Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Logynon (Trionetta)

Ethinylestradiol/Levonorgestrel

Trionetta, som säljs under namnet Logynon i Storbritannien, är ett preventivmedel i tablettform som innehåller två konstgjorda hormoner för att förhindra att kvinnan blir gravid vid samlag.

Treateds hälso- och apotekstjänst ger dig möjligheten att få ditt recept förskrivet och dina preventivmedel levererade hem till dörren med bara några klick, allt under uppsikt av våra legitimerade läkare.

+1300 recensioner via Trustpilot
Logynon30µg/50µg, 40µg/75µg, 30µg/125µg

Logynon 30µg/50µg, 40µg/75µg, 30µg/125µg: Denna förpackning innehåller 21 tabletter per karta; 6 ljusbruna innehållandes 50 mikrogram levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol, 5 vita innehållandes 75/40 mikrogram, och 10 gula innehållandes 125/30 mikrogram.

+ Gratis expressfrakt
Logynon ED30µg/50µg, 40µg/75µg, 30µg/125µg

Denna förpackning innehåller 28 tabletter som tas 1 gång om dagen. Logynon ED innehåller samma tabletter som ovan, samt 7 inaktiva tabletter.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Trionetta, som säljs under namnet Logynon i Storbritannien, är ett preventivmedel i tablettform som innehåller två konstgjorda hormoner för att förhindra att kvinnan blir gravid vid samlag.

Treateds hälso- och apotekstjänst ger dig möjligheten att få ditt recept förskrivet och dina preventivmedel levererade hem till dörren med bara några klick, allt under uppsikt av våra legitimerade läkare.

Översikt

Trionetta - Levonorgestrel och Etinylestradiol

Trionetta är ett p-piller som innehåller två typer av konstgjort hormon. Dessa imiterar aktiviteten av kroppsegna hormoner som styr ägglossning och andra funktioner i kvinnans könsorgan. Trionetta, som mot den brittiska marknaden säljs under namnet “Logynon”, tillverkas av Bayer och finns i kartor om 21 tabletter respektive 28 tabletter (“Logynon ED”).

 1. Smidigt skydd mot graviditet
 2. Varumärkt och välkänt p-piller från Bayer
 3. Ger 99% skydd mot graviditet

Trionetta och Trionetta 28

Trionetta finns i två utföranden, den ordinarie innehåller 21 tabletter per karta där en tablett tas varje dag i 3 veckor följt av 7 dagars uppehåll. Trionetta 28 (säljs hos Treated.com som “Logynon ED” (Logynon Every Day)) och innehåller förutom de 21 aktiva tabletterna, även 7 “sockertabletter” för dig som tycker det är lättare att komma ihåg att ta dina tabletter utan uppehåll.   

De aktiva ingredienserna i Trionetta är levonorgestrel, som imiterar kroppseget progesteron, samt etinylestradiol, som imiterar aktiviteten av hormonet östrogen. Tillsammans verkar dessa hormoner för att förhindra graviditet på tre sätt; genom att motverka att ett ägg släpps från äggstockarna, genom att förtjocka sekretet i slidan så att spermier får svårare att tränga igenom och slutligen genom att förändra miljön i livmodern så att ett ägg får svårare att fästa där.  

Beställ ditt p-piller hos oss

Hos Treated.com är vi medvetna om hur svårt det kan vara att försöka passa in ett besök hos läkaren eller barnmorskan i en annars hektiskt vardag, särskilt för något så rutinmässigt som ett nytt recept för dina p-piller. Därför erbjuder vi en tjänst som kombinerar både recept och leverans av dina preventivmedel efter att din beställning har granskats av en av våra legitimerade läkare. Efter att du har fyllt i vårt undersökningsformulär kan du få dina p-piller levererade ända hem till dörren redan nästa arbetsdag.    

Treated.com arbetar endast med legitimerade läkare från verksamma vårdcentraler och kliniker. Alla beställningar granskas individuellt för att säkerställa att ett läkemedel eller preventivmedel är säkert, lämpligt och ändamålsenligt innan ett recept förskrivs.

Så snart din beställning har godkänts levereras den via säker expressleverans inom 24 timmar.  

Beställ nu
Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av detta preventivmedel. Detta höjer effekten av Trionetta samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar. Inga hormonella preventivmedel ger 100% skydd mot graviditet, men genom korrekt användning ökar graden av skydd avsevärt.

