Svårigheter med att sova, eller insomnia som det ibland kallas, är inget ovanligt tillstånd bland svenskar. Antalet människor som har problem med sömnen har stadigt stigit de senaste åren. Stress, prestationsångest i arbete eller skola och psykisk ohälsa har alla ringats in som potentiella orsaker.

Sömn är nödvändigt för att vi ska fungera som vi ska. Kroppen behöver vila för att återhämta sig, läka och få allt i kroppen att gå runt. Det är därför en stor påfrestning om sömnen blir störd eller helt eller delvis uteblir.

Vi är alla olika och behöver olika mycket sömn. Vissa klarar sig på färre timmars sömn än andra, medans vissa behöver minst åtta timmars sömn varje natt.

Det finns flera metoder för att hjälpa till att sova bättre. Meditation, olika teér och oljor och andra preparat kan hjälpa vissa, medan det för andra kan fungera bäst genom att associera sängen med en plats där en endast sover (till exempel genom att undvika att använda dator, mobil eller läsplatta i sängen). Men i vissa fall kan en persons sömnproblem orsaka en så pass negativ inverkan på livet att läkemedelsbehandling kan komma att vara lämplig.

Två vanligt förskrivna behandlingar är Imovane och Circadin. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa två läkemedel? Är de beroendeframkallande? Och vilken av dessa, om någon, lämpar sig bäst för dig?

I denna artikel kommer vi gå igenom:

  1. Vad är Imovane respektive Circadin?
  2. Vad är skillnaden mellan dessa behandlingar?
  3. Kan de orsaka så kallad tillvänjning (alltså beroende)?
  4. Samt, vilken lämpar sig bäst för dig?

Vad är Imovane?

Imovane är ett sömnmedel som används för att behandla insomnia (sömnbesvär) hos vuxna. Det innehåller den aktiva ingrediensen zopikol, som verkar genom att påverka det centrala nervsystemet i hjärnan. Vanligtvis har läkemedlet effekt inom 30 minuter.

De typer av sömnrelaterade problem som Imovane kan behandla inkluderar dels svårigheter med att somna men också ifall man vaknar för tidigt eller vaknar många gånger under natten. Imovane används för tillfälliga och kortvariga sömnbesvär som uppkommit utan känd orsak och ska endast användas under en begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

Imovane är ett receptbelagt läkemedel och kräver så kallad “särskild receptblankett” vid förskrivning. Detta omfattar vissa typer av läkemedel, i syftet att minimera risken för att receptet förfalskas.

Vad är Circadin?

Circadin, i sin tur, verkar som sömnmedel och lugnande medel, för personer med primär insomni* (insomni utan primär orsak) som är över 55 år. Den aktiva ingrediensen är melatonin och tillhör en grupp av naturliga hormoner som produceras i kroppen.

Behandlingen kommer i tablettform där varje tablett innehåller 2 mg av melatonin. Patienten tar en tablett dagligen, två till tre timmar innan sänggåendet.

Circadin orsakar inte någon särskild tillvänjning men förskrivs endast under kortare perioder av insomni, oftast i maximalt tre månader.

Vad är skillnaden mellan primär och sekundär insomni?

Primär insomni är sömnsvårigheter som inte kan anknytas till några särskilda sjukdomar, omständigheter eller ohälsa. Sekundär insomni, i sin tur, är sömnsvårigheter som träder fram av en särskild orsak som exempelvis depression, fysiska sjukdomar (som t.ex. Hjärt-lungsjukdom, mag-tarmsjukdom, diabetes, neurologiska/reumatiska sjukdomar).

Så, vad är skillnaden mellan Imovane och Circadin?

Bägge behandlingarna är receptbelagda läkemedel indicerat för behandling av sömnproblem, där orsaken till sömnproblemen inte är känd (primär insomni).

