Top BannerMånga har vi hört och läst om dessa, nästintill skräckinjagande, historierna om abstinenssymtom hos ex-rökare. Förvärrad eksem, blodtrycksfall, blodsockerkänningar, huvudvärk, svullnad i kroppen, förstoppning etc. Att sluta röka är den absolut bästa hälsoinvesteringen du som rökare kan göra, men för många kan föreställningen om mycket besvärliga, oönskade bieffekter skapa en viss rädsla. Men är det verkligen så farligt? Här går vi igenom de bieffekter som kan uppstå efter att du slutat röka.

Men för att förstå vad det innebär att sluta röka måste vi först förstå vad det innebär att röka. Cigaretter (men även cigarrer, cigariller och annan rökbar tobak såsom tobak till pipor och vattenpipor) innehåller finmalda tobaksblad. Tobaksrök innehåller drygt 4,000 kemiska ämnen, bland dem det beroendeframkallande ämnet nikotin som vi kommer till lite längre ner, men även ett femtiotal cancerframkallande ämnen. Alla dessa är skadliga för dig och många av dem har användningsområden du kanske inte ens kände till.

 1. Kolmonoxid: ett cancerframkallande ämne i form av giftig gas som skadar hjärtat och försämrar din syreupptagningsförmåga.
 2. Aceton: ett brandfarligt ämne som kan orsaka irritation, används bland annat i preparat för nagellacksborttagning.
 3. Amoniak: en ingrediens i bland annat rengöringsmedel för hushåll
 4. Cyanid (cyanväte): ett dödligt gift.
 5. DDT: ett bekämpningsmedel, ofta använt som insektsmedel.
 6. Formaldehyd: cancerframkallande irriterande ämne som skadar luftvägarna och kan orsaka tryck över bröstet, kramp i struphuvudet och lungskador. Formaldehyd används för att bevara döda djur.
 7. Arsenik: ett gift mest känt från sin verkan som råttgift.
 8. Hydrazin: ursprungligen raketbränsle, som återfinns i bland annat stearin.
 9. Butan: återfinns i bland annat tändvätska och vinäger.
 10. Tjära: tjära innehåller många olika ämnen och vissa av dessa är cancerframkallande. Återfinns även bland annat i asfalt och målarfärg.
 11. Polonium (polonium 210): ett cancerframkallande, radioaktivt ämne.
 12. Bly (bly 210): en tungmetall som även den är radioaktiv.

Ovan är endast ett axplock över de skadliga, toxiska substanser som återfinns i cigaretter - listan hade kunnat göras avsevärt mycket längre med tanke på att det totala antalet uppgår till omkring 4,000 kemiska ämnen. Men cigaretter, likt snus, innehåller även nikotin, som är ett beroendeframkallande ämne.

Biverkningar och bieffekter

Vad är nikotin?

Nikotin är ursprungligen ett nervgift som förr i tiden användes för att utrota ohyra. I cigaretter och snus skapas snabbt ett beroende av nikotin, trots dess biverkningar som illamående och hosta. Nikotinet bryts ner i kroppen och en person som utvecklat ett beroende måste ständigt tillföra mer nikotin för att undvika obehagliga abstinensbesvär.

Nikotin driver alltså på bruket, även fast det är viktigt att belysa att skadeverkningarna främst skapas av de drygt 4,000 andra ämnen som återfinns i cigaretter. Därför kan en behandlande läkare välja att rekommendera andra nikotinhaltiga läkemedel till personer som försöker sluta. De receptbelagda behandlingar som Champix och Zyban som är godkända för rökavvänjning innehåller dock inte nikotin.

Vad händer när kroppen börjar avvänja sig från nikotin?

När du slutar att röka, vare sig du väljer ett abrupt avslut eller långsamt minskar intaget av nikotin, uppstår ofta så kallade avvänjningssymtom, här kan du läsa mer om dem. Dessa beror i huvudsak på att nikotinhalten i kroppen minskat. Det är som vanligast att symtomen börjar en till två dagar efter att du slutat och peakar ungefär efter sju dagar, alltså en vecka. Därefter brukar de i de allra flesta fall successivt börja avta. Det psykologiska behovet som byggs upp varierar ofta från person till person och vissa har svårare än andra att hantera den psykologiska rökavvänjningen.

