Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Katya

Etinylöstradiol/ Gestoden

Katya är ett kombinerat p-piller som innehåller två konstgjorda hormoner. Katya används för att förhindra oönskad graviditet.

Att hitta rätt p-piller kan vara knepigt. Men lyckligtvis, genom Treated.com, kan du både få och förnya dina recept smidigt online. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Katya30 mcg/75 mcg

En tablett Katya innehåller 30 mcg etinylöstradiol och 75 mg gestoden. Tas en gång dagligen under menstruationscykelns 21 första dagar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Katya är ett kombinerat p-piller som innehåller två konstgjorda hormoner. Katya används för att förhindra oönskad graviditet.

Att hitta rätt p-piller kan vara knepigt. Men lyckligtvis, genom Treated.com, kan du både få och förnya dina recept smidigt online. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Översikt

Översikt

Katya är ett kombinerat p-piller som tillverkas av läkemedelsföretaget Stragen. Läkemedlet tas oralt och är utformat så att det tas en gång dagligen under de 21 första dagarna av en persons menstruationscykel. Efter 21 dagar ska användaren inte ta några tabletter för sju dagar. Därefter upprepas cykeln.

I den kvinnliga kroppen är det hormonerna progesteron och östrogen som lägger grunden för graviditet. Varje månad både stiger och faller dessa nivåer under bestämda tider, och när hormonerna faller äger ägglossning rum. Detta är utveckligen genom vilken ett ägg får mognar och blir redo för befruktning.

Ägget kommer sedan att göra sin väg till livmodern där, under förutsättning att det har befruktats, fäster vid livmoderväggen och påbörjar sin utveckling. Om det inte har befruktats kommer ägget helt enkelt sönderfalla när den når livmodern och därefter lämna kroppen genom menstruationsblödning, tillsammans med livmoderväggen.

Vad är Katya och vad används det till?

Katya är ett oralt preventivmedel, så kallat kombinerat p-piller, som förhindrar oönskad graviditet i 99 % av fallen. Läkemedlet tas en gång dagligen och kan även vara behjälpligt vid rikliga menstruationer. 

Katya innehåller två artificiella hormon, närmare bestämt gestoden och etinylöstradiol. Dessa ingredienser fungerar på liknande sätt som som de naturliga hormonerna progesteron och östrogen. Tillsammans förhindrar de graviditet på tre sätt:

 1. Genom att övertyga kroppen om att ägglossningen redan ägt rum vilket stoppar mognad och frisättningen av ett ägg.
 2. De förändrar konsistensen av livmoderväggen, så att ett ägg inte kan implanteras lika lätt.
 3. De ökar även vaginalsekretets densitet, så att spermier inte kan röra sig lika fritt.

Hos Treated.com är det både säkert, smidigt och enkelt att köpa ditt p-piller. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, kan du redan idag begära ditt recept. När detta väl är gjort kommer ditt ärende att granskas noga av en legitimerad läkare. Bedöms behandlingen säker, lämplig och ändamålsenlig skrivs ett e-recept ut åt dig och läkemedlet skickas därefter direkt från vårt brittiska apotek. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är viktigt att du alltid tar Katya exakt enligt din läkares instruktioner samt att du läst igenom och förstått instruktionerna i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som riskerna för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Katya enligt läkarens anvisningar.
 2. Ta en tablett, en gång dagligen, i 21 dagar. Följ detta med sju dagar utan att ta tabletter.
 3. Upprepa processen ovan.
 4. Instruktioner om när du ska inleda din behandling finns i bipacksedeln. Vanligtvis rekommenderas det att du inleder din behandling under menstruationens första dag.
 5. Överskrid aldrig mängden som ordinerats till dig.
 6. Om du glömt att ta Katya finns instruktioner för glömd tablett i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
 7. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.
 8. Följ ordningen som anges av pilarna på blisterförpackningen.

Ovan punkter är endast en summering. I bipacksedeln hittar du kompletta anvisningar om hur du tar Katya.

