Hos Treated.com kan du få Champix förskrivet för både rökavvänjning och snusavvänjning. Champix är ett läkemedel särskilt framtaget för rökavvänjning, ett så kallat antirökmedel, som hjälper användaren under de ibland tuffa veckorna efter att hen fimpat för gott. Men, som du läste ovan, förskriver våra läkare även Champix för hjälp med att sluta snusa, och här går vi igen om vad det innebär. 

Vad är Champix?

Champix är ett så kallat antirökmedel, alltså ett medel vid nikotinberoende. Det kan ges ut av en läkare till en vuxen patient som är motiverad att sluta röka för gott, och verkar genom att stimulera hjärnans nikotinreceptorer så att begäret och framförallt abstinensen efter ett rökstopp lindras. Champix kan även minska nöjet med cigaretter om patienten röker under behandlingens tid.

Vad innebär det att ta Champix för att sluta snusa?

Champix har sin verkan på hjärnans nikotinreceptorer, alltså behandlar det själva nikotinberoendet. Som du säkert känner till är nikotin ett av innehållsämnena i tobak och således i cigaretter - och snus. När en person använder nikotinprodukter sker en njutningskänsla i kroppen och ett beroende initieras. De som fortsätter att använda nikotinprodukter kommer i takt med att konsumtionen fortskrider behöva mer och mer nikotin för att stilla detta beroende. 

Mängden nikotin i en snusprilla kan variera, alltfrån 20 milligram per gram (20 mg/g) upp till över 40 mg/g. Hur, när ofta och hur länge en person tar sitt snus varierar också, vilket gör att det är mycket svårt att ringa in huruvida en snusare konsumerar mer nikotin än en rökare. Men en sak går emellertid att slå fast: snusare utvecklar samma nikotinberoende som rökare. 

Kroppen går igenom samma faser när en person slutar snusa som när en person slutar röka. Efter att en person slutat röka eller snusa uppstår ofta så kallade avvänjningssymtom, som i grova drag beror på att nikotinhalten i kroppen börjat minska. Vissa personer upplever även besvär som huvudvärk, svettningar eller viktuppgång. Champix verkar mot nikotinreceptorerna i hjärnan och stillar både abstinens och besvär. När den verksamma ingrediensen, vareniklin, börjar efterlikna nikotinets effekt i hjärnan stimuleras receptorerna på ett sätt som påminner om nikotin, och begäret dämpas. Champix innehåller inte nikotin. Därför förskrivs Champix både för rökavvänjning och snusavvänjning, det sistnämda genom så kallad off label-förskrivning, som du kan läsa mer om längre ner.

◆ Vad innebär off-label?

Begreppet Off label används inom vården för att understryka att läkemedlet som ordinerats egentligen inte är indikerat för just detta medicinska tillstånd. När ett läkemedel ges ut off-label betyder det alltså att det avviker från den godkända produktresumén, och det kallas ibland även för icke godkänd indikation. En läkare kan ge ut ett läkemedel off-label om hen bedömer har dokumenterad vetenskap och beprövad erfarenhet om läkemedlets nytta för det avvikande medicinska ändamålet, och det är den förskrivande läkaren som bär ansvar för patientens användande av läkemedlet.

I detta specifika fall kan en av våra legitimerade läkare ge ut Champix till personer som vill sluta snusa och bakgrunden är att snus, likt cigaretter, innehåller nikotin. Det som avviker är alltså nikotinprodukten som patienten tidigare använt och avser att sluta använda.

Hur tar jag Champix för att sluta snusa?

Du tar Champix med samma anvisningar för att sluta snusa som för att sluta röka, det vill säga:

Initialt tas 500 mikrogram (mcg/μg) en gång dagligen i tre dagar, därefter höjs dosen till 500 mikrogram två gånger dagligen i fyra dagar (totalt 1,000 mcg/dagligen, alltså 1 mg). Behandlingen fortsätts därefter på 1 mg, två gånger dagligen, alltså totalt 2 mg om dagen i 11 veckor. Om dosnivån inte tolereras av användaren reduceras den till 500 mcg två gånger dagligen. Behandlingen startas vanligtvis 1-2 veckor innan utsatt datum för att sluta röka eller sluta snusa, men behandlingen kan inledas upp till 5 veckor före det utsatta datumet. Om du upplever kraftiga abstinensbesvär kan 12-veckorsbehandlingen upprepas, i syfte att minimera risken för återfall.

Senast granskat:  07-01-2020