Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Levest

Ethinylestradiol/Levonorgestrel

Levest är ett hormonbaserat preventivmedel i tablettform, ett så kallat kombinerat p-piller, som tillverkas av läkemedelsföretaget Morningside Pharmaceuticals. Levest motverkar graviditet genom att hämma ägglossningsprocessen. Aktiva substanser som Levest innehåller är Etinylestradiol och Levonorgestrel, samma substanser som det mer kända Levesia innehåller. 

Genom vår smarta onlinetjänst på Treated.com kan du både få och förnya dina recept snabbt och smidigt online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Levest30 mcg/150 mcg

Varje tablett innehåller 30 mcg etinylöstradiol och 150 mcg levonorgestrel och tas en gång dagligen. Försök alltid att ta dina tabletter vid samma tidpunkt varje dag. Tas i 21 dagar följt av sju dagar utan att du tar några tabletter.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Levest är ett hormonbaserat preventivmedel i tablettform, ett så kallat kombinerat p-piller, som tillverkas av läkemedelsföretaget Morningside Pharmaceuticals. Levest motverkar graviditet genom att hämma ägglossningsprocessen. Aktiva substanser som Levest innehåller är Etinylestradiol och Levonorgestrel, samma substanser som det mer kända Levesia innehåller. 

Genom vår smarta onlinetjänst på Treated.com kan du både få och förnya dina recept snabbt och smidigt online.

Översikt

Vad är Levest?

Levest är ett hormonellt p-piller som innehåller en kombination av två syntetiska hormoner. Dessa behandlingar kallas för kombinerade p-piller. De två aktiva ingredienserna, etinylestradiol och levonorgestrel (som även det mer kända läkemedlet Levesia innehåller), fungerar genom att simulera verkan i kroppen av de naturligt förekommande hormonerna östrogen och progesteron. Behandlingen är ett så kallat 21-dagarspiller, vilket innebär att du tar p-pillret i 21 dagar, följt av sju dagar utan att du tar pillret. Levest tillverkas av läkemedelsföretaget Morningside Pharmaceuticals.

Vad händer i kroppen?

Varje månad kommer kvinnokroppen drabbas av stigande och fallande hormonnivåer i syfte att hantera de processer som kroppen åtar sig under menstruationscykeln. När hormonnivåerna är låga påbörjas ägglossningen, och detta innebär att kroppen tillverkar ett ägg som blir klart för befruktning. Denna process slutar sedan när nivåerna av hormonerna stiger.

På samma sätt regleras även uppbyggnad och utgjutning av livmodern av dessa hormoner. Det är den här väggen som tar emot implantering från ett befruktat ägg och bereder plats för den efter befruktning.

Hur förhindrar Levest graviditet?

 1. Kombinerade p-piller innehåller två konstgjorda könshormoner
 2. Tas i 21 dagar följt av sju dagar utan att du tar några piller
 3. Förhindrar med 99% säkerhet graviditet

Genom att komplettera nivåerna av östrogen och progesteron i kroppen bistår de verksamma ingredienserna i Levest med att övertyga kroppen om att ägglossningen redan ägt rum. Som en följd av detta förhindras frisättning av ett ägg. Dessutom påverkar de livmoderväggen till att inte kunna ta emot ett befruktat ägg. I tillägg, förtätnas livmoderhalsvätskan så att spermierna inte kan röra sig lika fritt inuti livmodern och därmed förhindras från att nå ett ägg.

Hitta det p-piller som passar dig bäst hos Treated.com. Du behöver inte boka tid hos en vårdcentral eller ungdomsmottagning, och du behöver inte heller besöka ett apotek för att hämta ut din behandling. Vi erbjuder en rad behandlingar som passar dina behov och både receptförskrivning och receptförnyelse sker smidigt, snabbt och tryggt online. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, kan du begära ditt recept. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att noga granska ditt ärende. Bedöms behandlingen vara säker, lämplig och ändamålsenlig för dina besvär skrivs ett recept ut åt dig. När väl din beställning godkänts skickas läkemedlet raka spåret till din hemadress redan nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du använder Levest enligt din läkares instruktioner, samt att du följer de anvisningar som finns i den bifogade bipacksedel. På detta vis blir läkemedlet så effektivt som möjligt, samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta Levest enligt läkarens anvisningar.
 2. Ta en tablett dagligen, vid samma tidpunkt varje dag, i 21 dagar - alltså de tre första veckorna av menstruationscykeln.
 3. Följ detta av sju dagar utan att du tar ett p-piller.
 4. Upprepa sedan ovan process för nästa månad.
 5. Överskrid aldrig dosen som ordinerats åt dig.
 6. Blisterkartan är försedd med veckans dagar och pilar. Använd dessa för att hjälpa dig att hålla reda på din behandling.
 7. Om du glömt att ta din dos finns instruktioner för vad du ska göra vid missad dos i den bifogade bipacksedeln. Om du fortfarande är osäker kan du rådfråga din läkare eller barnmorska.

