Interaktioner mellan preventivmedel och antibiotika är mycket ovanliga men det kan ändå vara bra att känna till vilka interaktioner som finns och i vilka fall de kan uppstå. Idag tros det att endast antibiotikum från läkemedelsgruppen enzyminducerande antibiotikum, som t.ex. rifabutin, rifampicin eller rifampin kan orsaka en viss risk för interaktioner* med preventivmedel.

* - En interaktion mellan två läkemedel innebär att det ena läkemedlet påverkar det andra läkemedlets funktion. I varje läkemedels bipacksedel finns alltid ett avsnitt som tydliggör vilka andra läkemedel som kan interagera med det läkemedel du har fått utskrivet.

Rifampicin och rifabutin är antibiotika som kan förskrivas av läkare för att antingen behandla eller förebygga olika typer av sjukdom, mest vanligen tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis) och hjärnhinneinflammation (meningit). De kan dock även användas för att behandla andra tillstånd som inte står i bipacksedlen. Rifampicin och rifabutin verkar enzyminducerande (vilket innebär att de binder till ett enzym som heter RNA-polymeras) och används vanligtvis tillsammans med andra antibiotikum för att behandla en infektion. Detta på grund av ökad antibiotikaresistens.

Vilken antibiotika kan påverka mitt preventivmedel?

Det är inte särskilt många läkemedel som tillhör gruppen enzyminducerande antibiotika men det kan ändå vara viktigt att känna till vilka det handlar om.

  • Antibiotika innehållandes rifampicin eller rifampin, som till exempel: Rifadin, Rimactan, Rimactazid, Rimstar, Rimcure.
  • Antibiotika innehållandes rifabutin som t.ex Ansatipin.

Om du tar ett enzyminducerande antibiotikum medan du använder ett hormonellt preventivmedel, som t.ex. kombinerade p-piller, minipiller, spiral, p-ring eller p-plåster, måste du använda en ytterligare barriärmetod för att undvika oönskad graviditet. En mycket vanlig barriärmetod är kondom. I vissa, andra fall kan en läkare vilja att du använder ditt preventivmedel på ett annat sätt eller eventuellt att du byter preventivmedel. Tala därför alltid om för din läkare vilka läkemedel du tar.

Utöver ovan nämnda läkemedel finns inga andra enzyminducerande antibiotikum. Innehållet i bipacksedeln till annan typ av antibiotika kan ändock hävda att de kan påverka ditt preventivmedel. Denna information kan skilja sig från evidensbaserade riktlinjer som används av sjukvårdspersonal. Rådfråga alltid din läkare om du är osäker.

Om du ska ta rifabutin, rifampicin eller rifampin och samtidigt tar ett hormonellt preventivmedel

Om du ska ta rifabutin eller rifampicin/rifampin i längre än två månader kan du behöva överväga att antingen börja med, eller byta till ett preventivmedel som inte påverkas av denna typ av antibiotika.

Du bör överväga ovan om du tar något av följande preventivmedel:

Om du ska ta rifabutin, rifampicin eller rifampin i mindre än två månader och vill fortsätta med samma hormonella preventivmedel måste du diskutera detta med din läkare, barnmorska eller gynekolog. Du kan bli ombedd att ta ditt preventivmedel på annat sätt än vanligt eller att komplettera med barriärmetod som till exempel kondom. Du måste fortsätta med detta även i 28 dagar (4 veckor) efter avslutad antibiotikakur.

Om du tar annan antibiotika än rifabutin, rifampicin eller rifampin behöver du normalt sett inte komplettera din nuvarande preventivmetod. Det är dock viktigt att komma ihåg att om infektionen som antibiotikan behandlar eller om antibiotikan själv orsakar kräkningar, så kan det påverka ditt p-piller. Du kan läsa mer om vad du ska göra i bipacksedeln om du antingen upplever kräkningar eller diarré.

Senast granskat:  15-07-2020