Det finns en rad olika preventivmedel som man kan använda sig av som skydd mot graviditet. Ett av de vanligaste är p-piller. Det finns olika typer av p-piller som tas på olika sätt – däribland att ta pillret en gång om dagen. Många behöver testa sig fram för att förstå hur man reagerar på detta för att sedan kunna hitta det piller som passar en bäst.

Så, hur fungerar det egentligen? Någon gång under kvinnans menstruationscykel så sjunker nivåerna av progesteron och östrogen i kroppen - något som gör att ägg förbereds i livmodern och leds ned till äggledarna. Det är där som dem är redo att befruktas av mannens spermier. Om man tar p-piller uppmuntras östrogenet och progesteronet att inte förbereda något ägg. Det leder också till att slemhinnan som finns i livmodern fortsätter att vara tunn något som gör att ägg får svårt att fästas. Det förtjockar också sekretet i livmoderhalsen vilket gör att det blir svårare för spermier att tränga sig igenom. Allt detta bidrar till att kvinnan inte blir gravid – samt får en lindrigare mensvärk och en mindre riklig mens.

Detta kallas för kombinerade p-piller, när p-pillret innehåller två könshormoner. Kombinerade, hormonella preventivmedel finns inte enbart som p-piller, utan även som p-ring, som exempelvis NuvaRing, eller som p-plåster, som Evra.

En annan typ av piller är så kallat akut p-piller eller dagen-efter-piller. Detta är en hormonell tablett som tas med syfte att minska risken för att bli gravid. Detta kan i synnerhet vara användbart om det huvudsakliga preventivmedlet inte har gett tillräckligt bra skydd. Vanligtvis kan detta vara i form utav en sprucken kondom eller att p-pillret har kräkts upp.

Olika generationer av piller

  • Har utvecklats i fyra olika generationer
  • Största skillnaden är vilken typ av progesteron som används
  • Östrogen används framförallt i form utav Östradiol och Etinylestradiol

När man pratar om kombinerade p-piller brukar man tala om första, andra, tredje och fjärde generationens p-piller. Den huvudsakliga skillnaden dem emellan är vilken typ av progesteron som används. Mängden östrogen är däremot betydligt mindre och används främst i form utav östradiol och etinylestradiol.

Vilka är fördelarna med andra, tredje och fjärde generationens p-piller?

Generellt anses andra generationens p-piller vara de säkraste. Tredje och fjärde generationens p-piller har utvecklats för att adressera de biverkningar vissa kvinnor kan få när de tar ett andra generationens p-piller, och tenderar därför att vara bättre tolererade.

Dock är risken för östrogenkänslig cancer (såsom bröstcancer) och blodproppar något högre för kvinnor som tar tredje och fjärde generationens p-piller.

Skillnaden i risk är emellertid fortsatt väldigt liten:

  • Risken för blodpropp hos kvinnor som inte tar något p-piller är ungefär 2 per 10,000.
  • Detta höjs till 5-7 kvinnor per 10,000 för de som tar andra generationens p-piller.
  • Kvinnor som tar tredje generationens p-piller har en motsvarande risk på 9-12 kvinnor per 10,000.

Första generationens piller

Den första generationens p-piller som utvecklades hade en högre dos av både östrogen och progesteron-medicinen progestin. De artificiella versionerna av hormonprogesteron som fanns i första generationens piller inkluderade noretynodrel, noretindron, lynestrenol och etynodiol diacetate.

Den första generationens piller var kopplad till vissa hälsorisker som sedermera ledde till en förändring av mängden hormoner som används. Nyare piller använder en sänkt mängd av båda hormonerna.

Andra generationens piller

Nästa generation av piller började användas på 70-talet och hade en mycket lägre mängd hormoner. De innehåller progestiner såsom levonorgestrel och noretisteron. En stor andel av de piller som förskrivs i dag innehåller dessa ingredienser.

Andra generationens piller som din läkare kan ordinera inkluderar Microgynon, Logynon och Loestrin.

Tredje generationens piller

Runt ett decennium efter lanseringen av andra generationens p-piller kom den tredje generationens piller. Denna grupp av progestiner innehåller norgestimat, desogestrel, gestoden och cyproteron-acetat.

Tredje generationens piller är bland annat Cilest och Marvelon.

Fjärde generationens piller

Den senaste typen av piller innehåller progestiner såsom drospirenon, nomegestrolacetat eller dienogest.

Piller i denna fjärde generation inkluderar Yasmin, Zoely och Qlaira.

Vilken typ av piller ska jag använda?

Det finns flera olika typer av piller från olika märken tillgängliga i dag. Dessa innehåller olika mängder hormoner och kan därför orsaka olika biverkningar för olika kvinnor.

Om du använder ett piller, som du har fått förskrivet till dig av en läkare, och upplever jobbiga biverkningar är det sannolikt att doktorn kommer föreslå ett annat piller – snarare än att avsluta behandlingen helt. Detta beror på att en liten förändring av hormonerna kan minska eventuella negativa biverkningar samtidigt som de fortfarande erbjuder samma skydd som preventivmedel.

I flera generationer har p-piller kopplats till en ökad risk för att utveckla blodproppar. De senaste åren har det också förekommit många berättelser i media om att nyare former av preventivmedel skulle vara farligare än andra generationens motsvarighet. Enligt Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), så utvecklar två friska kvinnor av 10,000 en blodpropp under ett år. För kvinnor som tar någon form av kombinerade p-piller ökar risken till mellan 5 och 12 kvinnor per 10,000 under ett år.

Familjehistoria och tidigare sjukdomshistoria kan innebära en högre risk för att utveckla en blodpropp. Båda dessa faktorer tas i hänsyn före ett beslut om medicinens lämplighet. De p-piller som finns tillgängliga i dag anses vara mycket säkra för användning och kvinnor kan känna sig trygga i sitt beslut att ta dem. 

Om du efter att ha läst denna artikel har några frågor gällande ditt p-piller och dess biverkningar bör du tala med din läkare.

Vår tjänst

Hos Treated.com erbjuder vi smidig receptförnyelse på preventivmedel, till exempel kombinerade p-piller, minipiller och p-plåster. När det kommer till hormonella preventivmedel erbjuder vi endast receptförnysle; om du tar det preventivmedel du beställer eller vill byta till det preventivmedlet från ett annat går det väldigt bra. Om du vill börja att ta ett preventivmedel rekommenderas det att du träffar din husläkare eller barnmorska först.

Senast granskat:  30-01-2020