Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Vermox

Mebendazol

Vermox® är en behandling för att döda springmask och andra maskinfektioner som spolmask, hakmask och piskmask. Läkemedlet finns både som tabletter och oral suspension. 

Hos Treated.com behöver du aldrig bekymra dig över att besöka en vårdcentral eller ett apotek för att få eller förnya ditt recept. Fyll helt enkelt i vårt medicinska frågeformulär, som tar ett par minuter, för att begära ditt recept. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag. Vi förskriver endast Vermox till vuxna patienter, alltså inte till personer under 18 år.

+1400 recensioner via Trustpilot
Vermox lösning100 mg/5 ml

Varje milliliter av Vermox oral suspension innehåller 20 mcg av den aktiva ingrediensen mebendazol.

+ Gratis expressfrakt
Vermox Tabletter100 mg

Varje tablett av Vermox innehåller 100 mg av den aktiva ingrediensen mebendazol. Tabletten kan antingen sväljas hel, tuggas eller krossas. Tas en gång, följt av en andra gång sju dagar senare.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Vermox® är en behandling för att döda springmask och andra maskinfektioner som spolmask, hakmask och piskmask. Läkemedlet finns både som tabletter och oral suspension. 

Hos Treated.com behöver du aldrig bekymra dig över att besöka en vårdcentral eller ett apotek för att få eller förnya ditt recept. Fyll helt enkelt i vårt medicinska frågeformulär, som tar ett par minuter, för att begära ditt recept. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag. Vi förskriver endast Vermox till vuxna patienter, alltså inte till personer under 18 år.

Översikt

Vermox - mot springmask

Vermox tabletter och oral lösning är varumärkesskyddade behandlingar vid springmask som tillverkas av läkemedelsföretaget Janssen. Läkemedlet används för att i första hand behandla just springmask men kan även behandla andra maskinfektioner som spolmask, hakmask och piskmask. Vermox innehåller den aktiva substansen mebendazol som tillhör den anthelmintiska läkemedelsgruppen, även kallat anthelmintikum (eller anthelmintika). Detta medel stoppar maskarnas ämnesomsättning genom att hindra dem från att absorbera viktiga sockerarter som de behöver för att överleva. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg. När masken sedan fått sina sockerlager utarmade försvagas de, innan de till slut dör, och utsöndras från kroppen tillsammans med avföringen.

Vad är springmask?

Springmask är relativt vanligt i Sverige och antalet rapporterade fall ökar dessutom stadigt för varje år. Det tros att ungefär 200,000 svenskar lever med tillståndet, som oftast drabbar yngre barn. Springmask kännetecknas av små parasitära maskar som infekterar tjocktarmen, där de lever i upp till sex veckor. Under sitt korta liv lägger honmaskarna rikligt med ägg runt den drabbades ändtarmsöppning. Äggen kläcks sedan vilket gör att nya maskar fortsätter att leva i tarmen och utan behandling fortsätter därefter cykeln. Springmask är i regel ett ofarligt tillstånd.

 1. Omkring 2 % av alla svenskar tros ha springmask
 2. Ger inte alltid tydliga symptom
 3. Behandlas smidigt genom Vermox

Förekomsten av springmask kan lätt förbises då den smittade personen inte alltid kommer märka tydliga, framträdande symptom. De vanligaste symptomet är klåda runt anus, i synnerhet under natten då honmaskarna lämnar ändtarmsöppningen för att lägga sina ägg. Ibland kan du kanske upptäcka maskar i avföringen eller i dina sängkläder. Masken i sig är en tunn, vit, trådliknande parasit som är ungefär en centimeter i längd. Svåra och ihållande infektioner kan orsaka viktminskning, aptitlöshet, sömnlöshet, hudinfektioner och sängvätning. I sällsynta fall kan maskarna även infektera levern eller urinvägarna och hos kvinnor även det reproduktiva systemet.

Springmask finns naturligt i vår miljö, inte sällan bland damm och textilier, och de sprids genom att personen får i sig ett utav äggen (oftast genom att svälja det). Det är vanligt att springmask sprider sig genom fingrar och naglar, leksaker, underkläder och sängkläder. Äggen läggs av honmaskarna runt anus eller vaginan och slemmet som maskarna producerar kan orsaka klåda kring området.

Infekterade hushåll bör strikt hållas så hygieniskt som möjligt för att förhindra angrepp. Om du upptäckt att du har springmask hemma bör du rengöra hela huset grundligt med särskild uppmärksamhet på toalett, sovrum och kök. Det rekommenderas även att du tvättar alla hushållets sängkläder. Det är även viktigt att frekvent tvätta händerna och klippa naglarna, regelbundet duscha eller ta regelbundna bad och undvika att dela handdukar eller att äta mat i sovrummet. Maskinfektioner som t.ex. springmask kan enkelt överföras mellan människor vilket är varför det rekommenderas att samtliga hushållets medlemmar ska ta samma behandling, helst under samma dag, för att döda av eventuella levande maskar.

Vad Vermox är och vad används det till?

Vermox är en mycket vanlig behandling vid maskinfektioner. Behandlingen finns som tabletter, som går bra att tugga, och som en flytande lösning som tas oralt. Vermox innehåller den aktiva substansen mebendazol, som stoppar parasiten från att kunna absorbera glukos (vilket den behöver för att överleva och föröka sig). Efter ett par dagars brist på socker dör maskarna ut och lämnar kroppen tillsammans med avföringen. Vermox tas som engångsdos och kan, om så behövs, tas igen två veckor senare för att förhindra återinfektion.

