Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Triadene

Ethinylestradiol/Gestodene

Triadene är ett hormonellt preventivmedel, så kallat kombinerat p-piller, som tillverkas av Bayer. Det motverkar oönskad graviditet genom att efterlikna funktionen av naturligt förekommande hormoner.

Få tillgång till p-piller på ett snabbt, säkert och smidigt online genom Treated.com. Det tar bara några minuter att fylla i vårt medicinska frågeformulär, därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare. Om beställningen godkänts förskrivs ett e-recept följt av att läkemedlet skickas raka spåret hem till dig nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Triadene är ett preventivmedel tillverkat av läkemedelsföretaget Bayer. Behandlingen innehåller en kombination av två aktiva ingredienser som bägge är konstgjorda könshormoner. Dessa heter etinylöstradiol och levonorgestrel. Dessa är syntetiska versioner av progesteron och östrogen. De är avsedda att ersätta månatliga nedgångar av de hormonella nivåerna och därigenom förhindra graviditet. Triadene är en trifasisk behandling. Varje tablettkarta innehåller tre olika sorters tabletter, där varje sort innehåller olika mängd av hormonerna, vilket innebär att tabletterna som tas de första 21-dagars är av olika dosnivåer. Detta är för att efterlikna kroppens naturliga cykel.

 1. 21-dagars behandling
 2. Motverkar graviditet genom att efterliknar kroppens naturliga hormonfunktioner
 3. Kan även lindra rikliga menstruationer

Vad som händer i kroppen

Hormonerna har olika funktion i kroppen, men förmodligen den mest vitala är den som förbereder kroppen för graviditet. Ett sådant exempel är ägglossning, den process där äggstocken producerar ett ägg som är moget och redo att befruktas av manlig sperma, förvaltas av progesteron varje månad.

Hormonet har också inverkan vid utfällningen av livmodern, som byggs upp när östrogenhalten i kroppen är ganska hög. När det gäller att utveckla ett ägg till nästa steg i utvecklingen, ger det ett hem för ett ägg att implantera och börjar sin utveckling mot embryonalt tillstånd.

Hormonet i Triadene motverkar denna process från att ske, genom att vara närvarande när hormonnivåerna ska vara låga lurar hormonet kroppen att tro att ägglossningen redan har ägt rum. De ändrar även kvaliteten på livmodern så att det är svårare för befruktat ägg att bosätta sig där och växa. Utöver detta så förtjocknar även sekretet så att spermier inte kan röra sig lika fritt i livmodern. Dessa två tillsammans resulterar i att chansen att bli gravid minimeras.

Även menstruationen påverkas så att blödningen blir mindre smärtsam och mängden minskar. Tabletterna gör också så att menstruationen blir mer regelbunden.

En av våra legitimerade läkare kan snabbt, säkert och smidigt skriva ut ett recept på Triadene om behandlingen bedöms som lämplig och säker för dig. På Treated.com kan du enkelt fylla i vårt medicinska formulär som sedan granskas av en legitimerad läkare. Detta behöver du endast göra en gång. Efter godkännande av läkare, föreskrivs ett e-recept följt av att läkemedlet skickas direkt hem till din ytterdörr.

Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta Triadene såsom din läkare instruerat, och lär känna de angivna riktlinjer i patientens bipacksedel innan användning. Det kommer göra så att du får ut det bästa resultatet av din behandling samt minska risken för biverkningar.

 1. Ta p-pillret som det rekommenderas av pilarna på blisterkartan. Detta kommer att vara en tablett varje dag under de första 21 dagarna av din menstruationscykel.
 2. Därefter följer sju dagar då du inte tar pillret.
 3. Påbörja därefter behandlingen igen och upprepa samma process.
 4. Triadene är uppdelad i tre doser för varje månad. Doserna varierar också för varje vecka. Därför är det viktigt att ta tabletterna i rätt ordning. Följ de anvisade dagarna och pilarna på remsan som hjälp för att följa behandlingen.
 5. Ta det första pillret på första dagen av din menstruation, om inte annan information är angiven i bipacksedeln.
 6. Om du skulle glömma att ta en tablett, se instruktionerna i bipacksedeln för vägledning. För ytterligare information kontakta din läkare.
 7. Ta inte större mängd än vad din läkare har ordinerat.

Vänligen notera att dessa riktlinjer endast tillhandahålls som guide. Mer detaljerad information finns att läsa i bipacksedeln.

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige.

Ladda ner bipacksedel (engelska)

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Triadene 30 mcg/50 mcg, 40 mcg/70 mcg, 30 mcg/100 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Som de flesta läkemedel kan Triadene orsaka biverkningar. Det är viktigt att ha kännedom om dessa, då vissa av dessa biverkningar kan kräva att du uppsöker läkare.

