Går jag upp i vikt om jag använder p-piller? Är viktuppgång en vanlig bieffekt på preventivmedel? Några av de mest frekvent ställda frågorna förknippat med användande av p-piller och andra preventivmedel är frågan om viktuppgång. Det är också en fråga som många kvinnor tar ställning till innan de börjar äta ett p-piller eller använda en annan preventivmetod.

Så hur fungerar det egentligen? Finns det en koppling mellan viktuppgång och preventivmedel? Faktum är att det alltid kommer att vara svårt att bevisa om preventivmedel leder till att det är lättare för dig att gå upp i vikt. Detta beror på att det finns många andra potentiella faktorer som kan påverka, såsom diet och motion.

Av denna anledning så finns det få solida bevis för att stödja teorin om att vissa preventivmedel kan orsaka en ökning eller minskning i vikt.

Frågor som handlar om en potentiell viktökning ställs ofta av kvinnor som försöker bestämma sig för en preventivmetod. Detta eftersom att det för många kvinnor kan vara en faktor som påverkar huruvida de vill använda en metod eller ej. Om de bestämmer sig för att inte använda sig utav ett preventivmedel kan det följaktligen leda till graviditet.

Nedan har vi gått igenom och undersökt vad vi vet om de olika typerna av preventivmedel och en potentiell koppling till viktökning.

Kombinerade p-piller

Enligt Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare så finns det inga bevis som stödjer att kombinerade p-piller orsakar en viktökning [1].

Myten kring p-piller och viktökning härstammar från den ursprungliga formen av p-piller som var tillgänglig först på 1960-talet, vilket hade en mycket högre nivå av hormonerna östrogen och progesteron. De högre siffrorna kan ha orsakat viktökning på tiden som dessa användes.

En studie baserat på slumpmässigt utvalda 19-åriga kvinnor födda i Göteborg visade ingen signifikant skillnad i vikt/BMI-ökning mellan kvinnor som har använt kombinerade p-piller och kvinnor som aldrig har använd sådana. Vidare undersöktes andra faktorers inverkan på en eventuell viktökning. Den enda faktor som gav en viktökning var ålder (0,45 kg per år) [2].

Vaginalring (p-ring)

Den vaginala ringen, eller p-ring som det även kallas, använder en kombination av östrogen och progesteronhormoner och fungerar således på samma sätt som p-piller.

Av denna anledning så finns det inga kliniska bevis för att stödja ett samband mellan användningen av ringen och eventuella viktförändringar.

Minipiller

Det finns inget bevisat samband mellan minipiller och en ökning eller minskning av vikt. Vissa kvinnor som använder dessa piller har rapporterat en förändring i deras vikt trots att det finns få bevis för att stödja dessa förändringar som kan kopplas till användningen av detta piller [3].

Spiral och intrauterint inlägg

Vissa viktökningar har konstaterats hos användare av spiral och intrauterint inlägg [4]. Det finns ingen utmärkande skillnad mellan de två olika preventivmetoderna.

Om du funderar på att använda någon utav dem så borde du vara medveten om att det inte finns några bevis som tyder på att du kommer att gå upp i vikt. Varje individ är annorlunda och reaktionerna kan variera.

Preventivmedel genom implantat

En del kvinnor som använder implantat har rapporterat en viktförändring, även om en direkt koppling inte har kunnat bevisas [5]. Det är viktigt att komma ihåg att alla typer av preventivmedel kan ta en stund för kroppen att anpassa sig till.

Implantatet kan avlägsnas om du inte är bekväm med några förändringar som du har noterat. Ta i så fall kontakt med din läkare.

Preventivmedel genom injektion

Preventivmedel genom injektion har kopplats till viktökning hos vissa användarna [6]. För vissa har detta använts som en orsak till att inte fortsätta med metoden. Viktökningen noterades i synnerhet hos kvinnor under 18 år med en BMI över 25.

Även om detta fenomen har rapporterats så betyder det inte nödvändigtvis att det kommer att hända dig. Med det sagt, om du bestämmer dig för att få preventivmedel genom injektion och är missnöjd med en viktförändring så bör du tala med din läkare om andra möjliga alternativ.

Kom ihåg att

  • Det kan ta tid för din kropp att anpassa sig till det nya preventivmedlet.
  • En initial förändring i vikt behöver nödvändigtvis inte vara permanent.
  • För många kvinnor överväger fördelarna med att använda ovanstående preventivmedel nackdelarna.
  • Varje användare är annorlunda. Om viktförändringar anges som en möjlig bieffekt betyder det inte att du garanterat kommer att uppleva detta.
  • Har du noterat att din vikt förändrats? Då kan du kontakta din läkare som kan förskriva en alternativ preventivmetod.
  • Det finns många preventivmedel tillgängliga så att en göra en liten förändring kan bidra till att begränsa risken för biverkningar.
Senast granskat:  29-04-2020