Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Diflucan (oral lösning)

Flukonazol

Diflucan pulver till oral suspension (oral lösning) är en behandling vid olika typer av svampinfektioner. Läkemedlet kommer i en lättdrucken lösning med apelsinsmak.

Få snabbt och smidigt tillgång till din receptbelagda behandling vid besvärande svampinfektioner genom vår smarta onlinetjänst på Treated.com. Läkarkonsultation och hemleverans är alltid helt gratis.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans måndag 8 mars
40 mg/ml

Denna dos innehåller 40 mg flukonazol per ml av lösning. Hur ofta och hur mycket lösning som ska tas bestäms av din förskrivare.

Beställ nu för leverans måndag 8 mars

Diflucan pulver till oral suspension (oral lösning) är en behandling vid olika typer av svampinfektioner. Läkemedlet kommer i en lättdrucken lösning med apelsinsmak.

Få snabbt och smidigt tillgång till din receptbelagda behandling vid besvärande svampinfektioner genom vår smarta onlinetjänst på Treated.com. Läkarkonsultation och hemleverans är alltid helt gratis.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Diflucan är en receptbelagd behandling vid svampinfektioner som tillverkas av Pfizer. Läkemedlet kommer i form av ett pulver som blandas till en drickbar suspension, eller drickbar lösning, av din förskrivare eller av apotekspersonal. Hur ofta du ska ta Diflucan beror helt på hur din infektion ser ut, då läkemedlet har en rad appliceringsområden.

Svampinfektioner på huden kan uppstå vart som helst på kroppen. Vanliga varianter är fotsvamp, ljumsksvamp och ringorm. Samtliga av dessa tillstånd orsakas av en obalans eller ett kraftigt framträdande av en typ av svamp på huden - symptomen mellan tillståndet kan dock skilja sig.

De vanligast framträdande symptomen vid fotsvamp är kliande utslag mellan tårna. Delar av huden kan även bli torr vilket kan leda till fjällning. Åkomman kan överföras både genom hudkontakt och via indirekt kontakt som t.ex. delade handdukar eller sängkläder. Tillståndet utvecklas på fötterna eftersom detta område är idealiskt för svamparna att träda fram i.

Ringorm, eller revorm som den ibland kallas, kan orsakas av flera olika källor men vanligast är det uppstår efter kontakt med djur. Liksom fotsvamp kan ringorm överföras mellan människor och även här kan överföringen ske såväl direkt som indirekt. Vanliga symptom är små röda, upphöjda och kliande, runda eller ovala utslag. Ytan är ofta fjällande eller småknottrig. Ringorm angriper oftast ansikte, hals eller händer och utslagen kan även bli inflammerade och kliande. Ljumsksvamp är ett liknande tillstånd som påverkar ljumsken och låren och kan förvärras av åtsittande kläder och motion - detta då överskott av svett och fukt gör att svampen tillåts att växa.

Svampinfektioner behandlas ofta med antimykotikum som t.ex. Diflucan. Diflucan innehåller den aktiva ingrediensen flukonazol som rensar upp infektionen genom att angripa svampens cellstruktur. Detta gör att svampens förmåga att producera den självbärande substansen ergosterol minskas. Utan den blir svampcellerna svagare vilket leder till att de blir färre. Symptomen börjar klaras upp när svampbalansen är återställd.

Hos oss på Treated.com kan du snabbt och säkert ta reda på om din svampinfektion behöver behandlas med ett receptbelagt läkemedel. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Vår läkarkonsultation online är belagd med samma konfidentialitet som när du fysiskt besöker en vårdcentral. Om beställningen godkänns skickas sedan läkemedlet direkt hem till dig med leverans inom 24 timmar. På detta vis kan du inleda din behandling redan nästa arbetsdag!

Beställ nu
Senast granskat:  27-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att du tar Diflucan enligt din läkares instruktioneroch i linje med de anvisningar som återfinns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis kan du maximera effekten av Diflucan samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Använd alltid detta läkemedel enligt din förskrivares anvisningar.
 2. Dosen vid svampinfektioner bestäms beroende på vilket område som behandlas, såväl som dosfrekvensen och behandlingstiden.
 3. Det är bäst att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag.
 4. Din förskrivare kommer bereda Diflucan pulver till oral lösning innan den ges till dig.
 5. I de fall som lösningen inte har förbereds finns instruktioner i den bifogade bipacksedeln.
 6. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 7. Om du glömt att ta en dos ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Ta den glömad dosen så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Diflucan oral lösning. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Vänligen observera att Fluconazol tillverkas av Pfizer i Sverige och inte Novartis.

