Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Priligy

Dapoxetin

Priligy (dapoxetin) är ett läkemedel i tablettform avsett för behandling av prematur ejakulation (PE), i vardagen känt som tidig utlösning.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Priligy är en lämplig behandling för dig. En legitimerad läkare granskar din information för att säkerställa att läkemedlet är säkert för dig att använda.

+1300 recensioner via Trustpilot
Priligy30mg

kan ordineras av läkaren som en normaldos i de fall där ingen ökad risk för biverkningar verkar finnas.

+ Gratis expressfrakt
Priligy60mg

kan ordineras av läkaren i de fall där det anses lämpligt att öka dosen från 30mg.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans lördag 30 oktober

Priligy (dapoxetin) är ett läkemedel i tablettform avsett för behandling av prematur ejakulation (PE), i vardagen känt som tidig utlösning.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Priligy är en lämplig behandling för dig. En legitimerad läkare granskar din information för att säkerställa att läkemedlet är säkert för dig att använda.

Översikt

Priligy - Tidig utlösning

Priligy är ett läkemedel i tablettform avsett för behandling av prematur ejakulation (för tidig utlösning) och är idag det enda läkemedlet på marknaden som har utvecklats särskilt för behandling av för tidig utlösning. Doserna med det verkande ämnet dapoxetin som finns till försäljning är Priligy 30 mg och Priligy 60 mg.

 1. Gynnar en fördröjd utlösning 
 2. Utvecklat särskilt för behandling av för tidig utlösning
 3. Tabletter för att inte komma snabbt

Prematur ejakulation (PE) är den medicinska termen för tidig utlösning vilket innebär att mannen av en eller flera orsaker ej kan kontrollera sin utlösning och når klimax inom 1-2 minuter från det att samlaget har inletts. Om situationen anses besvärande kan symptomen antingen behandlas med hjälp av terapi eller olika tekniker, samt i vissa fall receptbelagda läkemedel.

Prematur ejakulation (tidig utlösning)

Om symptomen är konstanta under minst 6 månader kan tillståndet diagnostiseras som prematur ejakulation (“PE”). Det är dock endast i de fall som symptomen anses besvärande för ena eller båda parterna i ett förhållande som behandling bör övervägas.  

Prematur ejakulation kan antingen vara primär eller sekundär, där den förstnämnda innebär att tillståndet har funnits sedan en tidig ålder, medan sekundär prematur ejakulation kan upplevas senare i livet, utan några tidigare symptom av tidig utlösning. Orsakerna till de båda kan variera.

Ofta kan primär prematur ejakulation kopplas till psykologiska orsaker, exempelvis ett eget, inlärt beteende eller särskild uppfostran.

Sekundär prematur ejakulation å andra sidan innebär att symptomen har uppkommit i ett senare skede i livet, utan att ha någon koppling till tidigare besvär eller problem. Detta kan orsakas av exempelvis sjukdom, stress eller prestationsångest.

Priligy om du kommer för snabbt

Den aktiva substansen i Priligy, som tillverkas av läkemedelsföretaget Menarini, är den selektiva serotoninåterupptagshämmaren (“SSRI”) dapoxetin. Denna typ av läkemedel används ofta vid behandling av depression, dock har Menarini genom särskild utveckling anpassat läkemedlet för att skapa en ny och effektiv behandling som gynnar en fördröjd utlösning.

Vid sexuell aktivitet når mannen klimax genom flera kemiska reaktioner i kroppen som triggas av sexuell stimulering. Dessa kemiska reaktioner gynnar överföringen av signaler i nervsystemet och kan resultera i en orgasm och ejakulation. Genom att hämma aktiviteten av dessa kemiska reaktioner kan dapoxetin ge användaren en större kontroll över sin utlösning och fördröja tiden för klimax (att du kommer för snabbt).      

