Sluta röka och sluta snusa

Att sluta röka eller snusa kan vara väldigt svårt, men med rätt hjälp blir det oftast betydligt enklare. I vårt apotek hittar du både Champix och Zyban som verkar för att underlätta abstinensbesvär. Champix kan även förskrivas om du vill sluta snusa.

 1. Över 60% av alla rökare började innan de fyllt 18
 2. Sluta röka är den enskilt bästa handlingen för ens hälsa
 3. Går att behandla nikotinabstinens med läkemedel

När du väl har bestämt dig för att sluta röka eller sluta snusa är det viktigt att du får den hjälp du behöver så snart som möjligt så att du så smidigt som möjligt både får och behåller motivationen. Hos Treated.com kan du begära ditt recept eller förnya ditt recept smidigt online. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

 • Legitimerade läkare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

2 behandling(-ar) för Sluta röka och sluta snusa

Champix

Champix

 1. Behandling för att sluta röka och snusa
 2. Champix är ett registrerat varumärke
 3. Minskar nikotinbegäret avsevärt
Beställ nu
Zyban

Zyban

 1. Varumärkt läkemedel
 2. Gör det lättare för användaren att sluta röka
 3. Smidig tablettbehandling
Beställ nu
Översikt

Rökandets negativa inverkan på vår hälsa är de flesta medvetna om. Tobaksrökning är den enskilt största riskfaktorn för lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar, som idag är den främsta dödsorsaken i Sverige - i motsats är att sluta röka den livsstilsfaktorn som allra snabbast ger positiva resultat. I tillägg, så bidrar rökning till för tidigt åldrande av huden, tandköttsproblem, försämrad blodcirkulation, försämrad kondition och kol - för att nämra några.

Nikotinet skapar beroendet

Både cigaretter och snus innehåller nikotin, som är det innehållsämne som skapar ett beroende. Nikotinet bryts ner i kroppen och en person måste stadigt tillföra mer nikotin för att undvika obehagliga abstinensbesvär. Det är alltså nikotinet som driver på bruket, även fast det främst är de drygt 4,000 övriga skadliga ämnen i en cigarett som orsakar den allvarliga åverkan på kroppen. Nikotin i sig kan orsaka biverkningar som illamående och hosta, förhöjt blodtryck och skador på blodkärl.

Att sluta röka

Att sluta röka är lättare för vissa än för andra. Flera faktorer, både fysiska och psykologiska bidrar till att utmaningen dag för dag kan variera mellan olika personer. Hjärnan har blivit beroende av nikotinets stimulans, medan stress och ångest som tidigare har dämpats med rökning kan försvåra ditt beslut att sluta med rökningen. 

Som ovan nämnt är hälsofördelarna med att sluta röka enorma, men det är inte alltid helt enkelt - även fast det är väldigt individuellt. Vissa personer behöver en stor ansats hjälp och motivation för att både sluta röka, ta sig igenom de jobbigaste dagarna och hantera eventuell abstinens - och även se till att hålla sig helt rökfria framöver. Nikotinet är det innehållsämne i cigaretter (och snus) som orsakar det fysiska behovet likväl som de eventuella biverkningar som kan uppstå efter att man fimpat för gott.

Vad händer i kroppen efter att man slutat röka?

Nikotin är den substansen i cigaretter som skapar beroendet. Nikotinet bryts ner i kroppen så att en person som är beroende ständigt måste tillföra mer för att undvika abstinensbesvär. Det är alltså nikotinet som driver på bruket, även fast det är de andra drygt 4,000 skadliga ämnena i en cigarett som är de farligaste.

När du väl slutat att röka uppstår ofta så kallade avvänjningssymtom - oavsett om du väljer att abrupt sluta eller långsamt trappa ner. Dessa beror, som ovan nämnt, i huvudsak på att mängden nikotin i kroppen minskar. Det är som vanligast att symptomen tilltar en till två dagar efter att du slutat, och de är i regel som värst efter ungefär en vecka. Därefter brukar de i de flesta fall successivt börja avta, för att helt försvinna.