Senast granskat:  27-07-2020
Biverkningar

Biverkningar

Diflucan oral lösning kan, likt andra läkemedel, orsaka vissa biverkningar - även fast alla inte behöver uppleva dem. Det är dock mycket viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse att någon biverkning skulle inträffa. Tala omedelbart om för din läkare om du skulle uppleva kramper, leverproblem som t.ex. gulsot, aptitlöshet, trötthet eller några tecken på en allergisk reaktion som t.ex. väsande/pipande andning, svullnad av ansikte, läppar eller svalg eller nässelutslag.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, magbesvär, diarré, illamående eller kräkningar, förändrad leverfunktion eller utslag.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 personer eller färre):

Minskat antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka andfåddhet eller svaghetskänsla, minskad aptit, sömnlöshet, dåsighet, kramper, om du skulle bli snurrig eller yr, stickningar, myrkrypningar, domningar, förändringar i smaksinne, förstoppning, matsmältningsbesvär, flatulens, muntorrhet, muskelvärk, leverproblem, blåsor, klåda, ökad svettning, trötthet, allmän sjukdomskänsla eller feber.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Minskat antal vita blodkroppar, röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet, stigande kolesterolnivåer, lågt blodkalcium, allergisk reaktion, skakningar, förändrad hjärtfrekvens eller förändrad hjärtrytm, leversvikt eller håravfall.

Vänligen notera att listan ovan inte är en komplett genomgång av eventuella biverkningar förknippade med användning av Diflucan. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där du finner en komplett lista över biverkningar, innan du inleder behandlingen.

Andra läkemedel och Diflucan oral lösning

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du tar några andra läkemedel. Diflucan oral lösning är inte lämplig att kombinera med astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin eller erytromycin.

Diflucan oral lösning kan vara olämplig att använda tillsammans med: rifampicin eller rifabutin, alfentanil, fentanyl eller annan anestetika, amitriptylin eller nortriptylin, amfotericin B eller vorikonazol, blodförtunnande som warfarin, bensodiazepiner som t.ex. midazolam eller triazolam, antiepileptika som karbamazepin eller fenytoin, nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan, ciklosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimusl, cyklofosfamid, vinkaalkaloider som vinkristin eller vinblastin, halofantrin, statins, metadon, celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, eller diklofenak, orala preventivmedel, prednison, zidovudin, saquinavir, antidiabetika som t.ex. klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid, teofyllin, A-vitamin eller ivacaftor.

Rådfråga din läkare eller förskrivare om du har några bekymmer.

Andra sjukdomar och Diflucan oral lösning

Informera din läkare om du har något av följande: lever- eller njurproblem, diabetes, intolerans mot sackaros, hjärtsjukdom, onormala kalciumnivåer eller magnesiumnivåer eller om du har en mottaglighet för allvarliga hudreaktioner.

Senast granskat:  27-07-2020
Vanliga frågor: Diflucan (oral lösning)

Vanliga frågor: Diflucan (oral lösning)

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Diflucan oral lösning?

Ja. Samtidig alkoholkonsumtion ska inte påverka funktionen av dessa läkemedel. Rådfråga dock alltid din läkare innan du konsumerar alkohol i kombination med Diflucan för att vara säker.

Kan jag köra bil när jag använder Diflucan oral lösning?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Skulle så vara fallet ska du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Diflucan oral lösning användas när jag är gravid?

Tala om för din läkare eller förskrivare om du är gravid eller ammar. Det kommer bedömas av läkaren ifall behandlingen kommer vara lämplig.

Hur ska Diflucan oral lösning förvaras?

Den flytande lösningen ska förvaras under 30°C. Hållbarheten hos den beredda lösningen är en månad. Använd inte efter utgångsdatum.

Kan jag vara allergisk mot Diflucan oral lösning?

Diflucan oral lösning innehåller: flukonazol, sackaros, vattenfri kolloidal kiseldioxid, titandioxid (E 171), xantangummi, natriumcitrat, vattenfri citronsyra, natriumbensoat och naturlig apelsinsmak (apelsinarom) som innehåller apelsinolja och maltodextrin.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Diflucan oral lösning receptfritt?

Nej. Diflucan oral lösning är ett receptbelagt läkemedel. Du måste undergå läkarkonsultation för att kunna få ett recept utskrivet och köpa läkemedlet. Hos Treated.com erbjuder vi gratis läkarkonsultation online i form av vårt medicinska frågeformulär. Beskriv din sjukdomsbild och dina symptom utförligt och vid eventuella bekymmer eller frågor har du möjlighet att rådfråga våra läkare.

Är Diflucan oral lösning rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Bedöms behandlingen säker och ändamålsenlig för dina besvär skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek i Storbritannien, med expressändning, och levereras direkt hem till din ytterdörr under 24 timmar - så du kan påbörja din behandling redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-07-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här