Top Banner (4)

För vissa kan beslutet att sluta röka innebära en ovisshet om tiden som kommer. Skräckhistorier om abstinens som orsakar såväl psykiska som fysiska symptom, besvärliga biverkningar och bieffekter och rädsla för återfall är alla välkända orosmoment - precis som oron för att gå upp i vikt. Det är absolut inte säkert att du som slutat röka kommer att gå upp i vikt, men det finns en viss risk för att så kommer bli fallet.

Varför kan vikten eventuellt öka efter att jag slutat röka?

Svaret är kroppens förbränning. All sorts tobak, alltså både cigaretter och snus, innehåller nikotin. Nikotin ökar utsöndrandet av stresshormoner, alltså de substanser i kroppen som orsakar stress, som t.ex. adrenalin, noradrenalin och kortisol. Det många inte känner till är att stresshormoner leder till att ämnesomsättningen ökar och att kroppen förbränner mer energi, uppskattningsvis omkring 200 kcal (kalorier) mer per dygn. Därför har både rökare och snusare ungefär tre till fem kilos naturlig undervikt.

När du väl slutat röka kommer kroppens ämnesomsättning under de sex första månaderna återgå till det normala, vilket innebär att du kan komma att gå upp i vikt - egentligen innebär det att du går upp till din naturliga vikt.

Men, det är viktigt att förstå att alla produkter innehållandes nikotin höjer ämnesomsättningen. Om du då använder nikotinläkemedel, som t.ex. Nicotinell, eller tuggar nikotintuggummi, tros det att du kan balansera en eventuell viktökning bättre. Som ett försvar mot den ökade utsöndringen av adrenalin, som är en direkt konsekvens av nikotin, kommer kroppen då naturligt bromsa upp det eventuella stresspåslaget. Detta leder till att blodtrycket sjunker, vilket kan orsaka vissa biverkningar som exempelvis yrsel.

Viktuppgång

Sluta röka utan att gå upp i vikt - är det möjligt?

Det finns ingen regel som säger att du absolut kommer att gå upp i vikt efter att du slutat röka, men det är ändock relativt troligt. Det tros att ungefär fyra av fem, alltså omkring 80%, av alla de som slutat röka går upp 3-5 kilo i vikt efter att de slutat att röka. Oftast planas dock viktökningen ut och den genomsnittliga viktökningen är ofta inte mer än 2-3 kilo per år.

Om du redan innan du slutat röka är överviktig kan det vara bra att börja förändra dina matvanor och framförallt motionsvanor redan innan du slutar. Hos Hjärt-Lungfonden hittar du bra information om hur mycket du bör motionera varje dag. Idag vet vi att det kan räcka med 30-60 minuters lågintensiv motion, t.ex. promenader, faktiskt räcker för att få den grundläggande skyddseffekten. Det finns även effektiva, godkända läkemedel särskilt avsedda för viktnedgång, som Alli (receptfritt), Xenical och Orlistat (receptbelagda) som blockerar en viss andel av fettupptaget och därmed bistår med en stadig viktnedgång.

Det är även viktigt att känna till att en långsam viktökning är naturlig i takt med att du stiger i ålder. Kroppens ämnesomsättning sjunker i snitt med 1% varje år efter det att du fyllt 30, vilket bidrar till att det blir enklare att lägga på sig de där extra kilona.

Sötsug och matvanor

När du slutar röka kommer du, under en övergångsperiod, uppleva en mindre frisättning av socker. Detta gör att du kan komma att uppleva ett större sötsug, i tillägg till en ökad hunger. Detta kan därför göra att du börjar småäta mer än tidigare, och att du kanske kommer börja välja livsmedel med högre halter av socker och fett. När du slutat att röka sjunker även blodsockernivån, vilket kan orsaka koncentrationssvårigheter och ökad irritation - som i sin tur kan ta ut sin rätt på både humör, prestationsförmåga och förmåga att planera.

Men långvarig rökning demonterar även gradvis dina smaklökar. När du slutat röka kommer lukt- och smaksinnet långsamt återgå till sin normala funktion och det tros att de inom mindre än tre månader helt återvänt. Detta kan även bidra till att matlusten och sötsuget ökar.

Behandlingar _Viktnedgång

Sluta röka utan att gå upp i vikt

Med allt ovan nämnt är det ju naturligtvis inte så att du per automatik går upp i vikt när du slutat röka, men rökavvänjningen innehåller ett antal inslag som kommer göra dig mer mottaglig till att äta mer än vanligt - i synnerhet i de första rökfria månaderna. En aspekt är att det funnits en inlärd vana av att föra handen till munnen. Den vanan kan finnas kvar även efter att du slutat röka och reflexen kan orsaka att du stoppar något annat i munnen, till exempel sötsaker som godis, bakverk eller snacks.

Sluta röka utan att gå upp i vikt: 5 tips från Treated.com:

1. Lär dig din kost 
Skaffa dig kunskaper om näringsinnehållet i mat du äter eller kan tänka dig att äta. Studier har visat att de som röker ofta väljer fetare mat än de som inte röker. En teori är att just att nikotinet ökar ämnesomsättningen, och att kroppen därmed behöver mer energi, vilket återfinns i fett. Så det kan vara smart att redan innan rökstoppet börja fundera på dina matvanor och vara ordentligt förberedd.

  1. Tips: skapa en loggbok där du följer ditt rökstopp och inkludera även din kost i loggboken - och framförallt: var både ihärdig och tålmodig.

2. Rör på dig ordentligt.
Idag vet vi att det inte finns något som är så bra för det allmäna välmåendet som motion. Motion får både din kropp att må bättre, men det kan även motverka nedstämdhet och ångest - för att bara nämna några hälsofördelar. En av de absolut bästa och enklaste motionsformerna är en rask promenad. Försök bereda plats för lite motion i din vardag, det behöver inte vara mer än 30-60 minuters rask promenad dagligen.

  1. Tips: försök få in träningen naturligt i vardagen. Ta trapporna istället för hissen eller rulltrappan. Promenera eller cykla istället för att åka kommunalt eller med bil till jobbet eller skolan.

»Läs mer: så mycket kalorier förbränner du om du promenerar istället för att ta tunnelbanan i Stockholm.

3. Drick mycket vatten.
Ta för vana att alltid dricka rikligt med vatten. Vätska bidrar bland annat till att hålla ditt blodsocker i balans, vilket kan motverka yrsel. Men vätska minskar också suget efter sötsaker genom att ge en mättnadskänsla.

  1. Tips: ta för vana att ha med dig en vattenflaska till arbete eller skola.

4. Prata med din läkare.
Att sluta röka innebär en stor omställning. Rökavvänjning ger en så pass monumental hälsovinst att det till och med finns receptbelagda läkemedel för just det ändamålet. Det är inte ovanligt att känna osäkerhet och vara bekymrad för tiden efter den sista cigaretten, så se till att rådfråga din läkare vid eventuella spörsmål.

5. Receptfria och receptbelagda behandlingar kan hjälpa.
Hos Treated.com erbjuder vi två olika behandlingar vid rökavvänjning; Champix och Zyban. Champix innehåller den aktiva ingrediensen vareniklin, som simulerar nikotinets stimulans med en svagare ansats. Zyban, i sin tur, innehåller den verksamma ingrediensen bupropion och verkar genom att dämpa abstinenssymtomen och således minska röksuget. Nikotinläkemedel som Nicotinell eller nikotintuggummi kan även ge en viss hjälp att fasa ut nikotinberoendet. Återigen bör du rådfråga din läkare om du har några frågor

Senast granskat:  15-07-2020