Top Banner (3)

De som försökt sluta röka eller överväger att sluta röka känner säkerligen till de olika alternativ som finns för att underlätta processen - inte minst de nikotinhaltiga sådana. Gemensamt för alla nikotinprodukter är att de i olika utsträckning antingen skapar eller ger näring till ett fortsatt nikotinberoende. 

När du valt att sluta röka kan du uppleva abstinens vilket är psykiskt påfrestande och gör det svårare att sluta. Abstinensen uppstår för att kroppen inte få mängden nikotin som den är van vid och det finns olika läkemedel som ersätter just nikotinförlusten i kroppen. Dessa kallas ofta för nikotinersättningsmedel. Vänligen notera att Treated.com inte säljer några behandlingar innehållandes nikotin.

Vad är nikotinberoende och hur vet man att man har ett beroende?

Nikotin är i grund och botten ett gift. Det är mycket beroendeframkallande och skapar en obalans i hjärnans belöningssystem. Din kropp vänjer sig efter en tid att få en viss mängd varje dag och kommer därför ständigt att känna ett sug efter mer. Ett tvärt slut av nikotinanvändning kan skapa obehag, så kallade abstinensbesvär hos många.

Nikotin i flytande form är mycket giftigt och användning av nikotin i för stor mängd kan orsaka skador på kroppen. Men trots nikotinets skadliga effekt på hälsan är det många svenskar som är fast i ett nikotinberoende, som omfattar både cigaretter, snus och en del andra produkter.

Vid ett nikotinberoende uppstår det fyra olika slags beroenden.

 1. Fysiskt beroende: upplever ett fysiskt sug som manifesteras i abstinensbesvär om det inte mättas.
 2. Psykologisk beroende: Känslan att någonting saknas, man känner sig identifierad med sitt beroende.
 3. Vaneberoende: Vanan att man måste röka vid en viss situation eller vid ett särskilt sinnesläge. Exempelvis till frukostkaffet eller efter lunch.
 4. Socialt beroende: Känslan av att man måste röka i vissa sociala sammanhang. Exempelvis när man fikar eller umgås med vissa umgängen.

För att veta att man har ett beroende har Världshälsoorganisationen WHO sammanställt en lista med olika kännetecken för ett nikotinberoende. Uppfyller man minst tre av dessa tecken anses det att man är i ett nikotinberoende.

 1. Man upplever ett starkt sug eller ett slags tvång.
 2. Konsumtionsnivån är hög och man har svårt att trappa ner på användandet.
 3. Man upplever abstinensbesvär när man slutar använda tobak, exempelvis lättretlighet eller irritabilitet, koncentrationssvårigheter eller hunger.
 4. Man använder allt mer tobak över tid, varvid toleransen för nikotinet ökar.
 5. Man missköter sociala förpliktelser, som att till exempel prioritera att köpa cigaretter istället för andra nödvändigheter.
 6. Man fortsätter att konsumera tobak trots medvetenheten om hur skadligt det är för hälsan.

Nikotinprodukter

Andra nikotinprodukter

Många drar sig för att sluta röka på grund av den fysiska och psykiska påfrestningen som eventuellt kan medfölja. Vissa tar till andra nikotinprodukter eller nikotinersättningsmedel i syfte att just undvika abstinensbesvär och andra obehag, och det finns ett antal sådana. De kan hjälpa kroppen med att avvänja sig beroendet från själva rökningen och att ersätta det förlorade nikotinintaget.  

Exempel på nikotinersättningsprodukter:

 • Nikotintuggummi
 • Nikotinplåster
 • Nikotininhalator som frigör nikotin genom att suga på ett munstycket
 • Resoriblett som är en tablett som läggs under tungan
 • Sugtablett
 • Munhålepulver
 • Nikotinspray som sprayas i munhålan
 • Snus
 • E-cigaretter

Alla produkter ger ungefär samma effekt och även de kan skapa ett nikotinberoende. De renodlade nikotinersättningsprodukter som finns är utformade efter personer som röker 10 cigaretter eller mer per dag. Efter att behovet av nikotin skapats sker en gradvis tillvänjning i kroppen - kroppen vänjer sig i grova drag vid att få nikotin varje dag.

Nikotinersättningsmedel ger kroppen den mängden nikotin som kroppen är van vid att få och då kan nikotinersättningsmedel vara ett mycket bättre alternativ för kroppen i och med att de andra skadliga innehållsämnena i cigaretterna inte medföljer.

E-cigaretter

Andra tobaksprodukter som en del rökare väljer istället för cigaretter är elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter.  Rökning av e-cigarett kallas även för vejpa eller vaping. En e-cigarett fungerar så att en vätska förångas till rök. Det flesta e-cigaretter innehåller nikotin men det finns även de som inte gör det.

E-cigaretter blir allt vanligare och Giftinformationscentralen tog 2015-2016 emot 50-60 frågor angående förgiftning med e-cigaretter. Symptomen för förgiftning kan vara blåsor i munnen, illamående, magont, yrsel, hjärtklappning, sved i halse, kräkningar, kallsvettningar och diarré.

Många tror att e-cigaretter inte är lika skadligt för kroppen som vanliga cigaretter. Psykologer mot tobak skriver att det för tillfället inte har dragits några slutsatser om det faktiskt finns några långsiktiga hälsoeffekter av att vejpa. Däremot ska man vara medveten om att man utsätter lungorna för rök och att nikotin. Det är en aktuell fråga som utforskas kontinuerligt.

Snus

Snus kan för vissa vara ett alternativ till rökning när man vill sluta röka. Liksom cigaretter innehåller snus nikotin, vilket undviker abstinensen eller kan skapa ett beroende för de som inte använt tobak tidigare. Enligt Vårdguiden är vanliga hälsoeffekter av snusanvändning är skador på tandköttet, ökad risk för diabetes typ 2. Snus innehåller cancerframkallande ämnen och ger en ökad risk för cancer i bukspottskörteln. Det har påträffats samband med snusning och skador på leder och nedsatt hörsel. Som snusande kvinna minskar chansen till att bli gravid.

På hjärt- lungfondens hemsida kan du hitta mer information om riskerna med att snusa. Där skriver de att av alla svenskar snusade 25% av alla män och 2% alla kvinnor dagligen eller då och då 2015.

Rökning, snusning och andra bruk av tobak kan skapa ett beroende och utsätter din kropp för ett antal skadliga ämnen. Vi vet att ett beroende inte är lätt att bryta. På Treated.com kan du ta del av information om hur du lättare kan slta röka och bli av med ditt nikotinberoende en gång för alla.

Senast granskat:  16-04-2020