Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Emla kräm

Prilokain/Lidokain

EMLA är en behandling för lokalbedövning, även kallat lokalanestetikum för ytanestesi. EMLA används för att förhindra smärta vid mindre ingrepp i huden och kan även förskrivas off-label för tidig utlösning.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt köpa EMLA för lokalbedövning online. Du behöver fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan granskas av en av våra läkare. Pris från 409 kronor inklusive hemleverans nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Emla kräm5 gram

Innehåller 5% aktiv substans. Kommer i formen av tub på 5 gram.

+ Gratis expressfrakt
Emla kräm30 gram

Större tub som kan förskrivas vid särskilda behov. Innehåller 30 gram kräm.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

EMLA är en behandling för lokalbedövning, även kallat lokalanestetikum för ytanestesi. EMLA används för att förhindra smärta vid mindre ingrepp i huden och kan även förskrivas off-label för tidig utlösning.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt köpa EMLA för lokalbedövning online. Du behöver fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan granskas av en av våra läkare. Pris från 409 kronor inklusive hemleverans nästa dag.

Översikt

EMLA kräm - för tidig utlösning

EMLA är en receptbelagd kräm som används för lokalbedövning. Läkemedlet innehåller en kombination av två ingredienser, lidokain och prilokain, som tillsammans utför sin lokalbedövande verkan i huden, innan t.ex. en injektion eller vaccination. EMLA kan också ges ut inför kosmetiska ingrepp som tatuering, tatueringsborttagning, piercing, kryoterapi eller hårborttagning med laser. EMLA kan också förskrivas off-label för män som får för tidig utlösning.

Lokalbedövning i huden

För den som planerar att genomgå ett mindre ingrepp i huden som innehåller införandet av en nål kan en lokalbedövning hjälpa både i att lindra smärta, men även för vissa även bistå i att dämpa känslor av ångest. Ingrepp i huden kan bland annat omfatta:

 • Vaccination
 • Blodprov eller blodsockerprov
 • Annan typ av ingrepp som kräver spruta
 • Tatuering
 • Tatueringsborttagning
 • Hårborttagning med laser

De aktiva ingredienserna i EMLA heter lidokain och prlocain och är båda typer av anestetika. De verkar genom att tillfälligt hindra natrium från att belägga sig i de nervändar där smärta känns. Det är denna reaktion som vanligtvis orsakar överföring av smärtsignaler längst nerven till hjärnan. Genom att blockera denna process ser substanserna i EMLA till att området domnar vilket gör att ingen eller liten smärta upplevs.

I de flesta fall appliceras EMLA kräm på huden för att sedan täckas för under en viss tid med hjälp av ett plagg. Det är vanligt att man täcker för hudområdet i mellan 2-5 timmar, beroende på ändamålet av användandet. Din läkare eller apotekspersonal kan hjälpa dig att bedöma hur länge du ska ha på EMLA innan ingreppet.

EMLA för tidig utlösning (prematur ejakulation)

Prematur ejakulation, förkortat “PE”, är ett svårdefinierat tillstånd eftersom sexuella preferenser varierar från personer till personer och par till par. Det är beskrivs i grova drag som ett tillstånd där en man, i samband med samlag, får utlösning inom två minuter. Enskilda fall kan drabba många men tillståndet prematur ejakulation anses inträffa när detta sker på en kontinuerlig basis.

Det finns ett antal möjliga bidragande faktorer till tidig utlösning och tillståndet kategoriseras typiskt sett i två olika typer: primär eller sekundär prematur ejakulation.

Den primära typen kallas ibland för “livslång” prematur ejakulation och indikerar helt enkelt att mannen upplevt tillståndet under hela sitt sexuellt aktiva liv. Orsaker till prematur ejakulation är oftast psykologiska. Vissa tror att det det kan vara vad läkare kallar för konditionering; att personen som upplever problemet har lärt sig att ejakulera snabbt från tidig ålder eller att en persons uppväxt kan ha påverkat dess inställning tiull sex.