Uppsök närmaste sjukhus om du märker av någon typ av allergisk reaktion, blodpropp, bröstcancer eller allvarlig leversjukdom. Mer detaljerad information om hur dessa verkningar kan se ut finns att läsa om i bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Orolig mage, vätskeretention eller svullnad på grund av vätskeansamling, huvudvärk, illamående eller sjukdomskänsla, viktfluktuationer, humörsvängningar, smärta eller ömhet i brösten.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Migrän, utslag eller minskad sexlust

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Oförmåga att använda kontaktlinser (kontaktlinsintolerans), minskad könsdrift, flytningar i underlivet eller från brösten.

Ovanstående lista av eventuella biverkningar är inte komplett. Den kompletta förteckningen över biverkningar finns i bipacksedeln. 

Varningar och försiktighet

Andra läkemedel och Triadene

Informera din läkare om andra behandlingar du tar, då de kan påverka din kapacitet att bruka Triadene. Följande läkemedel kan interagera med Triadene: medicin för epilepsi: behandling för Hiv och infektion med hepatit: behandling av svampinfektioner (griseofulvin): vissa antibiotikum: lugnande medel: eller läkemedel, naturläkemedel eller tillskott innehållande Johannesört.

Andra sjukdomar och Triadene

Din förskrivare behöver veta om du har några sjukdomar eller tillstånd som kan göra denna produkt olämplig för dig att använda.

Ta inte Triadene om du har eller någonsin haft följande: en blodpropp eller något tillstånd som hämmar kroppens blodkoagulering, såsom protein C-brist, protein S-brist, antifosfolipidantikroppar: en hjärtattack eller stroke: angina pectoris: diabetes med skador på blodkärlen: mycket högt blodtryck: övergående ischemisk attack: högt kolesterol eller triglycerider: hyperhomocysteinemi: migrän med aura: bröstcancer: eller allvarlig leversjukdom.

Triadene kan också vara olämplig för personer som har en historia av: hemolytisk uremiskt syndrom: sicklecellanemi: pankreatit: hypertriglyceridemi: Crohn’s sjukdom eller ulcerös kolit: systemisk lupus erythematosus: inflammation i venerna under huden: åderbråck: diabetes: högt blodtryck: porfyri: eller migrän.

Graviditet och amning

Denna behandling är inte lämplig för kvinnor som är gravida eller ammar.

Om du ammar och önskar att använda p-piller, prata med din läkare och rådfråga om  alternativen.

Körbarhet och hantering av maskiner

Triadene kommer inte att hindra din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Preventivmedel och cancerrisker

Läs alltid igenom bipacksedel som är bifogad med läkemedlet. Den innehåller viktig information om p-piller och cancerrisker.

Laktosintolerans

Om din läkare har informerat dig om att du har intolerans mot något socker (sackarosintolerans), tala med dem innan du tar det här läkemedlet. 

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Triadene 30 mcg/50 mcg, 40 mcg/70 mcg, 30 mcg/100 mcg

Vanliga frågor: Triadene

Vanliga frågor: Triadene

Kan jag dricka alkohol när jag tar Triadene?

Ja, alkoholkonsumtion ska inte ha någon inverkan på tabletterna.

Kan jag köra bil när jag tar Triadene?

Ja, behandlingen ska inte hindra förmågan att köra bil. Om du däremot märker av någon typ av biverkning som kan påverka din bedömningsförmåga eller körförmåga ska du avstå från att köra bil och omgående kontakta läkare.

Kan jag ta tabletterna under graviditet?

Nej. Kvinnor som är gravida eller tror att de är gravida ska inte ta p-piller. Detta på grund av att de aktiva ingredienserna kan ge skador på fostret.

Det är inte rekommenderat att bruka p-piller under tiden du ammar. Rådfråga din läkare för alternativa lösningar.

Hur ska jag förvara tabletterna?

Förvaras under 30℃, och håll utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Triaden?

Triadene innehåller: laktos, majsstärkelse, povidon 700 000, kalcium dinatriumedetat, magnesiumstearat (E572), sackaros, makrogol 6000, kalciumkarbonat (E171), järnoxidpigment (brun och gul) (E172) och glycerol.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av innehållsämnena ovan.

Kan jag köpa Triadene receptfritt?

Nej, Triadene är likt alla andra hormonella preventivmedel receptbelagt. En läkare kan skriva ut ett recept till dig ifall det bedöms att behandlingen är säker och lämplig för dig att använda.

Är Triadene rätt behandling för mig?

Diskutera alltid lämpligheten i Triadene med din läkare eller barnmorska. Det kommer att hjälpa dig att kunna avgöra om det är ett lämpligt preventivmedel för dig att använda.

Du kan enkelt, säkert och smidigt få recept på Triadene om det bedöms vara en säker och lämplig behandling för dig. Hos Treated.com behöver du endast fylla i ett medicinskt frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, för att begära ditt recept. Godkänns beställningen skickas läkemedlet därefter hela vägen hem till dig redan nästföljande arbetsdag. Receptförskrivning, receptförnyelse och hemleverans är alltid inkluderat i priset hos Treated.com.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här