Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Zyban

Bupropion

Zyban, som tillverkas av GlaxoSmithKline, är ett receptbelagt läkemedel som används för att underlätta rökavvänjning. Det verkar genom att stilla den abstinens och det rökbegär som kan uppkomma vid rökavvänjning.

Om du tidigare har försökt att sluta röka men börjat igen då begäret och abstinensen blivit för stor kan en receptbelagd behandling så som Zyban rekommenderas. Treateds kombinerade hälso- och apotektjänst förskriver utvalda recept genom en digital, EU-godkänd plattform där du kan få professionell hjälp när det passar dig, utan tidsbokning och väntetider.

+1400 recensioner via Trustpilot
Zyban150mg depottablett

Innehåller 150mg bupropionhydroklorid depottablett

+ Gratis expressfrakt
Generisk Zyban (Bupropion)150mg

Innehåller 150 mg bupropionhydroklorid i depottabletter.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Zyban, som tillverkas av GlaxoSmithKline, är ett receptbelagt läkemedel som används för att underlätta rökavvänjning. Det verkar genom att stilla den abstinens och det rökbegär som kan uppkomma vid rökavvänjning.

Om du tidigare har försökt att sluta röka men börjat igen då begäret och abstinensen blivit för stor kan en receptbelagd behandling så som Zyban rekommenderas. Treateds kombinerade hälso- och apotektjänst förskriver utvalda recept genom en digital, EU-godkänd plattform där du kan få professionell hjälp när det passar dig, utan tidsbokning och väntetider.

Översikt

Sluta röka med Zyban

Zyban® är ett medel vid nikotinberoende (läkemedel mot rökning) i form av tabletter som tillverkas av GlaxoSmithKline. Det ges ut för att hjälpa personer att sluta röka, även kallat rökavvänjning. Läkemedlet ska tas tillsammans med motiverande stöd som t.ex. deltagande i ett rökavvänjningsprogram. Zyban är som mest effektivt i de fall där patienten är fullständigt övertygad om att sluta röka. Zyban tas vanligtvis i cirka 7-9 veckor och verkar genom att öka aktiviteten hos signalsubstanser i hjärnan.

 1. Återställer balansen i hjärnans belöningssystem
 2. Minskar risken för återfall
 3. Varumärkesskyddat läkemedel

Hälsorisker med rökning

Hälsoriskerna förknippat med rökning har varit klart välkända i flertalet år. Det tros att rökare ökar chanserna för hjärtsjukdom med ungefär 24%. Risken att drabbas av lungcancer är också märkbart större, där omkring 90% av alla patienter med lungcancer har fått det som en direkt konsekvens av rökande. Det finns även en rad andra effekter av rökning att överväga, såsom tidigt åldrande av huden, tandköttssjukdomar, ökad risk för typ 2-diabetes, högt blodtryck och kol. För att nämna några.

I Sverige röker man inte fullt lika mycket som i resten av Europa, vilket naturligtvis är någonting positivt. Statistiska centralbyrån (SCB) uppskattar att någonstans mellan 10 och 15 % av befolkningen i Sverige röker dagligen, vilket är lägre än i de flesta andra delar av Europa. Men trots de väldokumenterade hälsoriskerna finns det ändock svenskar som röker, och anledningarna till att de valt att börja röka kan variera.

För vissa kan en stressig livsstil göra att de är beroende av att röka för att kunna komma igenom dagen. Någon som har rökt länge kan betrakta sin rökning som en del av sin rutin och finna det svårt att anpassa sig till att vara en icke-rökare. Andra kan känna ett socialt tryck, inte sällan grupptryck, av att röka - i synnerhet om de flesta av ens vänner och kollegor röker.

Vad händer i kroppen av rökning?

En stark orsak till varför vissa kan tycka det är svårt att sluta röka är det fysiska beroendet som byggs upp. När en person röker och inhalerar nikotin väcker detta vissa receptorer i hjärnan, vilket leder till en belöningskänsla. I de fall där en person fortsätter att röka kommer dessa nikotinreceptorer i hjärnan att bli vana av konstant stimulering och bli beroende av det.

När de sedan berövas av denna stimulering kan abstinenssymptom (ibland kallat utsättningssymptom) uppstå, som biverkningar av att sluta röka. Dessa kan manifestera sig i form av lättretlighet, sömnsvårigheter, ökad aptit för att nämna några. Detta, i sin tur, bidrar till att det blir svårt för en person att sluta röka. Men behandling finns för att underlätta den processen.

Vad är Zyban och hur hjälper det med rökavvänjning?

Receptbelagda läkemedel vid rökavvänjning är utformade för att användas tillsammans med ett ett program bestående av motiverande stöd. Behandlingar likt Zyban verkar genom att öka aktiviteten av vissa kemikalier i hjärnan och kan därmed bistå i att lindra fysisk abstinens i samband med att sluta röka, vilket kan förbättra möjligheterna att hålla sig rökfri dag för dag.

Zyban innehåller den verksamma ingrediensen bupropionhydroklorid (bupropion) som verkar genom att hämma återupptaget av två kemikalier; noradrenalin och dopamin, som båda har en humörreglerande verkan. Zyban möjliggör för dem att arbeta utan begränsning i hjärnan, vilket därmed minskar besvärlig abstinens.

