Covid - 19 Vår tjänst fortsätter att fungera som vanligt.
×

Synalar

Fluocinolonacetonid

Synalar är en behandling för att lindra olika hudåkommor, som exempelvis psoriasis. Synalar är ett kortisonpreparat som motverkar klåda och irritation.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få tillgång till din receptbelagda behandling vis prosiasis på nätet. Vår säkra och konfidentiella tjänst ger dig möjligheten att få ditt ärende granskat av en läkare online.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Synalar är ett kortisonpreparat som motverkar hudinflammationer och klåda och är till för att behandla hudsjukdomar som exempelvis psoriasis. Synalar finns tillgängligt som 1 in 4-kräm, 1 in 10-kräm, gel och salva. Hos Treated.com tillhandahåller vi samtliga varianter av Synalar, som alla är topiska behandlingar till för att lindra irritation i huden. Synalar tillverkas av läkemedelsföretaget GP Pharma.

Psoriasis är en mycket besvärlig hudsjukdom som orsakar rodnad, klåda och irritation i huden samt fjällande hud. I vissa fall kan även huden spricka och ytterligare besvär som infektioner och pustler uppstå. Omkring två till tre procent av alla svenskar har psoriasis, vilket gör det till en av våra vanligaste folksjukdomar. Forskning har slagit fast att psoriasis inte är en kronisk sjukdom, men de allra flesta fall av psoriasis kommer att vara kroniska.

Ett psoriasisutbrott initieras ofta av någon slags extern faktor, mer känt som triggers. Några av de vanligaste är stress, rökning, överdriven alkoholkonsumtion, kall eller varm luft, skador i huden, överdrivet solande, hormonförändringar eller biverkning till ett läkemedel. Dessa triggers skiljer sig dock från person till person.

Utöver ovan nämnda triggers spelar kroppens immunförsvar en mycket centrall roll i psoriasis. En teori är att psoriasis anses vara en autoimmun sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar där immunförsvaret felaktigen angriper den egna kroppen i tro om att en infektion finns närvarande, fastän så inte är fallet. Vid psoriasis angriper immunförsvaret kroppens friska hudceller och gör att de omsätts i för snabb takt. Detta, i sin tur, orsakar irritation och inflammation i den angripna området, samt att döda hudceller lägger sig i lager ovanpå överhuden.

Utbrott av psoriasis sker vanligtvis på armbågar, knän, i hårbotten och på nedre ryggen - även fast de kan drabba vilken del som helst på kroppen. Hur psoriasis behandlas beror oftast på allvarsgraden av symptomen. Psoriasis orsakar typiskt sett inga långvariga, allvarliga skador men kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet och välbefinnande.

Topiska kortikosteroider är den vanligaste behandlingsformen vid milda till måttliga besvär. Den aktiva ingrediensen i Synalar är fluocinolonacetonid, som har en klådstillande och inflammationshämmande effekt. Genom att de inflammatoriska kemikalier immunsystemet frisätter hämmas, ges det angripna hudområdet möjlighet att läka. Synalar innehåller också neomycinsulfat, som är ett antibiotikum, som rensar upp eventuella infektioner som kan finnas genom att angripa bakterier, och på så vis även hjälpa huden att läka.

Synalar finns tillgängligt i olika styrkor. Läkare kommer att bedöma vilken version av Synalar som är bäst lämpade för dina symptom. 1 in 10-krämen har den lägsta koncentrerade dosen, följt av 1 in 4-krämen. Synalar gel och Synalar salva har högst koncentration. Genom vår säkra och smidiga onlinetjänst kan du enkelt få tillgång till ett elektroniskt recept för Synalar och börja behandla dina besvärande psoriasissymptom. Allt du behöver göra är att fylla i vårt snabba onlineformulär. Vår tjänst erbjuder gratis läkarkonsultation med full konfidentialitet - och gratis hemleverans inom 24 timmar. På detta vis kan du starta din behandling redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  15-10-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du läst igenom bipacksedeln och att du förstått din läkares anvisningar innan du inleder din behandling med Synalar. På detta vis kommer du minimera risken för eventuella biverkningar samtidigt som effekten av läkemedlet maximeras.

 1. Använd alltid Synalar enligt din läkares anvisningar.
 2. Rekommenderat är att en liten mängd Synalar appliceras på det angripna hudområdet en till tre gånger om dagen.
 3. Behandlingstiden bör inte överskrida sju dagar.
 4. Gnid försiktigt in krämen, gelen eller salvan.
 5. Försök att applicera Synalar vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 7. Om du glömt ta din dos ska du bara ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för din nästa dos. I de fallet ska du bara skippa dosen och fortsätta behandlingen i schemalagd takt. Kompensera aldrig för glömd dos med att ta dubbel dos.

Ovan hållpunkter är endast en summering över hur du använder Synalar. Kompletta anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

(Ovan bipacksedel avser Synalar 1 in 4-kräm, Synalar 1 in 10-kräm, Synalar gel och Synalar salva)

Senast granskat:  15-10-2019
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Synalar orsaka vissa biverkningar, ävej fast alla användare inte behöver uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder om någon eventuell biverkning skulle inträffa.

Uppsök omedelbart sjukdvård om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion som t.ex. svunnlad eller nässelutslag, lokal irritation vid applikationsområdet, förvärrad akne, rosacea eller dermatit runt munnen, pigmentförändringar eller lokal ökad hårväxt.

Vid behandling av stora kroppsytor under lång tid eller vid behandling med täckförband kan även andra biverkningar uppstå, som t.ex.: förtunning av huden, synliga blodkärl, avrundning av ansiktet, muskelförtvining, vätskeretention, njurskador eller nedsatt hörsel.

Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling. Där hittar du fullständig information om de eventuella biverkningar som är associerade med Synalar.

Andra läkemedel och Synalar

Underrätta alltid din förskrivare om vilka andra läkemedel du tar eller har tagit - även receptfria.

Andra sjukdomar och Synalar

Synalar ska inte användas för att behandla rosacea, akne, blöjeksem, perioral dermatit eller öronen om trumhinnan är skadad.

Redogör alltid för din sjukdomshistoria under läkarkonsultation så att din förskrivare kan bilda sig en god uppfattning om ifall Synalar är en lämplig behandling för dig eller inte.

Senast granskat:  15-10-2019
Vanliga frågor: Synalar

Vanliga frågor: Synalar

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Synalar?

Ja, under förutsättning att din läkare godkänner det. I vissa fall kan alkohol hämma funktionen av antibiotikum, som finns i Synalar, så rådfråga alltid läkare.

Kan jag köra bil när jag använder Synalar?

Ja. Det är inte troligt att din körförmåga påverkas av detta läkemedel. Om du dock skulle uppleva någon biverkning som skulle påverka eller försämra din körförmåga eller ditt omdöme ska avstå från att köra och kontakta läkare.

Kan Synalar användas när jag är gravid?

Tala alltid om för din förskrivare om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar då en alternativ behandlingsform kan rekommenderas.

Hur ska Synalar förvaras?

Förvara dessa produkter i en säker miljö och svalt (ej över 25°C). Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och använd det aldrig efter angivet utgångsdatum.

Kan jag vara allergisk mot Synalar?

Synalar 1 in 4-kräm och Synalar 1 in 10-kräm innehåller: fluocinolonacetonid, bensylalkohol, cetostearylalkohol, citronsyra, flytande paraffin, polysorbat 60, propylenglykol, renat vatten och sorbitanmonostearat.

Synalar gel innehåller: fluocinolonacetonid, karboxipolymetylen, citronsyra, dinatriumedetat, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, propylenglykol, renat vatten och trietanolamin.

Synalar salva innehåller: fluocinolonacetonid, neomycinsulfat, lanolin, flytande paraffin, propylenglykol, och vitt, mjukt paraffin.

Använd inte Synalar om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Synalar receptfritt?

Nej. Synalar är en receptbelagd behandling vilket innebär att du måste ha ett recept för att kunna köpa detta läkemedel. Genom vår onlinetjänst kan en läkare skriva ut ett elektroniskt recept åt dig, ifall behandlingen bedöms lämplig för dina symptom.

Är Synalar rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom ett par minuter. Allt du behöver göra är att välja produkt och dos och fylla i vårt medicinska frågeformulär - därefter sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer granska ditt ärende, och om Synalar bedöms vara en ändamålsenlig behandling för dina symptom skrivs ett recept ut. Därefter skickas produkten med expressleverans från vårt apotek i Storbritannien. Läkemedlet skickas med spårbar sändning och levereras redan nästa arbetsdag - så att du inte ska behöva vänta med att inleda din behandling.

Senast granskat:  15-10-2019
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här