Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Provera

Medroxiprogesteron

Provera® är en behandling för att skjuta upp mensen som innehåller ett syntetiskt progesteron vid namn medroxiprogesteron. Provera är godkänt för att behandla mensvärk men kan förskrivas off label vid menstruationsförskjutning. Provera tillverkas av Pfizer. 

Hos Treated.com är det säkert och smidigt att få eller förnya sitt recept för Provera. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare - godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Provera10 mg

Denna dos innehåller 10 mg medroxiprogesteron. Tas enligt läkarens instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Provera® är en behandling för att skjuta upp mensen som innehåller ett syntetiskt progesteron vid namn medroxiprogesteron. Provera är godkänt för att behandla mensvärk men kan förskrivas off label vid menstruationsförskjutning. Provera tillverkas av Pfizer. 

Hos Treated.com är det säkert och smidigt att få eller förnya sitt recept för Provera. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare - godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Översikt

Provera (medroxiprogesteron)

Provera är en receptbelagd, varumärkesskyddad behandling vid rikliga menstruationsblödningar och mensvärk som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Läkemedlet förskrivs också off-label för att skjuta fram mensen, så kallad menstruationsförskjutning. För att skjuta upp mensen förskrivs Provera främst i de fall där Noretisteron inte anses vara lämpligt. Hos Treated.com kan du alltid snabbt och smidigt få eller förnya dina recept online.

 1. Förskrivs “off label” för att skjuta upp mensen
 2. Kan förskrivas som alternativ till Noretisteron
 3. Varumärkesskyddad behandling från Pfizer

Provera vid mensvärk och rikliga menstruationsblödningar

Mensvärk är menstruationer innehållandes mer blödningar än vanligt. Det kan orsaka symptom som ont i nedre buken, ryggen och ryggslutet. Det är inte helt lätt att definiera hur mycket blodförlust under en menstruation som anses vara för mycket, inte minst eftersom detta är något som varierar från kvinna till kvinna. Den genomsnittliga mängden blodförlust under menstruation anses vara cirka 30-40 ml, där mer än 60 ml anses vara en riklig menstruationsblödning.

Det enklaste sättet att bedöma huruvida du upplever rikliga menstruationsblödningar är ifall du förbrukar större mängder tamponger eller sanitetsdynor än vanligt, eller om blödningen tränger igenom dessa till exempelvis dina sängkläder eller kläder.

Det finns flera möjliga orsaker till att man kan uppleva rikliga menstruationsblödningar eller mensvärk, det kan därför vara en bra idé att rådfråga sin läkare om man märker av någon förändring i sina blödningar eller andra symptom.

Smärta i samband med menstruationer, så kallad mensvärk, orsakas av sammandragningar i livmodern. Dessa sammandragningar uppträder när livmoderns foder, även kallat endometriet, måste skjulas under menstruationen. Förflyttningen orsakar sedan en begränsning av blodflödet till delar av livmodern, vilket resulterar i frästtandet av så kallade prostagladiner, som orsakar smärta.

Det är inte ovanligt att kvinnor upplever mensvärk någon gång under deras liv, även fast graden av besvären kan variera. I vissa fall kan det finnas en bakomliggande orsak, därför kan det vara bra att rådfråga läkare ifall smärtan blir omfattande eller plötsligt förvärras.

Provera för menstruationsförskjutning (skjuta upp mensen)

Många kvinnor väljer att skjuta upp mensen genom läkemedel, inte minst i samband med att någon viktig livshändelse eller evenemang dyker upp, till exempel en viktig tenta i skolan, bröllop eller annat stort familjeevenemang, eller idrottsevenemang. De obehag och de symptom som kommer i samband med mensen kan ofta vara distraherande och genom att skjuta på mensen kan man ofta få en positiv påverkan på prestation och koncentration.

Provera innehåller en syntetisk version av det naturligt förekommande könshormonet progesteron. Detta kallas medroxiprogesteronacetat, ibland förkortat medroxiprogesteron.

