Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Synfase

Ethinylestradiol/Norethisterone

Synfase (i Storbritannien Synphase) är ett oralt, kombinerat p-piller som används för att förhindra oönskad graviditet. De aktiva ingredienserna i läkemedlet är konstgjorda hormoner som får kroppen att avstå ägglossning.

Det är både säkert och riktigt smidigt att få och förnya dina recept online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket du endast behöver göra en gång och vilket endast tar ett par minuter, därefter sköter vi resten. Godkända beställningar och godkända receptförnyelser levereras nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Synphase35 mcg/0.5 mg eller 1 mg

Varje blisterkarta innehåller 21 tabletter. 12 st. blåa tabletter innehållandes 500/35 mcg noretisteron/etinylöstradiol och 9 st. vita innehållande 1 mg/35 mcg av samma ingredienser. Tas enligt anvisningarna på blisterkartan.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Synfase (i Storbritannien Synphase) är ett oralt, kombinerat p-piller som används för att förhindra oönskad graviditet. De aktiva ingredienserna i läkemedlet är konstgjorda hormoner som får kroppen att avstå ägglossning.

Det är både säkert och riktigt smidigt att få och förnya dina recept online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket du endast behöver göra en gång och vilket endast tar ett par minuter, därefter sköter vi resten. Godkända beställningar och godkända receptförnyelser levereras nästa dag.

Översikt

Översikt

Synfase är ett oralt preventivmedel, så kallat kombinerat p-piller, som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Läkemedlet innehåller två aktiva ingredienser, noretisteron och etinylestradiol, som simulerar aktiviteten av de naturligt förekommande hormonerna progesteron och östrogen. Tillsammans förhindrar ingredienserna de processer som gör det möjligt för graviditet att äga rum, och hindrar därmed graviditet.

 1. Tas 21 dagar, följt av sju pillerfria dagar
 2. Ger 99.9 % skydd mot oönskad graviditet
 3. Utmärkt alternativ till BiNovum

Vad som händer i kroppen

Före graviditeten genomgår den kvinnliga kroppen en rad förberedelser, som hanteras av stigande och sjunkande hormonnivåer. En av de viktigaste av dessa processer är ägglossning, som innebär frisättandet av ett ägg. Efter detta, är ägget redo att befruktas av spermier från den manliga partnern reser det till livmodern.

En annan process som styrs av dessa hormoner är utvecklingen av endometriet, annars känt som fodret i livmoderväggen. Denna process möjliggör för att ett befruktat ägg kan implanteras i livmodern och därmed börja nästa steg i sin utveckling till ett embryo. Vid en viss tid varje månad orsakar dessa hormoner detta foder till att lämna kroppen tillsammans med menstruationsblödningar.

Vad Synfase är och hur det motverkar graviditet

Synfase är ett kombinerat p-piller, vilket innebär att det tas under menstruationscyklens tre första veckor. Denna period efterföljs sedan av en vecka där användaren inte tar några piller, följt av att kvinnan sedan börjar om samma cykel igen, och så vidare. Läkemedlet är trifasiskt, vilket innebär att det innehåller tre olika typer av tabletter. Dessa innehåller samma ingredienser, men i varierande grad. De måste därav tas i den ordning som angivits, och till hjälp finns pilar och veckans dagar utmärkta på blisterkartan.

Synfase innehåller två aktiva ingredienser som kompletterar nivåerna av dessa hormoner när de naturligt faller. Detta gör att kroppen tror att den behöver genomföra ovan nämnda processer inför graviditeten. På så vis hindrar läkemedlet själva ägglossningen från att ske och från ett ägg att produceras. Läkemedlet ändrar även kvaliteten på fodret i livmoderväggen, för att förhindra att den kan hysa ett befruktat ägg. Tjockleken av slem i livmoderhalsen ökas även, i syfte att göra det svårare för spermier att resa igenom och därmed inseminera ett ägg.

Synfase är likt alla andra p-piller receptbelagt. En av våra läkare kan skriva ut ett recept åt dig ifall det bedöms att behandlingen är lämplig och framförallt säker för dig att använda. För att begära ditt recept på Synfase fyller du helt enkelt i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter och vilket du endast behöver göra en gång. Godkända beställningar och godkända receptförnyelser levereras sedan raka spåret till din ytterdörr nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid detta p-piller exakt så som ordinerats till dig av läkaren. Se även till att du läst igenom och bekantat dig med informationen i den bifogade bipacksedeln. På så vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för biverkningar minimeras.

 1. Ta enligt läkarens anvisningar.
 2. Ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.
 3. Ta ett p-piller dagligen för menstruationscykelns tre första veckor.
 4. Lämna sedan sju dagar där du inte tar tabletter.
 5. Inled sedan behandlingskuren igen den följande veckan och upprepa processen.
 6. Svälj tabletterna hela. Ta dem med ett glas vatten om nödvändigt.
 7. Försök att börja din behandling på menstruationscykelns första dag, så vida det inte specificerats annorlunda i bipacksedeln.
 8. Synfase är ett trifasiskt p-piller och måste tas i rätt ordning. På blisterkartan är tabletterna märkta med pilar och veckodagar för att hjälpa dig att hålla koll på din behandling.
 9. Om du glömt att ta din dos finns specifika instruktioner för glömd dos i den bifogade bipacksedeln, som du även kan ladda ner nedan. Kontakta din läkare, barnmorska eller sjukvårdspersonal om du behöver ytterligare vägledning.
 10. Ta aldrig mer än vad som ordinerats åt dig.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Synfase. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Synfase tillverkas i Storbritannien under namnet Synphase. Då läkemedlet för närvarande inte tillverkas i Sverige finns tyvärr ingen svensk bipacksedel. 