För tidig utlösning som är sekunder anses vara när symptomen utvecklats i vuxen ålder. Detta kan vara resultatet av ett annat, odiagnostiserat tillstånd som prostatasjukdom eller överaktiv sköldkörtel. Men det kan också vara resultatet av stress eller sexuell ångest. I nyare förhållanden kan nervositet eller en iver efter att prestera orsaka såväl för tidig utlösning som erektil dysfunktion.

Behandlingar vid för tidig utlösning syftar normalt till att minska sexuell känslighet hos den person som upplever tillståndet, vilket möjliggör för långvarig sexuell kontakt. När EMLA appliceras på penis, utför den ovan funktion under huden. Smärta och nöje upplevs när nervreceptorer försörjs med stimulering och den lämpliga signalen överförs sedan till hjärnan. De två aktiva ingredienserna i EMLA, lidokain och prilokain, avbryter denna process genom att stoppa överföringen av dessa signaler på applikationsstället, så att användaren får en bättre kontroll över sin utlösning.

När du köper EMLA kräm hos Treated.com behöver du varken besöka din vårdcentral eller ett apotek. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Om läkaren godkänner din beställning skrivs ett elektroniskt recept ut följt av att läkemedlet skickas direkt från vårt brittiska apotek.

Beställ nu
Senast granskat:  22-07-2021
Bruksanvisning

Så använder du EMLA kräm

Som med alla läkemedel är det viktigt att du tar EMLA kräm enligt din läkares anvisningar och enligt de instruktioner som finns i bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du skulle vara osäker över något.

EMLA kräm för lokalbedövning

 1. Ta EMLA enligt din läkares anvisningar.
 2. Din förskrivande läkare kommer att förse dig med detaljerad information om hur mycket EMLA kräm du ska använda.
 3. Fördela 1 till 5 timmar innan hudingrepp. Ett tjockt lager ska appliceras på huden, under ett täckförband.
 4. Använd aldrig mer EMLA kräm än den mängd som ordinerats åt dig.
 5. Om du är osäker över något eller behöver ytterligare vägledning, rådfråga läkare eller apotekspersonal.
 6. Detaljerad information om hur du tar EMLA finns i bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du börjar ta detta läkemedel.

EMLA kräm för användning vid tidig utlösning

• EMLA kräm förskrivs “off-label” vid prematur ejakulation (PE), även kallat tidig utlösning. Detta innebär att det inte finns några riktlinjer för användning. Om du ordineras EMLA för att behandla prematur ejakulation får du särskild information med riktlinjer för användning vid detta tillstånd. Du kan ladda ner den denna information nedan. Du kan läsa mer om off label-förskrivning här.

EMLA® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för EMLA® från FASS

Informationsblad om användning av EMLA vid PE

Senast granskat:  22-07-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Emla kräm 5 gram

Emla kräm 30 gram

Biverkningar

EMLA: biverkningar, varningar och försiktighet

Det är viktigt att du slutar att ta EMLA kräm genast om du får några allvarliga biverkningar som exempelvis en allergisk reaktion. Tecken på en allergisk reaktion kan bland annat inneffatta utslag, andfåddhet, blodtrycksfall som leder till svaghet eller yrsel, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen blå- eller gråaktig hud.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Rodnad, lättare svullnad eller blek hud i applikationsstället.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Mild brännande känsla, klåda eller stickningar i samband med att krämen appliceras på huden.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Små röda prickar på huden där krämen applicerats.

Ovanstående är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med EMLA. I bipacksedeln hittar du en komplett förteckning över biverkningar.

Andra läkemedel och EMLA kräm

Informera alltid din läkare om eventuella andra läkemedel du tar, oavsett om de är receptbelagda eller receptfria, eftersom vissa kan störa funktionen av EMLA och vice versa. Detta gäller i synnerhet sulfonamider såsom sulfametoxazol, annan lokalanestetika eller behandlingar vid oregelbunden hjärtrytm som t.ex. mexiletin eller amiodaron.