Det psykologiska behovet som byggts upp över tid är oftast det som varierar som allra mest mellan olika personer. Att ta sig ur ett beteendemönster och släppa en vana kan vara mycket utmanande för vissa. Vissa kan uppleva att just den psykologiska kampen är den riktigt stora utmaningen. 

Champix och Zyban: receptbelagda läkemedel för att sluta röka

För de som behöver hjälp med att sluta röka finns det receptbelagda tabletter, som t.ex. Champix och Zyban. Du ska inte sluta röka med hjälp av dessa behandlingar om du är gravid. Hälsoriskrena med att röka som gravid är även så pass avsevärda att det stark avråds att röka som gravid. 

 1. Champix: förskrivs för att sluta röka och sluta snusa

Champix används tillsammans med ett program för att sluta röka. En typisk behandling består av två tabletter dagligen i 12 veckor. Champix kan även förskrivas off-label för att sluta snusa. Off label-förskrivning innebär att en legitimerad läkare ger ut läkemedlet för ett medicinskt ändamål som inte är samma som läkemedlet är godkänt för. Läs mer om off label-förskrivning. Champix tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer.

 1. Zyban: förskrivs vid rökavvänjning

Zyban, i sin tur, tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK) och kommer även den i tablettform. Behandlingen tas i 7-9 veckor.

Ingen av dessa behandlingar innehåller nikotin.

Både Champix och Zyban är receptbelagda, vilket innebär att du noga måste redogöra för ditt hälsotillstånd och andra, eventuella läkemedel du kan tänkas ta, för att kunna begära ditt recept. Hos Treated.com är det riktigt smidigt att få och förnya dina recept online. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare, följt av att ett elektroniskt recept skrivs ut ifall behandlingen anses lämplig. Alla våra godkända beställningar levereras hem till din hemadress redan nästföljande arbetsdag, så att du snabbt och smidigt kan inleda din behandling så snabbt som möjligt.

Behandlingar vid sluta röka/snusa

I vårt sortiment hittar du de receptbelagda hjälpmedlena Zyban och Chamix som effektivt lindrar abstinensen som uppstår efter att en person slutat röka eller snusa. De är båda tablettbehandlingar avsedda att användas tillsammans med ett stödprogram för att ge bäst effekt. Champix förskrivs även för att sluta snusa.

Hur fungerar behandlingar för att sluta röka och sluta snusa?

1. Zyban

Zyban inenhåller bupropionhydroklorid och används för att hjälpa användaren att sluta röka. Zyban förskrivs inte för att sluta snusa.

Rökning stimulerar nikotinreceptorerna i hjärnan. Det är när dessa receptorer slutar att motta de substanser de har vant sig vid som abstinens kan uppstå. Bupropion motverkar begäret och abstinensen genom att istället aktivera andra substanser i hjärnan, såsom noradrenalin och dopamin. Genom denna process upplever användaren ett minskat nikotinbegär och röksug.

 

2. Champix

Champix verkar istället genom att stimulera de receptorer i hjärnan som är mottagliga för nikotin, som återfinns i både cigaretter och snus. Tabletterna motverkar även substansernas effekt på dessa receptorer när cigarettrök andas in eller när en person tar en snusprilla, vilket minskar suget efter nikotin samt gör hjärnan mindre mottaglig för nikotinets påverkan. Champix förskrivs för både snusare och rökare som vill sluta, och vanligen tas behandlingen i 12 veckor.

Finns det några biverkningar?

Då dessa två läkemedel innehåller olika substanser och ämnen kan dess biverkningar skilja sig åt. Några av de vanligare biverkningarna som kopplas till användandet av dessa läkemedel inkluderar bland annat; sömnsvårigheter, huvudvärk och muntorrhet. Du hittar mer information om biverkningar i respektive bipacksedel.

Jag vill sluta snusa, vilken behandling ska jag ta?

I dagsläget förskriver vi Champix för dig som vill sluta snusa. Då behandlingen avser att lindra besvär som uppstår efter att en person slutat med en nikotinprodukt kan våra läkare ge ut läkemedlet genom så kallad "off label-förskrivning".  