Kvinnans kropp producerar progesteron vid vissa tider under hela månaden, som en del av den normala menstruationscykeln. Det är när nivåerna av hormonet faller som slemhinnan i livmodern börjar fällas, vilket orsakar menstruation. Kortfattat behandlar Provera lindrar rikliga menstruationsblödningar och mensvärk genom att komplettera de fallande progesteronnivåerna i kroppen, så att symptomen dämpas.

När Provera används vid menstruationsförskjutning verkar det genom att övertyga kroppen till att menstruationen inte ännu ska äga rum, detta genom att höja nivåerna av progesteron.

Om du inte har använt ett läkemedel för att förskjuta menstruation tidigare, vare sig Provera eller något motsvarande, rekommenderas det alltid att du rådfrågar din läkare ansikte mot ansikte först. Om du har använt ett läkemedel för menstruationsförskjutning tidigare och vill förnya ditt recept online hos Treated.com kan du göra det både snabbt och smidigt.

Köpa Provera online

Treated.com är en onlinetjänst utformad för att möta behoven av samtidens sjukvårdsärenden. För att begära ditt recept på Provera behöver du endast fylla i ett medicinskt frågeformulär online - vilket du kan göra direkt i din dator, smartphone eller surfplatta. Ditt ärende kommer därefter att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara säker, lämplig och ändamålsenlig kan ett recept skrivas ut. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Så tar du Provera

Innan du tar Provera är det viktigt att du läser igenom den medföljande bipacksedeln, som du också kan ladda ner nedan, samt att du verkligen förstått din förskrivande läkares instruktioner. Om du är osäker över hur du ska ta Provera, kontakta din läkare eller rådfråga apotekspersonal.

 1. Den specifika doseringsinformationen återfinns i din patientinformation, som är påklistrat på paketets utsida.
 2. Rekommenderad dos vid rikliga menstruationer eller mensvärk är 2,5 mg-10 mg.
 3. Tas under 5-10 dagar, med start 16-21 dagar efter att din senaste menstruationscykel påbörjades.
 4. Tas under två på varandra följande menstruationscykler.
 5. Om du tar Provera för menstruationsförskjutning kan dessa instruktioner vara annorlunda.
 6. I vissa fall kan din läkare också förskriva en kort kur med östrogen (5-10 mg under 10 dagar) som du sedan tar under samma tid.
 7. Mellanblödningar kan uppstå ett par dagar efter att du har slutat ta Provera.
 8. Tala med din läkare om din menstruation uteblir efter att du har slutat ta Provera.
 9. Överskrid inte ordinerad dos.
 10. Om du glömt att ta Provera ska du ta det så snart som du kommer ihåg och fortsätta behandlingen som schemalagt därefter. Dubbla aldrig upp på din dos för att kompensera för glömd dos.
 11. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du använder Provera vid rikliga menstruationer, mensvärk eller menstruationsförskjutning. Läs alltid igenom den medföljande bipacksedeln.

Provera® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Provera® från FASS

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Provera 10 mg

Biverkningar

Provera: biverkningar, varningar och försiktighet

Sluta genast att ta Provera och sök omedelbart läkarvård om du utvecklar några tecken på följande:

 • Allergisk reaktion, såsom svullnad i ansikte, tunga, hals, andningssvårigheter eller nässelfeber.
 • Blodpropp i lungorna (lungemboli), till exempel plötslig, kraftig bröstsmärta eller andnöd, hostar blod eller snabb hjärtrytm.
 • Blodpropp i benen (djup venetrombos), som märks av smärta i vad eller fotled, rodnad eller ömhet i benen.
 • Stroke, som ofta manifesterar sig i formen av svår huvudvärk eller huvudvärk som varar en ovanligt lång tid, talsvårigheter eller svårt att göra ansiktsrörelser, kollaps eller svimning.

Du bör även tala med din läkare om du upplever något av biverkningarna nedan.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Huvudvärk, illamående, ovanliga blödningar från underlivet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Allvarlig allergisk reaktion såsom väsande andning eller andnöd, depression, sömnsvårigheter, ångest, dåsighet, håravfall, akne, nässelutslag, klåda, flytningar från underlivet, ömma bröst eller smärta i brösten, feber, trötthet, viktuppgång.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ökad kroppsbehåring, flytningar från brösten eller vätskeretention (ödem).