Hållpunkterna ovan är endast en summering över hur du använder Levest. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du påbörjar din behandling.

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då Levest tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige.

Levest bipacksedel (engelska)

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Levest 30 mcg/150 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka oönskade bieffekter, så kallade biverkningar. Det är mycket viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Uppsök omedelbart läkarvård om du skulle får en blodpropp, allergisk reaktion, hjärtinfarkt, stroke, leversjukdom, angioödem eller bröstcancer eller livmoderhalscancer. Du kan läsa mer om biverkningar i bipacksedeln. Biverkningarna nedan är endast en sammanfattande genomgång.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Humörsvängningar, huvudvärk, buksmärta, akne, bröstsmärta, viktökning, sjukdomskänsla.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Diarré, illamående eller kräkningar, vätskeretention, migrän, minskad libido, bröstförstoring, kliande utslag.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Kontaktlinsintolerans (svårighet att bära kontaktlinser), viktminskning, ökad libido eller flytningar ur bröst eller vagina.

Varningar och försiktighet

Andra läkemedel och Levest

Vissa läkemedel kan påverka funktionen av Levest, och vice versa, om de tas samtidigt. Detta kallas för läkemedelsinteraktioner. Därför är det mycket viktigt att du talar om för våra läkare vilka andra läkemedel du tar eller har tagit. Följande läkemedel kan interagera med Levest:

 

 • Antiepileptika (läkemedel mot epilepsi) som t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramat eller felbamat
 • Tuberkulosläkemedel som t.ex. rifampicin
 • Hiv-behandlingar som ritonavir eller nevirapin
 • Griseofulvin
 • Pencillin eller tetracyklin
 • Metroklopramid
 • Läkemedel, naturläkemedel eller tillskott innehållandes johannesört

 

Andra sjukdomar och Levest

Ta inte Levest om du har eller har haft en blodpropp, hjärtattack eller stroke, angina (kärlkramp), någon sjukdom som kan öka risken för blodpropp eller som hämmar blodets koagulering, migrän med aura, inflammation i bukspottkörteln, leversjukdom, bröstcancer eller gyncancer eller oförklarliga blödningar från underlivet.

Det kan även vara olämpligt för dig att ta Levest om du haft en leversjukdom eller sjukdom i gallblåsan, diabetes, depression, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom), epilepsi, Systemisk lupus erythaematosus, högt blodtryck eller högt kolesterol.

Graviditet och amning

Denna behandling ska inte användas av kvinnor som är gravida eller ammar. Tala med din läkare eller med apotekspersonal om du är osäker.

Körbarhet och hanterande av maskiner

Det finns inget som tyder på att Levest ska påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Hormonella preventivmedel och cancerrisk

Information om cancerrisker förknippade med Levest och andra hormonella p-piller finns i den bifogade bipacksedel.

Laktosintolerans

Detta p-piller innehåller laktos och sackaros. Om du har en intolerans mot vissa sockerarter ska du rådfråga din läkare innan du påbörja din behandling.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Levest 30 mcg/150 mcg

Vanliga frågor: Levest

Vanliga frågor: Levest

Kan jag dricka alkohol när jag tar Levest?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Levest och alkohol.

Kan jag köra bil när jag tar Levest?

Ja. Du ska obehindrat kunna köra bil och hantera maskiner när du tar Levest. Skulle du uppleva någon biverkan som du tror kan göra bilkörning osäkert ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare.

Kan jag ta Levest om jag är gravid?

Nej. Du ska inte ta denna behandling om du är gravid eller tror att du är gravid. Det rekommenderas vanligtvis inte heller att du tar Levest om du ammar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Hur ska Levest förvaras?

Förvara detta läkemedel på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Levest?

Levest innehåller: etinylöstradiol, levonorgestrel, laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K-25, glycerin, sackaros, talk, kalciumkarbonat, povidon K-90, makrogol 6000, titandioxid, magnesiumstearat och karnaubavax.

Ta inte detta p-piller om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Levest receptfritt?

Nej. Likt alla p-piller är Levest receptbelagt, vilket betyder att en läkare måste ha skrivit ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa behandlingen. Hos Treated.com kan du både få och förnya dina recept smidigt online.

Är Levest rätt behandling för mig?

Diskutera alltid lämpligheten i Levest med din husläkare eller barnmorska. De kan hjälpa dig i att ta reda på huruvida Levest är ett passande p-piller för dig.

Hos Treated.com kan du antingen förnya ett befintligt recept på ett p-piller eller börja beställa ett nytt, gemensamt för både receptförskrivning och receptförnyelse är att det sker smidigt online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att ta reda på om du kan få ett recept på Levest. Bedöms behandlingen vara lämplig och säker för dig att använda förskrivs ett e-recept åt dig följt av att läkemedlet skickas hem till dig nästa dag.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här