Aktiva ingrediensen bupripion

Den verksamma ingrediensen i Zyban heter bupropion. Detta ämne godkändes för medicinsk användning i slutet av 80-talet, varpå det förskrivits för att hjälpa personer att sluta röka. Bupropion bistår med att stimulera funktionen hos olika kemikalier i hjärnan, så kallade signalsubstanser eller neurotransmittorer.

När rökare inhalerar nikotin har det, som ovan nämnt, en stimulerande verkan på receptorer i hjärna. När rökstopp sker stannar denna stimulans av och skapar känslor av abstinens i hjärnan. Bupropion förhindrar denna abstinens av humörreglerande kemikalier i hjärnan så att de förblir aktiva - och det är detta som lindrar besvärlig abstinens.

Generisk Zyban

Generisk Zyban säljs under namnet Bupropion som även är den aktiva substansen i Zyban och verkar på samma sätt. Bupropion kan tillverkas av flera olika läkemedelsföretag, till skillnad från Zyban som tillverkas av GlaxoSmithKline.

Bestäm dig att sluta röka

Att verkligen bestämma sig för att sluta röka är den enskilt bästa hälsoinvesteringen en person kan göra, men behandling med receptbelagda läkemedel likt Zyban kommer endast bli effektiv om du är fullständigt övertygad och motiverad om att sluta röka. Rådfråga därför alltid din läkare eller sjukvårdspersonal om hjälp med att sluta röka. När du väl bestämt dig kan det vara bra att bestämma ett datum och loggföra dina framsteg i en "sluta röka bok". Med hjälp av slutarökaloggen kan du säkerhetsställa att du håller det du lovat dig själv. 

Köpa Zyban online

För att begära ditt recept och köpa Zyban online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. När väl det är gjort kommer ditt ärende granskas av en av våra legitimerade läkare som kan förskriva läkemedlet åt dig om behandlingen bedöms säker och lämplig för dig att använda. Alla godkända beställningar hos Treated.com skickas med expressleverans - så att du kan börja din behandling så snart som möjligt.

Beställ nu
Senast granskat:  14-12-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning Zyban

Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att du tar Zyban exakt så som ordinerats åt dig av läkaren. Det är även viktigt att du läst igenom och förstått innehållet i läkemedlets bifogade bipacksedel. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta Zyban enligt din läkares anvisningar.
 2. Du ska helst påbörja behandlingen medan du fortfarande röker.
 3. Innan du påbörjar behandlingen bör du bestämma ett datum då du vill sluta röka. Detta datum bör vara någon gång under behandlingens andra vecka.
 4. Är du under 65 år: Under de första 6 dagarna av behandling tas 1 tablett om dagen. Från och med dag 7 och resterande dagar tas 1 tablett, 2 gånger om dagen. Behandlingen kan pågå i upp till 9 veckor.
 5. Är du över 65 år: Ta en tablett dagligen i upp till 9 veckor utan att öka dosen vid någon tidpunkt.
 6. Läkaren kan rekommendera att behandlingen avslutas efter 7 veckor om rökbegäret har försvunnit. Annars kan behandlingsdosen gradvis minskas efter 7 veckor innan behandlingen avslutas helt.
 7. Tabletterna sväljs hela med vatten.
 8. Låt minst 8 timmar gå mellan tabletterna.
 9. Om Zyban tas sent på kvällen kan behandlingen orsaka sömnsvårigheter. Tabletten bör därför tas några timmar innan sängdags. Det rekommenderas även att du tar dina tabletter vid samma tidpunkt varje dag.
 10. Överskrid aldrig läkarens ordinerade dos.
 11. Om du missar en tablett ska du inte kompensera genom att ta två vid nästa tillfälle. Låt istället bli att ta den missade tabletten och ta nästa som vanligt.

Anvisningarna ovan är endast en summering över hur du använder Zyban. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zyban® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Zyban® från FASS

Senast granskat:  14-12-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Zyban 150mg depottablett

Generisk Zyban (Bupropion) 150mg

Biverkningar

Biverkningar Zyban

Alla läkemedel kan orsaka vissa biverkningar även fast alla inte kommer att uppleva dem. Det är viktigt att du känner till dessa på förhand, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. 

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Sömnsvårigheter.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Depression, ångest, agitation (lättretlighet), koncentrationssvårigheter eller bristande koncentrationsförmåga, tremor, huvudvärk, illamående och kräkningar, magont, förstoppning, muntorrhet, feber, yrsel, svettningar, hudutslag eller irritation i huden, klåda.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Synproblem, ringande i öronen, höjt blodtryck, rodnad, aptitlöshet, svaghetskänsla, förvirring, bröstsmärtor eller ökad hjärtfrekvens.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Krampanfall, koordinationsproblem, hjärtklappningar, svimningskänsla, irritabilitet, konstiga eller ovanliga drömmar, minnesförlust, ökad eller minskad känslighet i huden, allvarliga allergiska reaktioner, ökad urinfrekvens eller hallucinationer.