Köpa Vermox online

Treated.com har blivit ett populärt alternativ tack vare vår smidiga onlinetjänst och hängivna kundservice för att du enkelt ska kunna köpa din Vermox-behandling. Allt du behöver göra för att begära ett recept på Vermox är att fylla i vårt medicinska frågeformulär. När väl det är gjort kommer en utav våra kunniga, legitimerade läkare att granska just ditt ärende. Efter att beställningen godkänts skickas sedan läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien med spårbar UPS-sändning. Och du behöver aldrig vänta med att börja din behandling, då vi skickar läkemedlet raka spåret till din ytterdörr redan nästföljande arbetsdag.

Vänligen notera att vi inte förskriver läkemedel till minderåriga. Om du har ett hushåll inkluderat minderåriga barn kommer vi inte att förskriva Vermox till dem.

Beställ nu
Senast granskat:  07-09-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Vermox enligt din läkares anvisningar och se även till att du bekantat dig med informationen som finns i bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls så låg som möjligt.

Vermox oral lösning:

 1. Skaka om flaskan före användning.
 2. Rekommenderad dos vid behandling av springmask är fem milliliter lösning, som tas oralt (genom munnen) en gång.
 3. Din läkare kan råda dig att ta en andra dos två veckor senare om infektionen kommit tillbaka.

Vermox tabletter:

 1. Vid fall av springmask ska du ta en hel tablett.
 2. Du kan svälja tabletten hel tillsammans med vatten eller tugga sönder den.
 3. Om infektionen kommit tillbaka kan din läkare komma att vilja att du tar en andra dos.
 4. För både oral lösning och tabletter:
 5. Ta behandlingen exakt enligt de riktlinjer som ordinerats av din läkare.
 6. Överskrid aldrig ordinerad dos.

Om du fått i dig för stor mängd av Vermox eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag ska du kontakta din läkare, sjukhus eller ringa Giftinformationslinjen.

Om du har någon annan form av maskinfektion än springmask kan din läkare komma att ordinera en annan dosering. Om du har ytterligare frågor som rör Vermox ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal. Mer information och detaljerade anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln.

Vermox® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Vermox® från FASS

 

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Vermox lösning 100 mg/5 ml

Vermox Tabletter 100 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Vermox orsaka vissa biverkningar, men alla användare kommer inte att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Allergisk reaktion

Uppsök omedelbart läkare eller akutavdelningen på närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion. Vanliga tecken på en allergisk reaktion är svullnad i hals eller ansikte, nässelfeber, nässelutslag eller blåsor i huden.

Eventuella biverkningar

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Magont.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Diarré, flatulens eller magbesvär.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Hudutslag, håravfall, yrsel, inflammation i levern eller minskat antal vita blodkroppar.

En fullständig förteckning över eventuella biverkningar återfinns i bipacksedeln som är bifogad tillsammans med läkemedlet. Du kan även ladda ner bipacksedeln nedan. Läs alltid igenom den innan du inleder din behandling.

Andra läkemedel och Vermox

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär är det viktigt att du alltid berättar ifall du tar eller planerar att ta några som helst andra läkemedel eller naturläkemedel. Det är viktigt att du inkluderar eventuella receptfria läkemedel eller behandlingar som naturläkemedel eller kosttillskott.

Vermox kan påverka eller påverkas av följande läkemedel: cimetidin (mot magsår) eller metronidazol (mot infektioner av bakterier och protozoer).

Andra sjukdomar och Vermox

Förse även vår läkare med en så detaljerad genomgång av din sjukdomsbild som möjligt - det gäller både sjudkomar eller tillstånd du för närvarande har eller nyligen återhämtat dig ifrån och om du har en familjehistoria av vissa tillstånd. Våra legitimerade läkare behöver detta underlag för att fatta ett välgrundat beslut kring förskrivning av detta läkemedel till dig.

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Vermox lösning 100 mg/5 ml

Vermox Tabletter 100 mg

Vanliga frågor: Vermox

Vanliga frågor: Vermox

Kan jag dricka alkohol när jag tar Vermox?

Då det inte är helt klarlagt huruvida samtidig alkoholkonsumtion kan påverka funktionen av Vermox rekommenderas det alltid att du talar med din läkare eller med apotekspersonal innan du dricker alkohol. Det är viktigt att komma ihåg att ditt alkoholintag kan inkräkta på din förmåga att effektivt underhålla en strikt hygienrutin.

Kan jag köra bil när jag tar Vermox?

Ja. Det tros inte att Vermox kommer påverka din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner.

Kan Vermox användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du tar Vermox om du är gravid eller ammar. Om du tror att du har en maskinfektion och är gravid eller ammar bör du diskutera detta med din läkare.

Hur ska Vermox förvaras?

Det finns inga särskilda förvaringsanvisningar för Vermox, även om det rekommenderas att alla läkemedel bör förvaras utom synhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Vermox?

Vermox oral lösning innehåller: mMebendazol, sackaros, mikrokristallin cellulosa andmethylcellulose, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), natriumlaurylsulfat, banan smak, citronsyramonohydrat och renat vatten.

Vermox tabletter innehåller: mebendazol, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, natriumsackarin, magnesiumstearat, hydrogenerad bomullsfröolja , apelsinsmak, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, paraorange (E110).

Ta inte Vermox om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Vermox receptfritt?

Nej, då Vermox är en receptbelagd behandling kräver det att du fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare om du ska kunna köpa läkemedlet. Hos Treated.com kan du få ett e-recept utav en av våra läkare om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig för dig.

Är Vermox rätt behandling för mig?

Det kan du relativt snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, därefter granskas ditt ärende mycket noga utav en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara en säker och lämplig väg för dina springmaskbesvär skrivs ett elektroniskt recept ut till dig. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar UPS-sändning och levereras hela vägen till din ytterdörr.

Senast granskat:  07-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här