Få hjälp att sluta röka med läkemedel

De receptbelagda läkemedelsbehandlingar som kan förskrivas vid rökavvänjning riktar in sig på att behandla abstinensen från nikotin. Champix, som innehåller det verksamma ämnet varniklin, verkar genom att stimulera hjärnans nikotinreceptorer, som bär ansvar för att orsaka avvänjningssymptom från nikotin. Champix måste tas exakt som det ordinerats, användaren tar olika mängd av läkemedlet i olika faser av avvänjningen.

Det finns ett till läkemedel mot rökavvänjning som heter Zyban. Zyban verkar på ett snarlikt sätt som Champix, det vill säga genom att lindra abstinensbesvär. Däremot innehåller Zyban bupropion, vilket påverkar två neurotransmittorer i hjärnan kallat noradrenalin och dopamin.

Vissa tror att receptbelagda läkemedel vid rökavvänjning innehåller nikotin. Detta stämmer inte.

 • Nikotinbaserade produkter, så kallade nikotinersättningsprodukter, som t.ex. Nicorette, nikotinplåster eller nikotintuggummi, är receptfria och kan köpas på ett apotek utan läkarkonsultation.
 • Både Champix och Zyban är receptbelagda. Detta innebär att en legitimerad läkare måste ha förskrivit läkemedlet åt dig för att du ska kunna få läkemedlet.
 • Champix kan även förskrivas vid snusberoende. Snus innehåller också nikotin och tobak och ankrar ett beroende i kroppen på samma sätt som cigaretter. Du kan läsa mer om det här.
 • Du kan köpa både Champix och Zyban online hos Treated.com. Hos Treated.com ingår alltid hemleverans i priset. Läs mer här.

Går man upp i vikt av att sluta röka?

Det finns egentligen inget rakt svar på huruvida man garanterat går upp i vikt efter att man slutat röka. Det föreligger en viss risk för viktuppgång efter att nikotinet lämnat kroppen då kroppens ämnesomsättning normaliserats, och detta kan leda till viktökning. Hur länge den extra vikten finns kvar varierar även det mellan olika personer.

Det tros att ungefär fyra av fem personer som slutat att röka eller snusa kommer att gå upp lite i vikt, i genomsnitt mellan 3 och 4 kilo. Detta kan emellertid effektivt förhindras genom en daglig promenad på 5 kilometer, såväl som genom att undvika sötsaker som godis och läsk, samt att undvika öl. Det kan också vara smart att vara extra vaksam på snabba kolhydrater som pasta, ris, potatis och bröd.

Andra avvänjningssymtom

Att sluta röka kan även ge andra besvär som inte är fullt så vanliga som de utsättningssymtom som orsakas av att kroppen slutar få nikotin. Några sådana kan vara huvudvärk, svettningar och hjärtklappning. Om du skulle uppleva några av dessa är det viktigt att du kontaktar din husläkare.

Nikotin ökar utsändningen av stresshormoner. Stresshormoner är de hormoner som utsöndras av det sympatiska nervsystemet i samband med stress, och vanliga sådana är adrenalin, noradrenalin och kortisol. Detta kan, i vissa fall, orsaka ökad andning, höjd puls och öka genomströmningen av blod i musklerna. När utsändningen av stresshormoner ökar kan det leda till att kroppen förbränner mer energi.

När försvinner suget och när slutar jag uppleva avvänjningssymptom?

Rökavvänjning kan ta tid, och varje berättelse om en fimpad cigarett är den andra olik. Den värsta tiden sägs ofta vara över redan några veckor efter rökstoppet, följt av en tid då suget fortfarande kan dyka upp då och då i olika sammanhang. Gemensamt för de allra flesta är att suget gradvis avtar och därmed blir enklare att hantera, för att sist och slutligen helt och hållet försvinna.

Så: det kan ta tid ...

Men den värsta tiden är ofta över redan några veckor efter stoppet. Sedan kommer suget att dyka upp då och då i olika sammanhang men bli allt kortvarigare. Gradvis kommer du att uppleva hur suget blir lättare att hantera i allt fler situationer, för att till slut helt försvinna. Minnet av de ”goda” blossen/prillorna kan förstås göra sig påminda under lång tid, men det leder sällan till återfall. Förutom rent nikotinberoende handlar suget till stor del om vanor och inlärt beteendemönster. Helt fri blir du när du brutit de flesta kopplingar som utvecklats mellan rökningen/snusningen och de olika situationer, sinnesstämningar och händelser som du förknippar med att röka/snusa.

Senast granskat:  16-04-2020