Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

TriRegol

Etinylestradiol och levonorgestrel

 TriRegol är ett kombinerat p-piller som tillverkas av Consilient Healthcare. Det tas av kvinnor som önskar att få skydd mot graviditet. Det är en trifasisk behandling som innehåller två syntetiska könshormoner.

Att få tillgång till ditt p-piller behöver inte vara så svårt som att besöka en vårdcentral och ett apotek om du väljer Treated.com. Hos oss kan du smidigt förnya dina recept online - godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
TriRegol30 mcg/50 mcg, 40 mcg/75 mcg, 30 mcg/125 mcg

Varje blisterkarta av TriRegol innehåller 21 tabletter och de besdtår av: 6 rosa tabletter (50 mcg levonorgestrel/30 mcg etinylöstradiol), 5 vita tabletter (75 mcg levonorgestrel/40 mcg etinylöstradiol) och 10 ockra tabletter (125 mcg levonorgestrel/30 mcg etinylöstradiol).

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

 TriRegol är ett kombinerat p-piller som tillverkas av Consilient Healthcare. Det tas av kvinnor som önskar att få skydd mot graviditet. Det är en trifasisk behandling som innehåller två syntetiska könshormoner.

Att få tillgång till ditt p-piller behöver inte vara så svårt som att besöka en vårdcentral och ett apotek om du väljer Treated.com. Hos oss kan du smidigt förnya dina recept online - godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Översikt

Översikt: TriRegol kombinerat p-piller

TriRegol är ett hormonellt preventivmedel som motverkar graviditet och tillverkas av läkemedelsföretaget Consilient Healthcare. TriRegol är ett så kallat kombinerat p-piller som innehåller två syntetiska hormoner som ska efterlikna kroppens egenproducerade progesteron och östrogen. Den här behandlingen är en trefasig behandling som tas de första 21 dagarna av menstruationscykeln, följt av en 7 dagars viloperiod då man inte tar någon tablett alls.

 1. Lättanvändligt p-piller
 2. Ger 99% skydd mot oönskad graviditet
 3. Kan även lindra mensvärk

Vad händer i kroppen varje månad?

För att bättre förstå hur TriRegol fungerar är det viktigt att förstå vilka processer som påverkas i kroppen. En kvinnas hormonnivåer regleras varje månad för att förbereda sig på en graviditet. En av dessa processer sker i äggstocken där ett moget ägg frisätts och skickas ut i äggledaren. I äggledaren kan ägget bli befruktat om manlig sperma tillförs. Samtidigt förbereder sig livmoder på att ta emot ett befruktat ägg. Det gör den genom att skapa ett foder som ska ge ett trivsamt klimat för ägget så det kan fastna och växa där. Om ett ägg inte blir befruktat skrumpnar fodret i livmodern och tillsammans med ägget motas ut som en menstruationsblödning.

Dessa ovanstående processer regleras av progesteronet och östrogenet. Hormonerna i TriRegol är konstgjorda och kallas etinylestradiol och levonorgestrel. Dessa aktiva hormonämnen stimulerar kroppens naturliga hormonnivåer och övertygar kroppen att ägglossningen redan har ägt rum. Det resulterar i att det inte sker någon ägglossning alls och livmodern inte förbereds för att ta emot ett befruktat ägg. De påverkar även slidsekretet så det blir tjockare och gör det svårare för spermier att tränga sig igenom.

Köpa TriRegol online hos Treated.com

Att hitta det rätta preventivmedlet behöver inte vara svårt. För att kunna köpa TriRegol online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. Formuläret innehåller bland annat frågor om din allmänhälsa, din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du för närvarande tar. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Ifall din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept) följt av att vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU skickar läkemedlet med leverans redan nästföljande dag.

 

Beställ nu
Senast granskat:  05-08-2021
Bruksanvisning

Så tar du TriRegol

För att maximera effektiviteten och minska risken för eventuella biverkningar ska du alltid följa riktlinjerna om hur TriRegol ska användas. hur du ska ta behandlingen står i bipacksedeln om ingen annat rekommenderas av din läkare. 

 1. Ta alltid tabletterna som angivet i bipacksedeln.
 2. Vanligtvis är det 1 tablett om dagen de första 21 dagarna av menstruationscykeln. Försök att alltid ta tabletterna vid samma tidpunkt på dagen.
 3. Efter 21 dagar följer en paus period då inget piller tas.
 4. Repetera sedan processen.
 5. Påbörja behandlingen på första dagen av mensen.
 6. Denna behandling är en trefasig och måste användas tas i den ordning doserna är anvisade för att få maximal effekt.
 7. Skulle du glömma att ta ett piller finns råd om vad du ska göra i bipacksedeln. Är du fortfarande osäker kan du ta kontakt med en läkare eller barnmorska för ytterligare råd.
 8. Ta aldrig en större dos än rekommenderat.

Ovanstående information är endas enklare riktlinjer för hur läkemedlet ska användas. För en mer detaljerad guide se bipacksedeln innan du påbörjar din behandling.

TriRegol bipacksedel (engelska)

TriRegol tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige. Därför är ovan bipacksedel på engelska.