Ladda ner bipacksedel (engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Katya 30 mcg/75 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Likt alla andra kombinerade p-piller kan även Katya orsaka vissa biverkningar, även fast alla kvinnor inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner igen dessa biverkningar på förhand, så att du kan agera lämpligt i händelse av att de skulle inträffa. Tala genast om för din läkare eller uppsök akutavdelningen på närmsta sjukhus om du skulle få en allergisk reaktion, en blodpropp, hjärtattack, stroke, allvarlig leversjukdom eller bröst- eller livmoderhalscancer.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, ångest, intolerans mot kontaktlinser, synproblem, illamående, akne, migrän, viktökning, vätskeretention, mellanblödningar (sparsamma småblödningar som kommer då och då, även kallade “spotting”), minskad menstruation, ömma bröst, förlorat intresse för sex, nedstämdhet eller irritabilitet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Kräkningar eller högt blodtryck.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Skadliga blodproppar i ven eller artär, leversjukdom, hudåkommor eller lupus erythematosus, mellanöronsjukdomar, gallsten, pigmentstörningar eller förändringar i vaginalsekret.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Rörelsestörningar eller inflammation i bukspottkörteln.

Informationen som getts ovan är inte en komplett lista över biverkningar, utan endast en summering. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling med Katya. Där hittar du en komplett lista över alla eventuella biverkningar som rapporterats i samband med användning av läkemedlet.

Andra läkemedel och Katya

Vissa läkemedel kan påverka funktionen hos Katya, och vice versa. Av denna anledning är det viktigt att du alltid talar om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel - vare sig receptfria eller receptbelagda.

Katya kan interagera med:

 1. Läkemedel vid epilepsi (antiepileptika) som fenytoin, barbiturater, karbamazepin eller oxkarbamazepin
 2. HIV-behandlingar som ritonavir
 3. Läkemedel vid tuberkulos som rifampicin
 4. Ciklosporin
 5. Antibiotika och antymykotiska medel som griseofulvin, ampicillin eller tetracyklin
 6. Johannesört

Andra sjukdomar och Katya

Redogör även i detalj om din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär så att en läkare kan bilda sig en så bra uppfattning som möjligt. Katya kan vara olämpligt för dig som haft en blodpropp i någon form eller har eller har haft en sjukdom som kan orsaka en blodpropp, allvarlig leversjukdom, diabetes med blodkärlsskador, hjärtattack eller stroke, angina pectoris (kärlkramp), mycket högt blodtryck, höga nivåer av fett i blodet, hyperhomocysteinemi, migrän med aura, inflammation i bukspottkörteln, njursvikt, bröstcancer eller cancer i könsorganen eller oförklarlig vaginal blödning.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Katya 30 mcg/75 mcg

Vanliga frågor: Katya

Vanliga frågor: Katya

Kan jag dricka alkohol när jag tar Katya?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Katya.

Kan jag köra bil när jag använder Katya?

Ja, du ska kunna köra bil och hantera maskiner utan några problem när du tar Katya. Det är dock viktigt att du alltid avstår från att köra bil om du skulle uppleva några besvärliga biverkningar som påverka din körförmåga. Kontakta även läkare i så fall.

Kan Katya användas när jag är gravid?

Nej. Katya ska inte användas om du är gravid eller tror att du är gravid.

Din läkare kan även komma att avråda dig från att ta Katya om du ammar. Tala i vilket fall som helst alltid om för din förskrivare ifall du är gravid eller ammar.

Hur ska Katya förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel i sin originalförpackning, på en säker plats (utom syn- och räckhåll för barn) och i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Katya?

Katya innehåller: etinylöstradiol, gestoden, magnesiumstearat, povidon K-25, majsstärkelse, laktosmonohydrat, povidon K-90, makrogol 6000, talk, kalciumkarbonat, sackaros, och montanvax.

Använd aldrig detta läkemedel om du vet med dig att du är allergisk mot någon av ingredienserna. Sluta omedelbart att ta Katya och kontakta din läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion av läkemedlet.

Kan jag köpa Katya receptfritt?

Nej, Katya är receptbelagt. Detta innebär att du måste ha fått ett recept utskrivet om du önskar att köpa läkemedlet. En utav våra legitimerade läkare kan skriva ut ett elektroniskt recept, e-recept, åt dig om det bedöms att behandlingen är rätt för dig.

Är Katya rätt behandling för mig?

Det kommer avgöras utav en av våra legitimerade läkare. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Efter att en läkare noggrant granskat ditt formulär och godkänt beställningen skickas sedan läkemedlet direkt från vårt apotek hela vägen hem till dig. Alla godkända beställningar skickas med spårbar UPS-sändning och levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här