Kan jag kombinera Champix eller Zyban med andra läkemedel?

Det beror på vilka läkemedel du använder. Vissa kan interagera med dessa behandlingar och orsaka svåra biverkningar. Det är därför viktigt att du meddelar läkaren genom att fylla i vårt undersökningsformulär med korrekt och uppdaterad information om din hälsa när du beställer din behandling. Inkludera alltid information om både receptfria och receptbelagda läkemedel som du använder.

Vanliga frågor: sluta röka/snusa

Går man upp i vikt av att sluta röka eller snusa?

Att sluta röka eller snusa kan orsaka en viss viktuppgång, detta på grund av nikotinet lämnar kroppen. Personer som regelbundet snusar eller röker väger faktiskt något mindre än dess normalvikt, och efter rökstoppet kommer de kilona oftast tillbaka.

Kan rökstopp eller snusstopp även orsaka andra biverkningar?

Ja, i vissa fall kan andra avvänjningssymtom och abstinensbesvär uppstå, såsom huvudvärk, svettningar och hjärtklappning. Det är viktigt att du kontaktar din läkare om du skulle uppleva några av dessa.

Vad är skillnaden mellan Champix och Zyban?

Champix innehåller den aktiva ingrediensen vareniklin (vareniklintartrat), som efterliknar nikotinets verkan och därmed stimulerar nikotinreceptorerna i hjärnan. Detta dämpar begäret för cigaretter och stillar rökbehovet. Zyban, i sin tur, innehåller den verksamma ingrediensen bupropion. Bupropion genomför sin verkan mot de två humörregulatorerna noradrenalin och dopamin och minskar de besvär som är förknippade till nikotinabstinens.

Champix ges i regel ut under en något längre behandlingsperiod, ofta 12 veckor, medan Zyban vanligen förskrivs för 7 veckors behandling. En annan skillnad mellan behandlingarna är att Champix även kan förskrivas för dig som vill sluta snusa.

Vilken behandling kan jag ta för att sluta snusa?

Du som vill sluta snusa kan beställa Champix.

Bör jag använda Champix eller Zyban?

Det kommer avgöras av en av våra legitimerade läkare mot bakgrund av vad du kan tänkas ta för andra eventuella läkemedel och vad du har för sjukdomshistoria samt om du vill sluta röka eller snusa. Om du vill sluta snusa så kan en av våra läkare förskriva Champix åt dig. Om du vill sluta röka kan du få antingen Champix eller Zyban förskrivet. Du kan läsa mer på respektive produktsida.

Innehåller Champix eller Zyban nikotin?

Nej. Dessa behandlingar innehåller inte nikotin.

Skiljer sig biverkningarna mellan Champix och Zyban?

Ja, de eventuella biverkningar som är förknippade med respektive läkemedel kommer skilja sig åt. Detta då de två innehåller olika verksamma ingredienser. 

Champix kan orsaka bland annat inflammation i näsan, onormala drömmar och sömnsvårigheter, huvudvärk och illamående. Zyban, i sin tur, orsakar oftast bara sömnsvårigheter, och i något färre fall ångest, irritation, huvudvärk och illamående. Respektive produktsida innehåller en längre genomgång av eventuella biverkningar förknippat med dessa behandlingar.

När försvinner röksuget eller snussuget?

Det finns inget allmänt svar på detta. Rökavvänjning kan ta tid och hur det kommer att gå kan vara väldigt individuellt. 

Är detta rätt behandling för mig?

För vissa kan det lämpa sig bättre att trappa ner nikotinbehovet genom t.ex. nikotinläkemedel, nikotintuggummi eller nikotinplåster. 

Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du begära ditt recept på Champix eller Zyban om du tror att någon av de behandlingarna kan hjälpa dig i din rökavvänjning. Efter att du fyllt i vårt medicinska frågeformulär kommer an av våra legitimerade läkare att noga granska ditt ärende. Godkänns din beställning skickas därefter läkemedlet raka spåret hem till dig nästföljande arbetsdag.

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel