Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Zoely

Estradiol/Nomegestrol Acetate

Zoely är ett preventivmedel i p-pillerformat som tillverkas av Merck Sharp and Dohme. Zoely består av 28 tabletter innehållandes konstgjorda hormoner för att förhindra graviditet.

Treateds hälso- och apotekstjänst ger dig möjligheten att få ditt recept förskrivet och dina preventivmedel levererade hem till dörren med bara några klick, allt under uppsikt av våra legitimerade läkare.

 

+1300 recensioner via Trustpilot
Zoely2.5mg

varje tablettkarta innehåller 24 tabletter innehållandes 2,5mg nomegestrolacetat och 1,5mg estradiol (som hemihydrat). Kartan innehåller även 4 inaktiva tabletter (placebo) som inte innehåller några verksamma ingredienser.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Zoely är ett preventivmedel i p-pillerformat som tillverkas av Merck Sharp and Dohme. Zoely består av 28 tabletter innehållandes konstgjorda hormoner för att förhindra graviditet.

Treateds hälso- och apotekstjänst ger dig möjligheten att få ditt recept förskrivet och dina preventivmedel levererade hem till dörren med bara några klick, allt under uppsikt av våra legitimerade läkare.

 

Översikt

Vad är Zoely?

Zoely är ett p-piller som tillverkas av Merck Sharp and Dohme. När Zoely tas dagligen enligt anvisningarna förhindras graviditet genom att kroppen tillförs de konstgjorda hormonerna nomegestrolacetat och estradiol. Dessa förhindrar ägglossning i kvinnokroppen och minskar sannolikheten för graviditet.

 1. Smidigt preventivmedel, 1 tablett om dagen
 2. Förhindrar graviditet till 99%
 3. Kan minska och lindra mensvärk

När kroppen tillförs hormoner i formen av p-piller luras den att tro att en ägglossning redan har skett, och förbereder sig därför inte genom att skapa eller släppa ifrån sig något ägg. De gör även att livmoderslemhinnan förblir tunn och därför inte lika lämpad för att ta emot ett befruktat ägg, samt förtjockar sekretet i slidan så att spermier får svårare att ta sig igenom till livmodern.

Hos Treated.com är vi medvetna om hur svårt det kan vara att försöka passa in ett besök hos läkaren eller barnmorskan i en annars hektiskt vardag, särskilt för något så rutinmässigt som ett nytt recept för dina p-piller. Därför erbjuder vi en tjänst som kombinerar både recept och leverans av dina preventivmedel efter att din beställning har granskats av en av våra legitimerade läkare. Efter att du har fyllt i vårt undersökningsformulär kan du få dina p-piller levererade ända hem till dörren redan nästa arbetsdag.

 

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av detta preventivmedel. Detta höjer effekten av Zoely samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar. Inga hormonella preventivmedel ger 100% skydd mot graviditet, men genom korrekt användning ökar graden av skydd avsevärt.

 1. Zoely ska tas enligt läkarens anvisningar.
 2. 1 tablett om dagen tas vid samma tidpunkt.
 3. Varje tablettkarta innehåller 24 verksamma tabletter, och 4 inaktiva tabletter (“sockerpiller”)
 4. Följ tablettkartans pilar och anvisningar.
 5. Om du ska börja använda Zoely för första gången tas den första tabletten oftast på mensens första dag.
 6. Tabletterna sväljs hela med lite vatten.
 7. Överskrid ej läkarens ordinerade dos.
 8. Preventivmedlets bipacksedel innehåller mer information om du skulle missa en tablett eller råkar dubbla intaget. Om du ändå är osäker bör du rådfråga din läkare, apotek eller barnmorska.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Zoely

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zoely 2.5mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är inte säkert att du märker av några biverkningar vid användandet av detta preventivmedel. Dock är det viktigt att du kan identifiera eventuella biverkningar så att du vet om och när du behöver söka läkarvård för dem.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare);

Akne, menstruationsrubbningar (t.ex. utebliven eller oregelbunden mens)

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare);

Minskat intresse för sex, depression/nedstämdhet, humörsförändringar, huvudvärk eller migrän, illamående, kraftiga menstruationer, ont i brösten, bäckensmärtor, viktökning.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare);

Ökad aptit, vätskeansamling (ödem), värmevallningar, utspänd buk, ökad svettning, håravfall, klåda, torr hud, fet hud, tyngdkänsla i armar och ben, regelbundna men sparsamma blödningar, irritabilitet, förhöjda leverenzymer.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Skadliga blodproppar i en ven eller artär, t.ex. i ett ben eller fot, lungorna, hjärtinfarkt, stroke/slaganfall, mini-stroke eller övergående strokeliknande symtom som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA).

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Zoely med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Zoely. Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Zoely; läkemedel för behandling av epilepsi, t.ex. primidon, fenytoin, fenobarbital, topiramat, felbamat, karbamazepin eller oxkarbazepin, rifampicin, behandlingar för HIV-infektioner såsom ritonavir, nevirapin, nelfinavir eller efavirenz, griseofulvin, bosentan, Johannesört, ketokonazol eller lamotrigin.

Zoely och andra sjukdomar

Zoely rekommenderas ej om du har eller haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd; hjärtinfarkt eller stroke, någon form av blodpropp, mycket högt blodtryck, svår diabetes, någon sjukdom som påverkar blodets koagulering såsom protein C-brist, protein S-brist, antitrombin III-brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar, höga halter av fett i blodet, hyperhomocysteinemi, migrän med aura, inflammation i bukspottkörteln, allvarlig leversjukdom, tumör i levern, cancer i bröst eller könsorgan eller en oförklarlig vaginal blödning.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zoely 2.5mg

Vanliga frågor: Zoely

Vanliga frågor: Zoely

Kan jag dricka alkohol i kombination med Zoely?

Ja, ingredienserna i Zoely ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Zoely?

Ja. Zoely påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan Zoely användas när jag är gravid?

Nej. Zoely ska ej användas om du är gravid. Du bör avbryta användandet av Zoely så snart du märker att du är gravid.  Meddela läkaren genom vårt undersökningsformulär om du ammar då de kan komma att rekommendera en annan form av preventivmedel åt dig.

Hur ska Zoely förvaras?

Zoely ska förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Zoely?

Använd ej Zoely om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: nomegestrolacetat, estradiol (som hemihydrat), tablettkärna (vita aktiva filmdragerade tabletter och gula filmdragerade placebotabletter): Laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Zoely innehåller laktos”), mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon (E1201), talk (E553b), magnesiumstearat (E572) och kiseldioxid kolloidal vattenfri. Tabletthölje (vita aktiva filmdragerade tabletter): Poly(vinylalkohol) (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 och talk (E553b). Tabletthölje (gula filmdragerade placebotabletter): Poly(vinylalkohol) (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350, talk (E553b), gul järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

Kan jag köpa Zoely receptfritt?

Nej, Zoely är ett receptbelagt preventivmedel och kan endast köpas med recept.

Är Zoely rätt preventivmedel för mig?

Om du tror att Zoely kan vara ett lämpligt preventivmedel ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta preventivmedel baserat på dina svar. Vid ett godkännande skriver de ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

Om läkaren anser att det finns en ökad risk för biverkningar eller någon risk för din hälsa om du använder detta preventivmedel kommer din beställning att nekas och du kommer inte att debiteras för någon del av din beställning.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här