Köpa Priligy online

Det är viktigt att komma ihåg att beställa läkemedel på nätet kräver mer av dig som patient och användare. Se alltid till att kontrollera att hemsidan för en laglig handel med genuina läkemedel. Du kan snabbt, smidigt och riktigt säkert få och förnya dina recept hos Treated.com. Köp Priligy online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär så får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla beställningar paketeras och skickas med expressleverans från vårt registrerade och EU-godkända apotek i Storbritannien. Leverans sker nästföljande arbetsdag direkt till din hemadress - så att du kan börja din behandling så snabbt som möjligt.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Precis som med andra läkemedel är det viktigt att Priligy används enligt läkarens instruktioner och rekommenderade dos. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Svälj 1 tablett med vatten, 1-3 timmar innan sexuell aktivitet.
 2. Använd ej Priligy oftare än 1 gång per dygn.
 3. Kan intas i samband med måltid eller på fastande mage.
 4. Använd aldrig mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

Om du är osäker på hur detta läkemedel ska användas eller har några frågor ska du rådfråga din läkare eller närmsta apotek.

Ladda ner bipacksedeln för Priligy

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Priligy 30mg

Priligy 60mg

Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Priligy orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Yrsel, huvudvärk, illamående.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Känna sig irriterad, upprörd eller rastlös, domningar eller myrkrypningar, sömnighet, svårighet att få eller behålla en erektion, koncentrationssvårigheter, förhöjt blodtryck, svimningskänsla, diarré, magsmärtor.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Humörförändring, känna sig förvirrad, långsamma eller oregelbundna hjärtslag, känna sig svag, synproblem, klåda eller kallsvettning, onormal smak, gnisslar tänder.  

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Känna sig yr efter ansträngning, plötsliga sömnattacker, plötsliga tarmträngningar.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Använda Priligy med andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Priligy. Avbryt eller påbörja inte användning av detta läkemedel utan att först konsultera din läkare eller apotekare.

Använd aldrig Priligy tillsammans med, eller inom en 14-dagars användningsperiod av: andra antidepressiva läkemedel, såsom MAO-hämmare (MAOIs); tioridazin; litium; mediciner för bipolär sjukdom; linezolid; tryptofan; Johannesört; smärtlindring för migrän eller tramadol; behandlingar för svampinfektioner såsom ketokonazol och itrakonazol; ritonavir, saquinavir, nelfinavir, atazanavir eller andra läkemedel som används för behandling av HIV; vissa typer av antibiotika såsom telitromycin; eller nefazodon.

Tala om för läkaren om du: behandlas för psykiska problem andra än depression; använder NSAID; blodförtunnande medicin; behandlas för erektil dysfunktion; behandlas för högt blodtryck eller förstorad prostata; behandlas för HIV genom exempelvis amprenavir och fosamprenavir; tarantibiotika såsom erytromycin och klaritromycin eller aprepitant. 

Priligy och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistorik för läkaren innan du använder detta läkemedel. Priligy kan vara en olämplig behandling om du har eller har haft: erektil dysfunktion; någon sjukdom som orsakar episoder av yrsel eller lågt blodtryck; bakgrund innehållandes droganvändning eller alkoholism; några symptom relaterade till psykisk ohälsa; epilepsi; någon blodrelaterad sjukdom; njurproblem; högt tryck i ögat (glaukom).

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Priligy 30mg

Priligy 60mg

Vanliga frågor: Priligy

Vanliga frågor: Priligy

Kan jag dricka alkohol i kombination med Priligy?

Vi rekommenderar ej att dricka alkohol tillsammans med Priligy. Alkohol kan öka mottagligheten för biverkningar så som yrsel och svimningskänslor.  

Kan jag köra bil när jag använder Priligy?

Detta läkemedel kan orsaka yrsel och liknande biverkningar. Undvik att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Hur ska Priligy förvaras?

Priligy ska förvaras under 30°C, utom räckhåll för barn. Detta läkemedel bör förvaras i sin originalförpackning.

Kan jag vara allergisk mot Priligy?

Priligy innehåller: dapoxetin, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, svart järnoxid (E172), järnoxid gul (E172).

Använd ej detta läkemedel om du är allergisk mot något av ovan ämnen.

Kan jag köpa Priligy receptfritt?

Nej, Priligy är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Är Priligy rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Priligy är en lämplig behandling för dig. Ditt formulär granskas av vår legitimerade läkare som antingen godkänner eller nekar ditt föreslagna läkemedel. Vid ett godkännande förskrivs du ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel levereras sedan till din dörr redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1266 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här