Den främsta skillnaden mellan de två behandlingarna är att de tillhör olika läkemedelsgrupper. Imovane tillhör bensodiazepinbesläktade sömnmedel. Även fast den verksamma substansen i Imovane (zopiklon) inte är en renodlad bensodiazepin, har de snarlika egenskaper. Det verkar genom att påverka ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. Ämnet GABA finns naturligt i kroppen och verkar som lugnande, sömngivande och ångestdämpande.

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel försvinner snabbare ur kroppen än andra sömnmedel, det kan göra att du inte upplever en dåsighet eller trötthet dagen efter som andra behandlingar kan framkalla.

Nackdelen med zopiklon är att det finns risk för beroende. Därför ska Imovane endast användas under en kortare tid och med särskild försiktighet.

Circadin innehållet ett hormon som också finns naturligt i kroppen. Hormonet utsöndras från tallkottkörteln. Hormonet påverkas av ljuset och utsöndras i större mängd på natten när det är mörkt, det har också en stor inverkan för att reglera dygnsrytmen.

Circadin är till för vuxna som är 55 år eller äldre, även fast det kan förskrivas off label till patienter som är under 55 år. Detta är för att hormonets egna produktion minskar när vi blir äldre, vilket gör att vi kan behöva ersätta det med hjälp av läkemedel.

Circadin verkar inte lika snabbt som Imovane. Circadin ska tas 2-3 timmar innan sänggång, medans Imovane verkar inom 30 minuter.

Den mest centrala skillnaden mellan de två behandlingarna är emellertid att Imovane kan orsaka tillvänjning, alltså framkalla ett beroende. Med Circadin finns inte den risken. Därför ges inte Imovane ut till patienter som är i eller har varit i ett beroende, exempelvis av narkotiska preparat eller alkohol. Personer med tidigare beroende rekommenderas därmed att ta Circadin.

Kan jag bli beroende av Imovane eller överdosera på Imovane?

Svaret på bägge frågorna är ja. Det finns en risk för beroende vid användning av Imovane. Den aktiva substansen i Imovane, zopiklon, kan orsaka ett beroende. Därför ska Imovane används tillfälligt och under så kort tid som möjligt. Det är väldigt viktigt att exakt följa din läkares anvisningar om hur du tar läkemedlet samt hur du slutar att ta läkemedlet. Oftast sker det genom så kallad “utsättning” (det vill säga att man trappar ner på läkemedlet), eftersom det ger förskrivaren bättre kontroll.

Det går även att överdosera Imovane med mycket skadlig effekt eller i vissa fall livshotande bieffekter. Det är extremt viktigt att man endast tar den mängd som läkaren ordinerat och undviker samtidig användning av substanser eller läkemedel som påverkar centrala nervsystemet hämmande. Ring direkt 112 om du har fått i dig för mycket av Imovane eller om någon som inte ska ta läkemedlet råkat få i sig det.

Circadin, i sin tur, är inte beroendeframkallande. Det finns risk för somnolens vid överdosering av Circadin. Somnolens är ett tillstånd som kännetecknas av sjuklig trötthet eller sömnighet, beroende på skada i det retikulära systemet i storhjärnan. Likaså, med Circadin, ska aldrig ordinerad dos överskridas. Kontakta giftinformationscentralen på 112 för vägledning och bedömning vid överdosering.

Vilket sömnmedel ska jag använda?

Din läkare kommer att kunna hjälpa dig i att bestämma exakt vilket läkemedel som passar bäst. Ifall du upplever sömnproblem rekommenderas det alltid att du börjar med att prata med din läkare innan du börjar en behandling.

Exakt vilken typ av behandling som är rätt för dig beror på olika faktorer, såsom vilken typ av sömnproblem du har, om det finns någon underliggande orsak till problemen (exempelvis medicinska eller miljömässiga skäl), hur länge du haft problem och hur gammal du är.

Det är också viktigt att du berättar för din läkare om du använder andra läkemedel och om du tidigare använt sömnmedel.  

All information om produktegenskaper, biverkningar och dosering för Imovane är inhämtat från FASS. Treated.com förskriver inte Imovane eller några andra beroendeframkallande läkemedel.

Senast granskat:  22-02-2019