Att sluta snusa är något som kan vara väldigt svårt. Snusavvänjning, som det ibland kallas för, saknar samma omfattande globala samtal som rökavvänjning - något som har att göra med att snusande är så pass ovanligt i världen. En konsekvens av detta är att avvänjning av snus blivit ett vetenskapligt underhaltigt studieområde, men vi på Treated.com har sammanställt vanliga frågor och svar om snusberoende som du kan läsa här. I Sverige är dock, som du med all säkerhet känner till, snusande väldigt vanligt.

För att kunna diskutera snusavvänjning behöver man dock först förstå vad snus är. I grova drag kan man säga så här: snus är tobak och tobak är nikotin. Nikotin är det innehållsämne som återfinns i både snus och cigaretter som skapar beroendet hos användaren. I cigaretter, till skillnad från snus, finns utöver nikotin ett par tusen andra ämnen som på olika sätt skadar människans kropp och bland annat har potential att orsaka lungcancer och kol. Nikotin bryts ner i kroppen vilket gör att en person stadigt måste tillföra mer nikotin för att undvika ofta obehagliga abstinensbesvär. Samma abstinensbesvär träder oftast fram när en person slutar att röka eller snusa, som till exempel risken för en liten viktuppgång.

Det finns medel vid nikotinberoende som är till för att underlätta snus- och rökavvänjning. Champix, som innehåller vareniklin och som vi diskuterar i den här texten är en sådan behandling. Zyban, som innehåller bupropion, är en annan receptbelagd behandling som kan endast vid rökavvänjning.

Champix, som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer, kan förskrivas av läkare off-label för att sluta snusa, eftersom dess kliniska indikation är behandling av nikotinberoende. Hos Treated.com kan du köpa Champix vid snusberoende off-label. Du kan läsa mer om detta på vår informationssida om off label-förskrivning, eller i sista stycket av denna text.

Hur fungerar Champix?

Champix är alltså en receptbelagd behandling som hjälper till med att sluta snusa eller röka. Champix innehåller vareniklin vilket är en substans som kan bidra till att motarbeta abstinensbesvär, eller avvänjningssymptom som det också kallas.

Det faktum att det finns ett fysiskt begär som både snusning och rökning orsakar är något som kan göra processen att sluta svårare. Det har att göra med aktiviteten av nikotin i kroppen som fördelas ut ur snuset eller inandas genom cigarettrök.

Detta innebär att receptorerna i hjärnan får kemisk stimulering när du snusar eller röker. Efter en tid lär sig sedan dessa receptorer detta och förväntar sig sedermera kontinuerlig stimulering.

Dessa receptorer berättar för din hjärna att du behöver ”kicken” av nikotin när du inte har snusat eller rökt på ett tag.

Detta läkemedel tas när en person vill försöka att snusa eller röka och fungerar på så sätt att nikotinreceptorerna i hjärnan som är mottagliga för nikotin stimuleras. Detta minskar således snus- eller cigarettbegäret och minskar även effekten av nikotin på receptorerna.

Champix mot snusberoende: vad säger studierna och forskningen?

Det har gjorts ett antal olika studier på Champix och hur det fungerar för att sluta röka. Desto färre studier har gjorts på dess effekt för att sluta snusa – men det finns ändå lite olika resultat som kan vara intressanta att titta närmare på. Det går också att dra en del slutsatser från forskningen kring effekten på att sluta röka som kan vara relevant när det kommer till snusavvänjning.

Produkten säljs alltså ännu inte primärt för snusavvänjning men kan göra det off-label om det försskrivs av en läkare.

RELIS i Norge som arbetar med att ta fram information om olika mediciner gjorde en sammanställning över ett antal olika studier om Champix och noterade bland annat att det finns tecken på att vareniklin har en effekt för snusavvänjning.

Däremot så fortsatte över hälften att snusa efter en avbruten behandling med vareniklin.

Vareniklin kan också orsaka psykiska biverkningar och bör därför inte ges till drabbade som har någon slags psykisk sjukdom. Denna behandling är också förknippad med bland annat medvetandeförlust och en risk för fall och olyckor samt eventuellt en ökad risk för kardiovaskulära händelser.

En studie av Karl Erik Lund, Ph.D, Ann McNeill, Ph. D och Janne Scheffels, Ph.D. undersökte hur användningen av snus i syfte för att sluta röka kan jämföras med medicinska produkter. Det är nämligen inte helt ovanligt att personer som vill sluta röka börjar snusa istället.

Studien kunde visa att användandet av Vareniklin och snus ökade möjligheten för ett positivt resultat när det handlar om att försöka sluta röka. Detta jämfört med medicinska nikotinprodukter.

Anledningen till detta anses vara att snus har en tillräckligt hög dos nikotin för att det ska kännas tillfredsställande för de som försöker att sluta att röka.

Sannolikheten för rökare och snusanvändare att sluta ökar när läkemedlet används. Vissa studier som har utförts för att se på effekten av vareniklin har jämfört med en placebo-tablett hos rökare som vill sluta röka. Resultatet av dessa studier visade att ungefär 21 procent av rökarna som tog vareniklin lyckades att sluta röka medan endast 8 procent av de som fick placebo-tabletterna lyckades bli rökfria.

Vad betyder det när ett läkemedel förskrivs off-label?

Att förskriva ett läkemedel off label betyder att läkemedlet ges ut för att behandla någonting som egentligen inte är det ursprungliga medicinska ändamålet. Det finns många läkemedel som har bevisat klinisk effekt för även andra ändamål än det som det ursprungligen blivit godkänt för. Några vanliga läkemedel som ges ut off label är Atarax, som egentligen är en antihistamin men som har bevisade lugnande effekter och kan skrivas ut vid ångest, panikångest och depression och EMLA som är en lokalbedövning men som skrivs ut vid för tidig utlösning. När ett läkemedel ges ut off label är det den förskrivande läkaren som bär ansvaret för patienten.

När Champix förskrivs vid snusavvänjning är det mot bakgrund av att dess kliniska verkan på nikotinberoende har tagits i beaktning. Skillnaden mot när du får Champix förskrivet vid rökavvänjning, är att du uttryckligen måste samtycka till att du läst igenom och förstått innehållet i vår informationssida om off label-förskrivning. Efter det kan läkaren ge ut läkemedlet åt dig.

Köp Champix mot snusberoende - är det samma pris?

Ja, priset för Champix är samma även om det ska användas för snusavvänjning. Eftersom Champix finns i ett antal olika doser och kvantiteter har det också olika priser. När du börjar ta Champix ska du välja ‘Champix Starter Pack’ vilket är för förstagångsanvändare, sedan fortsätta med dosering genom underhållspaketen. Alla priser på Treated.com inkluderar läkarkonsultation, receptförskrivning och hemleverans av läkemedlet nästa dag.

Champix priser:

Champix startpaket

  • Champix startpaket 500 mcg+1 mg 869 kr

Champix 1 mg

  • Champix 1 mg 28 tabletter 919 kr
  • Champix 1 mg 56 tabletter 1,309 kr
  • Champix 1 mg 84 tabletter 1,849 kr
  • Champix 1 mg 112 tabletter 2,629 kr

Champix 500 mcg (innehåller halva dosen vareniklin och förskrivs endast i de fall där användaren är känslig för biverkningar)

  • Champix 500 mcg 56 tabletter 1,509 kr
  • Champix 500 mcg 112 tabletter 2,139 kr
  • Champix 500 mcg 168 tabletter 3,079 kr
Senast granskat:  03-07-2018