Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Diflucan

Flukonazol

Diflucan är ett läkemedel avsett för behandling av svampinfektioner och innehåller den aktiva substansen flukonazol.

Med hjälp av Treateds kombinerade apoteks- och hälsotjänst kan du nu får hjälp med utvalda receptbelagda läkemedel när det passar dig. Elektroniska recept förskrivs alltid i samarbete med legitimerade läkare.

+1400 recensioner via Trustpilot
Diflucan150 mg

1 kapsel innehåller 150mg flukonazol. För behandling av vaginal svampinfektion kan en kur bestå av 1 kapsel Diflucan.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Diflucan är ett läkemedel avsett för behandling av svampinfektioner och innehåller den aktiva substansen flukonazol.

Med hjälp av Treateds kombinerade apoteks- och hälsotjänst kan du nu får hjälp med utvalda receptbelagda läkemedel när det passar dig. Elektroniska recept förskrivs alltid i samarbete med legitimerade läkare.

Översikt

Behandla svampinfektion med Diflucan

Diflucan är ett läkemedel i kapselformat som används för att behandla jästsvampsinfektioner, såsom svampinfektioner i underlivet. Diflucan är ett varumärkt läkemedel innehållandes flukonazol, och tillverkas av det globala läkemedelsföretaget Pfizer. Läkaren kan förskriva Diflucan som en engångsdos, där endast 1 kapsel behövs för behandling av besvärande symptom.    

 1. Snabb och effektiv svampinfektionsbehandling
 2. Endast 1 kapsel behövs
 3. Varumärkt behandling från Pfizer

Hur behandlas svampinfektioner i underlivet?

Svampinfektioner i underlivet behandlas oftast med svampdödande läkemedel. Till skillnad från många andra svampbehandlingar i krämform tas Diflucan som en enda kapsel som snabbt och smidigt läker ut symptomen. Den verksamma substansen i Diflucan är flukonazol, som verkar genom att bryta ner svampcellernas struktur.

Diflucan angriper svampcellerna och penetrerar dess försvar vilket hindrar dem från att producera ergosterol, ett ämne som är nödvändigt för att cellerna skall kunna behålla sin struktur. När cellerna inte längre kan frisätta detta ämne bryts de ner för att sedan dö ut, vilket i tur läker ut infektionen.

Köpa Diflucan online

Med Treateds kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du nu snabbt komma i kontakt med våra legitimerade läkare för enklare receptbelagda läkemedel, såsom Diflucan mot besvärande och återkommande svampinfektioner. För att beställa ett receptbelagt läkemedel från vårt apotek behöver du först begära ett elektroniskt recept från våra läkare. Detta görs genom att först fylla i vårt undersökningsformulär vilket kommer att användas av våra läkare som ett underlag så att de kan fatta ett korrekt beslut om läkemedlets lämplighet.

Förutsatt att läkemedlet inte utgör någon risk för din hälsa så kommer ett elektroniskt recept att skickas till vårt apotek. Alla våra beställningar levereras med expressleverans till din angivna adress redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning Diflucan

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av denna behandling. Detta höjer effekten av Diflucan samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar.

 1. Ta kapseln enligt läkarens anvisningar. För behandling av svampinfektion i underlivet kan detta innebära en dos om 1 kapsel som sväljs med vatten.
 2. Kapseln kan tas med eller utan mat.
 3. Om du har förskrivits en kur om fler kapslar ska dessa tas enligt läkarens instruktioner. Överskrid aldrig läkarens ordinerade dos. Om du missar en kapsel ska du inte kompensera genom att ta två vid nästa tillfälle. Låt istället bli att ta den missade kapseln och ta nästa som vanligt.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Diflucan

Senast granskat:  27-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Diflucan 150 mg

Biverkningar

Biverkningar Diflucan

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar från detta läkemedel, samt om du upplever några symptom som kan tyda på en allergisk reaktion. Biverkningar kopplade till Diflucan inkluderar;

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, hudutslag, klåda, kräkningar, magvärk, diarré, onormala levervärden.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Trötthet, feber, kramper, darrningar, yrsel, nedsatt aptit, förstoppning, flatulens, muskelvärk, leverproblem, gulsot, anemi, klåda, muskelvärk eller svaghet.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1,000 användare):

Håravfall, leversvikt eller inflammation, feber, onormal blödning, oregelbundna hjärtslag.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Du hittar även mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Diflucan med andra läkemedel

Meddela läkaren genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda, när du begär ditt recept.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Diflucan; Cisaprid, terfenadin eller astemizol, pimozid, kinidin eller kalciumantagonister, rifampicin, antibiotika såsom rifabutin, azitromycin eller erytromycin, diuretika, losartan, warfarin eller kumarin-typ antikoagulerande läkemedel, bensodiazepiner, orala sulfonureider, fenytoin eller karbamazepin, ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus, teofyllin, zidovudin (även känd som AZT eller saquinavir), prednison, p-piller, opioider såsom alfentanil, fentanyl och metadon, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel såsom acetylsalicylsyra eller celecoxib, amitriptylin och nortriptylin, amfotericin B, vorikonazol, cyklofosfamid och vincaalkaloider, halofantrin, HMG-CoA reduktashämmare, A-vitamin.

Diflucan och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Diflucan. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda. Diflucan rekommenderas i vissa fall inte om du har eller har haft; fler än två svampinfektioner de senaste sex månaderna, lever- eller njurproblem, någon kronisk sjukdom; någon sexuellt överförbar sjukdom, oregelbundna blödningar eller blodblandande flytningar, vaginala sår eller blåsor, smärta i nedre delen av buken eller en brännande känsla vid urinering.

Män bör inte heller använda detta läkemedel om; deras partner inte har någon svampinfektion, de har sår eller blåsor på penis, flytningar från penis, illaluktande penis eller om de upplever smärta vid urinering.

Senast granskat:  27-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Diflucan 150 mg

Vanliga frågor: Diflucan

Vanliga frågor: Diflucan

Kan jag dricka alkohol i kombination med Diflucan?

Ja, alkohol ska inte interagera med detta läkemedel.

Kan jag köra bil när jag använder Diflucan?

Ja, din körförmåga bör inte påverkas av detta läkemedel. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar din allmänna hälsa. Kontakta i sådana fall din läkare snarast för råd.

Kan jag använda Diflucan när jag är gravid?

Nej. Diflucan rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Hur ska Diflucan förvaras?

Diflucan ska förvaras i rumstemperatur, undan direkt solljus och fukt.

Kan jag vara allergisk mot Diflucan?

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot något av följande ämnen; den aktiva substansen är flukonazol. Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat.

Kan jag köpa Diflucan receptfritt?

Nej, Diflucan är ett receptbelagt läkemedel. För att begära ett recept för detta läkemedel behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär så att vår läkare kan bedömma dess lämplighet.

Är Diflucan  rätt behandling för mig?

Det avgörs av våra läkare. Så snart du har fyllt i vårt undersökningsformulär kommer dina symptom och din hälsa att kontrolleras av en legitimerad läkare. Om behandlingen anses lämplig kan ett elektroniskt recept förskivas och din beställning bearbetas av vårt apotek för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  27-07-2020
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här