 1. Tabletterna tas i en cykel om 28 dagar.
 2. Varje tablettkarta innehåller 21 tabletter.
 3. Märk veckodagen för din första tablett genom en markering i kartan.
 4. Följ pilarna på kartan och ta en tablett per dag.
 5. Ta alltid tabletten vid samma tidpunkt.
 6. Svälj tabletten hel med lite vatten.
 7. Efter 21 tabletter följer 7 dagars upphåll där du inte tar några tabletter (Om du tar Logynon ED (motsvarande Trionetta 28) innehåller din karta istället 7 “sockerpiller” som inte innehåller något hormon).
 8. Efter 7 dagars uppehåll börjar du med första pillret på en nya tablettkarta.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Logynon (Trionetta)

Ladda ner bipacksedeln för Logynon ED (Trionetta 28)

 

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Logynon 30µg/50µg, 40µg/75µg, 30µg/125µg

Logynon ED 30µg/50µg, 40µg/75µg, 30µg/125µg

Biverkningar

Biverkningar

Det är inte säkert att du märker av några biverkningar vid användandet av detta preventivmedel. Dock är det viktigt att du kan identifiera eventuella biverkningar så att du vet om och när du behöver söka läkarvård för dem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare);

Viktökning, huvudvärk, nedstämdhet, humörförändringar, illamående, magsmärta, ömmande bröst, blödningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Vätskeretention (ansamling av vätska i kroppen), migrän, minskad sexlust, måttlig blodtryckshöjning, kräkningar, diarré, hudutslag, nässelutslag, utebliven menstruationsblödning, bröstförstoring.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Överkänslighetsreaktion, sänkt glukostolerans, förhöjt blodsocker, ökat insulinbehov, viktminskning, ökad sexuell lust, minskat tårflöde, svårighet att bära kontaktlinser, leverpåverkan, klåda, gulsot, gallsten, kloasma (brunpigmenterade fläckar i ansiktet), hudreaktioner, vätskeutsöndring från brösten och förändrade flytningar från slidan, farliga blodproppar i en ven eller en artär vilket inkluderar hjärtinfarkt, stroke, blodpropp i ett ben, fot eller lungorna.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Trionetta med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Trionetta.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Trionetta; vissa typer av läkemedel som används för behandling av epilepsi, HIV och hepatit C-behandlingar, griseofulvin, specifika typer av antibiotika, Johannesört och lugnande medel.

Trionetta och andra sjukdomar

Trionetta rekommenderas ej om du har eller haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd; blodpropp/trombos eller någon sjukdom som påverkar blodkoaguleringen så som protein C-brist, antitrombin-III-brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar, hjärtinfarkt eller slaganfall/stroke, om du har (eller har haft) kärlkramp (ett tillstånd som orsakar svår bröstsmärta och kan vara ett första tecken på en hjärtinfarkt) eller transitorisk ischemisk attack (TIA – övergående strokesymtom), mycket högt blodtryck, svår diabetes, högt kolesterol eller allvarlig leversjukdom, migrän med aura eller bröstcancer.

Trionetta rekommenderas inte heller om du har en sjukdomshistoria innehållandes; Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom), systemisk lupus erythematosus (SLE – en sjukdom som påverkar ditt naturliga immunsystem), hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS - en störning av blodkoaguleringen som leder till njursvikt), sicklecellanemi, ukspottkörtelinflammation, ökade blodfetter, åderbråck, diabetes, hjärtproblem, porfyri eller migrän.  

Påminnelse. Detta är inte en komplett lista. För att göra detta preventivmedel så säkert som möjligt för dig att använda och för att hjälpa dig att undvika biverkningar är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Logynon 30µg/50µg, 40µg/75µg, 30µg/125µg

Logynon ED 30µg/50µg, 40µg/75µg, 30µg/125µg

Vanliga frågor: Trionetta

Vanliga frågor: Trionetta

Kan jag dricka alkohol i kombination med Trionetta?

Ja, ingredienserna i Trionetta ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Trionetta?

Ja. Trionetta påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan Trionetta användas när jag är gravid?

Nej. Trionetta ska ej användas om du är gravid. Du bör avbryta användandet av Trionetta så snart du märker att du är gravid.

Meddela läkaren genom vårt undersökningsformulär om du ammar då de kan komma att rekommendera en annan form av preventivmedel åt dig.

Hur ska Trionetta förvaras?

Trionetta ska förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Trionetta?

Använd ej Trionetta om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: levonorgestrel, etinylestradiol, glycerol 85%, kalciumkarbonat, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, makrogol 6000, montanglykolvax, povidon 25 000, povidon 700 000, sackaros, talk, titandioxid, gul järnoxid (gula tabletter) och röd järnoxid (bruna tabletter).

Kan jag köpa Trionetta receptfritt?

Nej, Trionetta är ett receptbelagt preventivmedel och kan endast köpas med recept.

Är Trionetta rätt preventivmedel för mig?

Om du tror att Trionetta kan vara ett lämpligt preventivmedel ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta preventivmedel baserat på dina svar. Vid ett godkännande skriver de ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

Om läkaren anser att det finns en ökad risk för biverkningar eller någon risk för din hälsa om du använder detta preventivmedel kommer din beställning att nekas och du kommer inte att debiteras för någon del av din beställning.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här