Ladda ner bipacksedel för Synphase (engelska)

 

 

 

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Synphase 35 mcg/0.5 mg eller 1 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla p-piller kan Synfase orsaka vissa biverkningar och det är viktigt att du är medveten om att vissa av dessa kan kräva omedelbar läkarvård. Alla kvinnor som tar Synfase kommer dock inte att uppleva dessa biverkningar.

Uppsök omedelbart läkarvård om du skulle få en blodpropp, hosta upp blod, plötslig, skarp och svår smärta i bröstet, andfåddhet eller om du får svårt med att andas, inflammerade vener i benen, om du får ett migränanfall för första gången eller ett migränanfall som är värre än normalt, yrsel eller svimningskänsla, problem med syn eller tal eller om du får en allergisk reaktion. Vanliga symptom vid en allergisk reaktion är väsande andning, andningssvårigheter, smärtsam andning, feber, plötslig svullnad, utslag eller klåda (särskilt om det påverkar hela kroppen).

Andra biverkningar

Okänd frekvens:

Förhöjt blodtryck, illamående eller kräkningar, orolig mage, viktförändringar, förändrad aptit, huvudvärk, ömma bröst, depression, förändrad sexueladrift, oregelbundna blödningar eller störningar i livmodern.

Detta är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar som är förknippade med Synfase. Rådfråga alltid läkare eller sjukvårdspersonal om du skulle uppleva någon biverkning som gör dig bekymrad. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats i samband med användning av Synfase återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Synfase

Tala alltid om för din läkare om du tar några som helst andra läkemedel, eftersom vissa kan interagera med Synfase och störa dess funktion och vice versa.

Synfase kan interagera med: karbamazepin, oxakarbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon, topiramat, johannesört, nelfinavir, nevirapin, ritonavir, rifabutin, rifampicin, griseofulvin eller modafinil.

Andra sjukdomar och Synfase

Vissa kvinnor kan ha en sjukdomshistoria som gör att användande av Synfase kan bedömas olämpligt.

Ta inte Synfase om du har eller har haft: blodpropp eller en familjehistoria av blodkoaguleringssjukdomar, en hjärtattack eller stroke, angina, höga fettnivåer i blodet, bröstcancer, livmodercancer, livmoderhalscancer, vulva- eller vaginalcancer, klåda, gulsot eller pemfigusliknande gestationis under en tidigare graviditet, allvarlig kronisk leversjukdom, oförklarliga vaginala blödningar eller allvarlig migrän.

Tala även om för din läkare om du har en historia av följande: epilepsi, astma, migrän, huvudvärk, synstörningar, kardiovaskulär sjukdom, högt blodtryck, njursjukdom, diabetes, multipel skleros, tetani, bröstproblem, åderbråck, leverdysfunktion, allvarlig depression, muskelknutor i livmodern, oregelbundna menstruationer, skarp buksmärta, störningar i hudpigmentering relaterade till graviditet, gallsten, sicklecellanemi, otoskleros eller porfyri.

Din läkare kan komma att avstå från att förskriva Synfase eller vilja att du tar läkemedlet med särskild försiktighet om du har en historia av något av tillståndet ovan.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Synphase 35 mcg/0.5 mg eller 1 mg

Vanliga frågor: Synfase

Vanliga frågor: Synfase

Kan jag dricka alkohol när jag tar Synfase?

Ja. Du kan dricka alkohol när du tar denna behandling.

Kan jag köra bil när jag använder Synfase?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra bil såväl som hantera maskiner, och tala om för din läkare så snart du kan.

Kan Synfase användas när jag är gravid?

Nej. Synfase är inte säkert att ta under graviditet. Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller om du tror att du är gravid eller om du ammar. Din läkare kan komma att rekommendera en alternativ behandlingsform.

Hur ska Synfase förvaras?

Förvaras i en säker och torr miljö, bortom direkt solljus, och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Synfase?

Synfase innehåller: noretisteron, etinylestradiol, majsstärkelse, polyvidon, laktos, magnesiumstearat och färgämnet E132 (endast blå piller).

Ta inte detta läkemedel om du vet att du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Synfase receptfritt?

Nej. P-piller är receptbelagda av den anledningen att en läkare ska kunna säkerhetsställa att behandlingen är lämplig och säker för dig. Du kan tryggt och smidigt begära ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär.

Jag har tidigare använt BiNovum. Är Synfase samma sak?

Nej. Doseringsnivåerna skiljer sig något mellan BiNovum och Synfase. Det är därför viktigt att du talar med din läkare innan du byter till detta p-piller.

Är Synfase rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som tar under fem minuter. En av våra läkare kommer att noga bedöma ditt ärende och förskriva p-pillret om det bedöms att det är en säker, lämplig och ändamålsenlig behandling för dig. Alla godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag - raka spåret till din ytterdörr.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här