Biverkningarna ovan är endast en summering över oönskade bieffekter som Zyban kan orsaka. En komplett lista återfinns i läkemedlets bipacksedel, som du alltid bör läsa igenom innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Andra läkemedel och Zyban

Det är viktigt att du låter våra läkare veta vilka andra läkemedel du eventuellt tar, då samtidigt intag av vissa läkemedel kan påverka funktionen av Zyban eller vice versa - så kallade läkemedelsinteraktioner. Detta inkluderar även receptfria läkemedel, naturläkemedel och tillskott.

Zyban kan interagera med: behandlingar för psykiska sjukdomar såsom desipramin, imipramin, paroxetin, risperidon eller tioridazin, teofyllin, tramadol, antimalarialäkemedel, stimulantia, viktminskningsbehandlingar, steroider, kinolonantibiotika, antihistaminer, diabetesbehandlingar, behandlingar av Parkinsons sjukdom såsom levodopa, amantadin eller orfenadrin, läkemedel för behandling av epilepsi såsom karbamazepin, fenytoin eller valproat, läkemedel för behandling av cancer såsom cyklofosfamid eller ifosfamid, tiklopidin, klopidogrel, betablockerare såsom metoprolol som används mot högt blodtryck, propafenon, flekainid, ritonavir eller efavirenz.

Andra sjukdomar och Zyban

Det är viktigt att du noga redogör för din sjukdomshistoria i vårt medicinska frågeformulär när du begär ditt recept. Detta kommer att hjälpa våra läkare i att kunna göra en rimlig bedömning om huruvida Zyban är en lämplig och säker behandling för dig. Det rekommenderas i vissa fall inte att du tar Zyban om du har eller har haft:  epilepsi, ökad risk för krampanfall, diabetes, njurproblem, någon psykisk sjukdom eller vid högt blodtryck.

Graviditet och amning

Du ska inte använda Zyban om du är gravid, tror att du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar. 

Körning och användning av maskiner

Zyban kan i vissa fall orsaka biverkningar som yrsel. Om du skulle uppleva någon biverkan som kan påverka din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska du avstå från att köra bil.

Zyban, dryck och alkohol

Vissa patienter har rapporterat en ökad berusningsnivå när de tagit Zyban och druckit alkohol. Därför är det viktigt att du meddelar din förskrivare om dina alkoholvanor. Din förskrivare kan komma att föreslå att du skär ner på din alkoholkonsumtion eller helt slutar att dricka under tiden du tar Zyban.

Om du idag dricker rikliga mängder alkohol ska du inte helt sluta att dricka innan du påbörjar din behandling med Zyban eftersom det kan öka risken för krampanfall. Kontakta din läkare för ytterligare rådgivning om Zyban och alkohol.

Zyban och högt blodtryck

Du måste regelbundet kontrollera ditt blodtryck när du tar Zyban. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Senast granskat:  14-12-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Zyban 150mg depottablett

Generisk Zyban (Bupropion) 150mg

Vanliga frågor: Zyban

Vanliga frågor: Zyban

Kan jag dricka alkohol när jag tar Zyban?

Det rekommenderas inte att du dricker större mängder alkohol. Detta då samtidig alkoholkonsumtion kan höja effekterna av alkohol när du tar Zyban. Din läkare kan till och med föreslå att du helt avstår från alkoholkonsumtion när du tar Zyban. Om du dricker större mängder alkohol rekommenderas det inte att tvärt sluta innan du börjar att ta Zyban, eftersom det kan öka sannolikheten för ett anfall.

Kan jag köra bil när jag använder Zyban?

Ja, din körförmåga ska inte påverkas av detta läkemedel. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar din allmänna hälsa och ditt omdöme. Kontakta i sådana fall din läkare snarast för råd.

Kan jag använda Zyban när jag är gravid?

Nej, Zyban rekommenderas inte om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.

Hur ska Zyban förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur och undan från direkt solljus och fukt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Zyban?

Zyban innehåller: bupropionhydroklorid (bupropion), mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cystein-hydroklorid-monohydrat, makrogol 400, titandioxid (E171), karnaubavax och svart järnoxid (E172).

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av innehållsämnena listade ovan.

Är Bupropion (generisk Zyban) fri från allergener?

Vänligen observera: Vi kan inte garantera att den generiska Zyban; Buprpion är fri från allergener eftersom läkemedlet produceras av olika tillverkare. Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor.

Innehåller Zyban nikotin?

Nej, Zyban innehåller inte nikotin. Rådfråga din läkare om du överväger att använda dig av nikotinersättning.

Kan jag köpa Zyban receptfritt?

Nej. Zyban är ett receptbelagt läkemedel, vilket innebär att du måste ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa det. Genom vår smidiga och säkra onlinetjänst kan du få och förnya dina recept online.

Är Zyban rätt behandling för mig?

Genom att boka en tid med din husläkare eller genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du begära ditt recept. Om Zyban bedöms vara en lämplig, säker och ändamålsenlig behandling för dig kan ett recept skrivas ut.

Hos Treated.com sker både läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse online. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  14-12-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här