Senast granskat:  05-08-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

TriRegol 30 mcg/50 mcg, 40 mcg/75 mcg, 30 mcg/125 mcg

Biverkningar

Biverkningar, varningar och försiktighet

För de flesta läkemedel kan det uppstå biverkningar. Det är viktigt att du är medveten om vilka biverkningar din behandling kan orsaka innan på påbörjar en behandling. TriRegol kan orsaka biverkningar, du måste ha kännedom om  vilka det är och när du bör uppsöka sjukvård. Om du märker av någon av dessa symtomer ska du uppsöka sjukvård: blodpropp, hjärtinfarkt, stroke, allergisk reaktion, bröstcancer eller svår leversjukdom. I bipacksedeln finns mer detaljerad information om biverkningar och dess symptomer.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Ömmande bröst

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Depression, huvudvärk, sjukdomskänsla, gallstenssjukdom, hudsjukdomar som akne, fläckar i ansikte och på kroppen som liknar de som uppstår under en graviditet, oregelbundna blödningar eller ökad kroppsvikt.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Förändringar i libido, nervositet eller högt blodtryck.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1000 användare eller färre):

Hyperlipidemi, otoskleros, blodpropp, inflammation i tarmväggarna.

Informationen ovan är inte en komplett lista över eventuella biverkningar. För mer information om vilka biverkningar TriRegol kan orsaka läs bipacksedeln.

TriRegol och andra läkemedel

Meddela alltid din förskrivare om du använder andra läkemedel. TriRegol kan integrera med: antibiotika, antiepileptiska läkemedel, barbiturater, ritonavir, griseofulvin, antidepressiva medel, ciklosporin eller johannesört. 
Du bör inte använda detta läkemedel om du har en medicinsk historia av något av de följande tillstånden: någon sjukdom som påverkar din blodcirkulation såsom blodproppar, hjärtinfarkt eller angina eller stroke, diabetes med förändringar i blodkärlen, problem med blodkärl i ögat, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm eller annan cancer eller migrän.

Andra sjukdomar och TriRegol

Det kan också vara olämpligt för dig som någonsin haft: hypertriglyceridemi, gulsot, pruritus, gallsten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, Sydenhams chorea, kloasma, herpes gestationis, otoskleros, onormal leverfunktion, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit eller diabetes.

Graviditet och amning

Använd inte detta preventivmedel om du är eller misstänker att du är gravid. Det rekommenderas att inte använda TriRegol medans du ammar.

Bilkörning och hanterande av maskiner

Det är osannolikt att TriRegol kommer att påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Regelbundna kontroller

När du påbörjat din behandling med TriRegol kommer din läkare kommer att råda dig till regelbundna kontroller.

Hormonella preventivmedel och cancerrisk

Se bipacksedeln för information angående cancerrisken och detta läkemedel.

Laktosintolerans

TriRegol innehåller laktos och sockerarter. Vet du om att du är intolerant mot laktos bör du diskutera det med din läkare innan du påbörjar en behandling.

Senast granskat:  05-08-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

TriRegol 30 mcg/50 mcg, 40 mcg/75 mcg, 30 mcg/125 mcg

Vanliga frågor: TriRegol

Vanliga frågor: TriRegol

Kan jag dricka alkohol när jag tar TriRegol?

Ja. Alkoholkonsumtion ska inte ha någon påverkan på effektiviteten av TriRegol.

Kan jag köra bil när jag tar Triregol?

Ja, så länge du inte upplever någon biverkning som kan påverka din bilkörning. Om du upplever att du drabbas av en biverkning som kan påverka säkerheten när du kör bil ska du ta kontakt med en läkare.

Kan jag ta TriRegol om jag är gravid?

Nej. Du ska inte ta TriRegol om du är eller tror att du är gravid. 

Det är inte rekommenderat att använda detta läkemedel när du ammar. Diskutera med din läkare eller barnmorska om alternativa preventivmedel.

Hur ska TriRegol förvaras?

Utom räckhåll för barn och inte över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot TriRegol?

Dessa tabletter innehåller följande ingredienser: etinylestradiol, levonorgestrel, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, talk, majsstärkelse, laktosmonohydrat, karmellosnatrium, povidon K30, makrogol, povidon, kalciumkarbonat, sackaros, röd järnoxid (E172), titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172). Ta inte detta piller om du är allergisk eller kan inte tolerera någon av dessa komponenter.

Är TriRegol tillgängligt receptfritt?

Du kan bara få ut TriRegol om du har recept. Hs oss på Treated.com kan du beställa TriRegol genom att fylla i ett frågeformulär som granskas av en läkare. Anser läkaren att det är ett säkert alternativ för dig skrivs ett e-recept ut till dig.

Är TriRegol rätt behandling för mig?

För att ta reda på om TriRegol är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept). 

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

För att kunna beställa ett preventivmedel online hos Treated.com behöver du antingen ta det preventivmedel du beställer, ett snarlikt p-piller eller att du vill byta till denna preventivmetod från en annan.

Senast granskat:  05-08-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här