eller förlust av aptit, onormalt höga nivåer av kalium i blodet eller onormalt låga nivåer av natrium i blodet, utebliven orgasm, sömnlöshet, yrsel, tremor, ögonsjukdomar, hjärtklappning, inflammation i vener, näsblod, svimning, förstorad buk, tarmstörmning, uppkördhet, förstoppning, bråck i magen, muntorrhet, smärta eller inflammation i huden, överdriven hårväxt, hudsjukdom, bristningar i huden, hudinflammation, ljuskänslig hudinflammation, knutor i huden, svårigheter att ha samlag eller smärtsamma samlag, inflammation i slidan (vulvovaginit), blödning efter samlag, bortfallsblödning, bröstcysta, ökat antal bröstceller, maligna knölar i bröstet, onormal tillväxt på slemhinnan i livmoderhalsen, krympning av slemhinnan i livmodern, allmän sjukdomskänsla, skadliga blodproppar i vener eller artärer, hjärtinfarkt, stroke, transitorisk ischemisk attack eller blodproppar i lever, mage, tarm, njurar eller ögon.

Andra läkemedel och Eloine

Tala alltid om för din förskrivare ifall du tar några andra behandlingar. Eloine ska inte användas av de som tar antiepileptika som primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin eller oxkarbazepin, tuberkulosbehandlingar som rifampicin, behandlingar vid HID och hepatit C som ritonavir, nevirapin eller efavirenz, läkemedel mot svampinfektioner som griseofulvin, ketokonazol, etoricoxib, läkemedel vid artrit eller artros, blodtryckssänkande behandlingar som bosentan, eller johannesört.

Eloine kan även vara olämpligt att använda eller kräva särskild försiktighet för dem som tar ciklosporin, lamotrigin, teofyllin eller tizanidin.

Andra sjukdomar och Eloine

De som har en historia av följande sjukdomar eller tillstånd bör inte använda Eloine: blodpropp i ett blodkärl i benen, lungorna eller andra organ, en sjukdom som påverkar blodets förmåga att levra såsom protein C-brist, protein S-brist, antitrombin-III-brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar eller de som haft en hjärtattack eller stroke, angina pectoris, transitorisk ischemisk attack, svår diabetes med blodkärlsskador, mycket högt blodtryck, högt kolesterol eller triglycerider, hyperhomocysteinemi, migrän med aura, leversjukdom eller onormal leverfunktion, njursjukdom, en tumör i levern, misstänkt bröstcancer eller cancer i underlivet eller oförklarliga blödningar i underlivet.

Eloine kan även vara olämpligt för de som har en familjehistoria av bröstcancer, sjukdom i levern eller gallblåsan, laktosintolerans, diabetes, depression, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, sicklecellanemi, hypertriglyceridemi, inflammation i venerna, åderbråck, epilepsi, sjukdom som dykt upp under graviditet eller i samband med tidigare hormonbehandlingar, kloasma, ärftligt angioödem eller de som är i behov av en större operation och kommer vara i obalans under längre period eller de som nyligen fött ett barn och är i riskzonen för blodproppar.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Eloine 0.02mg/3mg

Vanliga frågor: Eloine

Vanliga frågor: Eloine

Kan jag dricka alkohol när jag använder Eloine?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Eloine och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Eloine?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan göra det osäkert att köra bil. Om så är fallet ska du avstå från att köra bil och omedelbart kontakta läkare.

Kan Eloine användas när jag är gravid?

Nej, Eloine lämpar sig inte för gravida kvinnor och det kombinerade pillret är inte heller lämpligt för kvinnor som ammar. Om du ammar och söker efter ett lämpligt p-piller ska du rådfråga din läkare.

Hur ska Eloine förvaras?

Förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Eloine?

Eloine innehåller:  etinylestradiol, drospirenon, laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), talk (E553b), mikrokristallin cellulosa, titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172). Om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan ska du inte använda Eloine.

Kan jag köpa Eloine receptfritt?

Nej. För att kunna köpa Eloine måste du ha fått ett recept utskrivet.

Är Eloine rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär - vilket endast tar ett par minuter - därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms det att behandlingen är såväl lämplig som ändamålsenlig och säker så skrivs ett e-recept ut. Alla våra godkända beställningar skickas direkt från vårt apotek, med spårbar sändning, och levereras direkt hem till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här