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Anafylaktisk reaktion, förlängda menstruationer, sömnighet, blodproppar, utslag, vara en längre tid utan att få sin mens, livmoderhalsinflammation, minskad sockertolerans eller /viktnedgaang.

Andra läkemedel och Provera

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria. Detta då vissa kan störa funktionen hos Provera, och vice versa, och därmed påverka läkemedlens effekt.

Provera kan interagera med följande: aminoglutetimid, blodförtunnande läkemedel såsom warfarin, antikonvulsiva läkemedel som fenobarbital, fenytoin och karbamazepin, ritonavir och nelfinavir, antibiotikum som rifampicin, rifabutin, neviprain eller efavirenz, eller läkemedel eller produkter innehållandes johannesört

Andra sjukdomar och Provera

Se alltid till att du noga redogjort för din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär online.

Provera ska inte användas av kvinnor som är gravida eller tror att de är gravida eller av de som har haft bröstcancer, blodproppar, leverproblem eller profyri.

Provera kan också vara olämpligt att använda av kvinnor som har haft något av följande: epilepsi, migrän, astma, hjärtproblem, njurproblem, leverproble, diabetes, depression, högt blodtryck, gallsten, lupus eller problem med hörseln.

Graviditet och amning

Använd inte Provera om du är gravid, tror att du är gravid eller försöker att bli gravid. Du bör även använda en barriärmetod såsom kondom om du har sex samtidigt som du tar Provera, i syfte att undvika graviditet.

Tala om för din läkare om du ammar, då de kan behöva förse dig med ytterligare rådgivning angående samtidig amning som du tar Provera.

Körförmåga och hanterande av maskiner

Det tros inte att din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska påverkas av detta läkemedel.

Blodproppar

Provera är ett hormonellt läkemedel och kan öka risken för blodproppar något.

Vissa kvinnor har större risk att få blodproppar på grund av andra faktorer, till exempel övervikt, rökning, oförmåga att röra på sig, råkat ut för en allvarlig skada eller genomgått en omfattande operation eller haft en familjehistoria av blodproppar eller missfall.

Tala alltid om för din läkare om något av ovanstående berör dig.

Laktosintolerans

Provera innehåller laktos. Tala om för din läkare om du är laktosintolerant eller sackarosintolerant.

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Provera 10 mg

Vanliga frågor: Provera

Vanliga frågor: Provera

Kan jag dricka alkohol när jag tar Provera?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Provera.

Kan jag köra bil när jag tar Provera?

Provera tros inte negativt påverka din körförmåga. Om du skulle uppleva några biverkningar som kan försämra din körförmåga är det emellertid viktigt att du avstår från att köra bil och tala om detta för din läkare.

Kan Provera användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid. Det är också viktigt att du använder barriärmetod om du har sex under tiden du använder Provera, för att minimera risken för graviditet.

Tala om för din läkare om du ammar innan du börjar ta Provera.

Hur ska Provera förvaras?

Förvaras på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Provera?

Provera innehåller: medroxiprogesteronacetat, laktosmonohydrat, sackaros, majsstärkelse, flytande paraffin, talk, kalciumstearat, solgul (E110), färgen FD & C Blue No. 2 Aluminium Lake och renat vatten.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Provera receptfritt?

Nej. Provera är en receptbelagd behandling vilket betyder att en läkare måste ha skrivit ut ett recept på läkemedlet åt dig för att du ska kunna köp det.

Är Provera rätt behandling för mig?

Om du inte har använt Provera eller om du upplever rikliga menstruationsblödningar eller mensvärk för första gången rekommenderas det alltid att du träffar din läkare ansikte mot ansikte. De kommer eventuellt behöva genomföra vissa kontroller innan de utfärdar en behandling åt dig.

Om du använt Provera eller motsvarande läkemedel tidigare och vill förnya ditt recept kan du snabbt och smidigt göra det online hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare redan idag. Bedöms behandlingen vara lämplig, säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett e-recept åt dig följt av att läkemedlet skickas med expressleverans, raka vägen till din ytterdörr, redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här