Andra sjukdomar och EMLA kräm

EMLA kan vara olämplig att använda om du har eller har haft gulkos-6-fosfat dehydrogenabrist, hjärtsjukdom, anemi, methemoglobinemi eller atopisk dermatit.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare ifall du är gravid, försöker bli gravid eller tror att du är gravid innan du tar EMLA kräm.

Körförmåga och hantering av maskiner

Korrekt användning av EMLA kräm bör inte påverka din kapacitet att köra bil eller hantera maskiner. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Senast granskat:  22-07-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Emla kräm 5 gram

Emla kräm 30 gram

Vanliga frågor: EMLA

Vanliga frågor: EMLA

Förskrivs EMLA off-label?

Om en läkare förskriver EMLA kräm åt dig för tidig utlösning (prematur ejakulation) så är det off-label, eftersom det är utanför dess regulatoriska användningsområde. Läs mer här om vad det innebär.

Kan jag dricka alkohol i kombination med EMLA?

Det finns inga kända interaktioner mellan EMLA och alkohol. Men eftersom det är viktigt att EMLA appliceras på korrekt sätt så rekommenderas det att man avstår från att dricka när man tar läkemedlet.

Kan jag köra bil när jag använder EMLA?

Det tros inte att EMLA kräm ska påverka din körförmåga. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar. Tala även om detta för din läkare.

Kan jag använda EMLA om jag ska tatuera mig?

Ja. EMLA kräm är lokalbedövande och kan förskrivas för dig som ska tatuera dig. Tala om detta för vår läkare i samband med att du fyller i det medicinska frågeformuläret.

Hur ska EMLA förvaras?

EMLA kräm ska förvaras torrt och svalt, ej över 30°C. Krämen får ej frysas. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot EMLA?

Använd aldrig EMLA kräm om du vet med dig att du är allergisk mot någon av de nedanstående innehållsämnena.

EMLA kräm innehåller: prilokain, lidokain, polyoxietylen, hydrerad ricinolja, Carbomer 974P, natriumhydroxid samt renat vatten. Använd ej detta läkemedel om du är allergisk mot något av ovan ämnen.

Kan jag köpa EMLA receptfritt?

Nej. EMLA kräm är receptbelagt och kan endast köpas om en läkare har förskrivit behandlingen åt dig. Hos Treated.com kan du få ett elektroniskt recept på EMLA utskrivet och läkemedlet hemskickat nästföljande arbetsdag.

Vad kostar EMLA kräm?

Hos Treated.com kan du köpa EMLA antingen som tub om 5 gram eller 30 gram. Det finns inga olika styrkor på EMLA. 1 tub på 5 gram kostar 379 kronor, 1 tub på 30 gram kostar 569 kronor. Du ser mer utförlig prisinformation ovan i rutan med doser, därifrån du även begär ditt recept.  

Är EMLA rätt behandling för mig?

Om du ska genomföra något ingrepp i huden som kräver lokalbedövning kan du begära ditt recept på EMLA kräm. Detta kan exempelvis innefatta vaccinering, blodprov, blodsockertest eller något annat ingrepp som kräver injektion eller spruta. EMLA kan även förskrivas vid kosmetiska ingrepp som t.ex. tatuering, tatueringsborttagning, hårborttagning med laser, öronpiercing eller annan piercing. Utöver lokalbedövning, så kan EMLA förskrivas off label för användning vid prematur ejakulation, alltså för tidig utlösning. Tala alltid om för våra läkare i vilket syfte du begär ditt recept på EMLA.

Hos Treated.com ingår läkarkonsultation online, receptförskrivning och hemleverans nästa dag i priset. Du begär ditt recept på EMLA kräm genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Om läkaren godkänner din beställning levereras ditt läkemedel hem till din ytterdörr nästföljande dag.

Senast granskat:  22-07-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här