Top Banner (2)

Det är ingen nyhet att det är lättare sagt än gjort att sluta röka. De flesta rökare har vid något tillfälle tänkt tanken, men utmaningarna såsom psykiska utsättningssymtom och nikotinabstinens kan orsaka stora besvär. Positivt nog är vi färre i Sverige som idag röker än för fem år sedan.

Det första steget mot ett rökfritt liv är att hitta viljan att sluta. Dock vet de flesta som har fastnat i en vana eller ett beroende att det både kan vara svårt att motstå frestelsen såväl som att finna motivationen. Glädjande nog finns det mycket bra hjälp att få, antingen från din husläkare eller från andra organisationer - men för att verkligen hitta den där viljan och motivationen kan det hjälpa att veta hur din hälsa kommer förbättras efter din sista cigg.

Rökning har sedan länge varit en välkänd riskfaktor till hjärtinfarkt. När du slutat röka minskar risken för hjärtinfarkt redan efter ett dygn. Alltså har dennaöverhängande, mycket allvarliga hälsorisk reducerats efter bara 24-timmar. Efter ett år har risken för hjärtinfarkt halverats.

Som visat i grafiken nedan så dröjer det inte länge förens din kropps hälsa börjar förbättras. Redan efter 20 minuter har pulsen och blodtrycket sjunkit till normal nivå och dina blodkärl har börjat vidgas. Efter åtta timmar minskar mängden av kolmonoxid i dina lungor. Kolmonoxid är en giftig gas som berövar blodets förmåga att transportera syre i kroppen. När mängden kolmonoxid minskar börjar syrehalten i blodet återgå till det normala.

Vad Händer Efter Att Du Slutat

Rökningens negativa påverkan på din hälsa ingen nyhet

När du lyckats hålla fingrarna borta från giftpinnarna i tre månader har blodcirkulationen och lungkapaciteten märkbart förbättrats, och konditionen har ökat med hela 15 procent. Som ung kvinna har du avsevärt ökat chansen att bli gravid. Som man har din potens, alltså din förmåga att få erektion, ökat.

Efter fem år som rökfri är risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke lika stor som hos en person som aldrig rökt och efter ytterligare fem år har risken att drabbas av lungcancer sjunkit med minst två tredjedelar. Efter ytterligare fem år är sjukdomsrisken som följer rökning nästan lika låga som för en person som aldrig rökt i sitt liv.

Det är som sagt ingen nyhet att rökning har en negativ påverkan på din hälsa. Risken för sjukdomar är hög, konditionen är försämrad och du får nedsatt lukt- och smaksinne. Att sluta röka kommer även ha en positivt påverkan för din ekonomi. Läs om de ekonomiska fördelarna med att sluta röka här.

Din rökning drabbar inte bara dig

Som rökare utsätter du inte bara din egen hälsa för giftiga ämnen. Även de personer som vistas i din närhet när du röker utsätts för hälsorisker. Bara en fjärdedel av röken andas in av rökaren själv, resten går ut till i omgivningen. De personer i din närhet påverkas av nikotinet och de andra giftiga kemikalier som produceras av ditt rökande.

Personer som under en längre tid utsätts för passiv rökning drabbas då av samma typ av hälsorisker vid en lägre grad som för rökaren själv. Exempelvis de som röker i hemmet runt sina närstående utsätter dem för samma hälsorisker som för sig själv. Barn vars föräldrar drabbas ofta. De löper större risk för astma och öroninflammation. Barn rör sig med och därför andas snabbare, och får därför i sig mer rök än en vuxen passiv rökare.

Passiv rökning har minskat under de senaste åren då det blivit rökfritt på många ställen runt om i Sverige. Sluta inte bara för din egen skull, utan för de runt omkring digs skull också.

Hjälp med att sluta röka

För den som har bestämt sig att sluta röka finns det flera alternativ på hjälpmedel. Vi på Treated.com erbjuder två behandlingar som ska hjälpa dig på ett säkert och smidigt sätt. Du kan även få hjälpa av att kontakta Sluta röka linjen, eller föra en slutarökalogg dag för dag. För den som föredrar det digitala finns det sluta röka appar och olika sluta röka forum att delta i.

Välja bort ciggen är att ge din kropp och hälsa chansen till ett sundare och längre liv. Du orkar mer då blodet kan syresätta kroppen mycket bättre. Smaker och lukter återvänder och du får återigen uppleva dina sinnen till fullo.

Det finns många hjälpmedel för dig som vill fimpa för sista gången. På Treated.com brinner vi för att göra det lättare för människor att förbättra sin hälsan och en sund livsstil. På ett tryggt och säkert sätt kan du få de hjälpmedel du behöver för att leva ett liv utan cigaretter.

Senast granskat:  16-04-2020