Nedan kommer en lista på kombinerade p-piller som går att få förskrivet av läkare i Sverige. Vänligen notera att denna lista kan innehålla läkemedel som är avregistrerade i Sverige eller läkemedel som inte längre tillverkas i Sverige eller läkemedel som parallellimporterade läkemedel. Denna sida är endast i informationssyfte. 

Hoppa direkt till:

1. Innehåller etinylestradiol och levonorgestrel
2. Innehåller etinylestradiol och drospirenon
3. Innehåller etinylestradiol och norgestimat
4. Innehåller etinylestradiol och noretisteron
5. Innehåller etinylestradiol och gestoden
6. Innehåller etinylestradiol och cyproteron
7. Innehåller noretisteron och mestranol
8. Innehåller estradiol och dienogest
9. Innehåller estradiol och nomegestrol

Innehåller etinylestradiol och levonorgestrel:

Innehåller etinylestradiol och drospirenon:

 • Cleodette
 • Cleosensa & Cleosensa 28
 • Daylette
 • Diza
 • Dizmine
 • Dizminelle
 • Eloine
 • Estrelen
 • Estron
 • Midiana & Midiana 28
 • Rosal & Rosal 28
 • Stefaminelle
 • Yasmin & Yasmin 28
 • Yaz
 • Yasminelle & Yasminelle 28
 • Zelle
 • Zellmine & Zellmine 28
 • Zellminelle & Zellminelle 28

Innehåller etinylestradiol och norgestimat:

Innehåller etinylestradiol och desogestrel

Innehåller etinylestradiol och noretisteron

Innehåller etinylestradiol och gestoden

Innehåller etinylestradiol och cyproteron

Innehåller noretisteron och mestranol

Innehåller estradiol och dienogest

Innehåller estradiol och nomegestrol

Senast granskat:  30-06-2020