Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Circadin

Melatonin

Circadin är ett läkemedel i tablettform, avsett för behandling av primär insomni hos patienter över 55 år. Det verkar genom att komplettera nivåerna av sömnhormon i kroppen.

Tack vare Treateds kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du nu få dina symptom granskade, recept förskrivet och ditt läkemedel levererat inom 24 timmar. Säkert, smidigt och snabbt - så som modern sjukvård ska vara.

+1200
recensioner via Trustpilot
Trustpilot-betyg 4,6 av 5
Beställ nu för leverans onsdag 19 maj
Circadin2mg

Circadin innehåller 2mg aktiv substans per tablett. Typiska anvisningar är 1 tablett efter måltid, 1-2 timmar före sänggående.

Beställ nu för leverans onsdag 19 maj

Circadin är ett läkemedel i tablettform, avsett för behandling av primär insomni hos patienter över 55 år. Det verkar genom att komplettera nivåerna av sömnhormon i kroppen.

Tack vare Treateds kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du nu få dina symptom granskade, recept förskrivet och ditt läkemedel levererat inom 24 timmar. Säkert, smidigt och snabbt - så som modern sjukvård ska vara.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Levereras från EU apotek Våra partner apotek i EU uppfyller de högsta kraven.
 • Expressleverans Alla beställningar skickas med spårbar expressleverans.
Översikt

Circadin

Circadin är ett läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Lundbeck och är avsett för behandling av primär insomni hos patienter över 55 år. Circadin förbättrar sömnkvaliteten genom att tillföra ett särskilt hormon som behövs för vår sömn. Observera att Circadin ej förskrivs till patienter under 55 år, eller till patienter som lider av sekundär insomni. Circadin förskrivs i dosen Circadin 2 mg. 

 1. Konstgjord melatonin
 2. Endast för patienter över 55 år
 3. Effektiv behandling av primär insomni

Konstgjord melatonin - Circadin

Kroppens sömnhormon heter melatonin och frisätts av tallkottkörteln. Nivåerna av detta hormon stiger i samband med mörker på natten och börjar sedan generellt sjunka vid 4-tiden på morgonen. Melatoninets främsta uppgift är att förbereda kroppen och hjärnan för sömn. Hos äldre personen kan dock tallkottkörtelns produktion av melatonin försämras, vilket kan bidra till en påverkad sömnkvalitet. Symptom på insomni kan sträcka sig från svårigheter att somna till att man vaknar för tidigt eller inte kan bibehålla en ihållande sömn.   

Circadin innehåller en konstgjord version av melatonin och verkar genom att tillföra sömnhormon till kroppen. Detta gynnar en bättre sömnkvalitet och kan hjälpa användaren att komma till ro och somna lättare.

 

Circadin mot jetlag

Vissa forskare har föreslaget att Circadin kan vara användbart för att lindra symptom på jetlag. Behandlingen är dock inte licensierat för detta ändamål i Sverige. Läkare kan förskriva Circadin för jetlag men detta är då en "off-label" användning. Läs mer på vår sida om "off-label" för att lära dig mer vad detta innebär.

För att beställa Circadin behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär. Det är viktigt att du tar dig tid att besvara undersökningsformuläret så noggrant som möjligt. Dina svar kommer att användas som underlag för våra läkares bedömning och din beställning kan komma att nekas om ditt formulär inte anses som fullständigt. Vi ber dig att besvara vårt formulär på samma sätt som du förser din vårdcentral eller husläkare med hälsorelaterad information.

Köpa Circadin 2 mg online

För att kunna köpa Circadin online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. Formuläret innehåller bland annat frågor om din allmänhälsa, din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du för närvarande tar. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Ifall din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept) följt av att vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU skickar läkemedlet med leverans redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  12-02-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av denna behandling. Detta höjer effekten av Circadin samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar.

 1. Ta tabletterna enligt läkarens anvisningar.
 2. Typiska anvisningar innebär 1 tablett efter måltid, 1-2 timmar innan sänggående.
 3. Tabletterna kan tas i upp till 13 veckor.
 4. En ny läkarkonsultation kan behövas efter 21 dagars användning om ingen förbättring av symptomen har skett.
 5. Tabletten ska sväljas hel.
 6. Överskrid aldrig läkarens ordinerade dos.
 7. Om du missar en tablett ska du inte kompensera genom att ta två vid nästa måltid. Låt istället bli att ta den missade tabletten och ta nästa som vanligt.
 8. Read the instructions provided with the medicine fully prior to use. If you have any further questions, ask your doctor.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Circadin

Senast granskat:  12-02-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Circadin 2mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar från detta läkemedel, samt om du upplever några symptom som kan tyda på en allergisk reaktion. Kontakta läkare omedelbart om du upplever; bröstsmärtor, svimningar, hjärtklappning, depression, dimsyn, yrsel, blod i urinen, psoriasis.

Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 användare):

Irritabilitet, nervositet, rastlöshet, insomni, onormala drömmar, ångest, migrän, huvudvärk, hypertoni (högt blodtryck), letargi, yrsel, buksmärtor, muntorrhet, gulsot, inflammation, nattliga svettningar, klåda.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Bältros, högt kolesterol, förändrad sinnesstämning, minnesnedsättning, rastlösa ben-syndrom, ökat tårflöde, blodvallningar, orolig magtarmkanal, flatulens, eksem, muskelkramper.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Circadin med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Circadin.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Circadin; fluvoxamin, cimetidin, kinoloner, rifampicin, östrogener, karbamazepin, adrenerga agonister/antagonister, opiatagonister eller antagonister, fluvoxamin, psoralen, prostaglandinhämmare, antidepressiva, tryptofan, alkohol, bensodiazepiner och hypnotika av icke-bensodiazepintyp, tioridazin och imipramin.

Circadin och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Circadin. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda.

Senast granskat:  12-02-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Circadin 2mg

Vanliga frågor: Circadin

Vanliga frågor: Circadin

Kan jag dricka alkohol i kombination med Circadin?

Alkohol rekommenderas ej vid användning av Circadin då alkohol kan försämra effekten av läkemedlet.

Kan jag köra bil när jag använder Circadin?

Du bör inte köra bil när du tagit Circadin då läkemedlet kan göra dig dåsig.

Kan jag använda Circadin när jag är gravid?

Circadin rekommenderas ej när du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Hur ska Circadin förvaras?

Circadin ska förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Circadin?

Använd ej Circadin om du är allergisk mot någon av följande ämnen:

Den aktiva substansen är melatonin. En depottablett innehåller 2 mg melatonin.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är ammoniometakrylatsampolymer (typ B), kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk och magnesiumstearat.

Kan jag köpa Circadin receptfritt?

Nej, Circadin är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas med recept.

Är Circadin rätt behandling för mig?

Om du tror att Circadin kan vara en lämplig behandling ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta läkemedel baserat på dina svar.

Vid ett godkännande skriver de ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  12-02-2021
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här