Om du frågar någon hur länge de förväntar sig att ett samlag ska pågå så kommer svaret att variera från person till person. Olika par har olika förväntningar, så det är inte alltid lätt att säga vad som anses vara tidig utlösning. Men faktumet är att för tidig utlösning, eller “prematur ejakulation” som den medicinska termen heter, är sjukdomsklassat. Det anses att man lider av tillståndet ifall man “kommer” (får utlösning) inom två minuter från påbörjat samlag.

Vi har dock tagit hjälp av medelvärden för att få en bättre uppfattning om vad som anses vara en rimlig längd på ett samlag.

En undersökning av 500 par som publicerades i Journal of Sexual Medicine granskade personer som bor i Storbritannien, Nederländerna, Spanien, USA och Turkiet. De rapporterade att mediantiden bland männen var 5,4 minuter. Andra studier har rapporterat lite olika siffror, men 4-7 minuter anses generellt vara den genomsnittliga varaktigheten.

Med hänsyn till detta har konsensus utvecklats sedan termen ”för tidig utlösning” introducerades av forskarna William Masters och Virginia Johnson 1970 att majoriteten av männen med prematur ejakulation, som det också kallas, tenderar att ejakulera inom en minut eller två.

De flesta män kommer att kunna säga att detta har hänt dem åtminstone någon gång. I sådana fall är det inte ett viktigt problem. Men det är ett problem när det kvarstår eller uppträder 50 procent eller mer av tiden.

Detta kan leda till känslor av spänning eller frustration hos par och skapa ett missnöje när det inte behandlas. Så att vidta åtgärder för att åtgärda problemet är viktigare än många par kanske tror.

I den här texten går vi igenom några av de tekniker som par kan använda sig av för att förbättra den manliga ejakulationen samt några av de tillgängliga behandlingsalternativ som finns om dessa metoder inte ger tillräckligt bra resultat.

Enkla knep

Vi börjar med att titta på några enkla metoder som inte kräver så mycket förberedelse och därmed kan användas med kort varsel för att lösa fall av relativ mild tidig utlösning, som i regel inte orsakar några större besvär.

 1. Använd en tjockare kondom

Förmodligen den enklaste förändringen som någon kan göra är att välja en kondom av modell tjockare, eller “extra säkra” som de ibland kallas, snarare än de som är särskilt tunna. Detta kan bidra till att minska känsligheten i penis och därmed förlänga ejakulationstiden.

 1. Ta en paus under samlaget eller tänk på något annat

En annan metod som kan bidra till att fördröja ejakulationen är att ta en kort paus innan mannen är på väg att komma. Under denna paus kan det vara bra att tänka på något mindre sexuellt stimulerande.

 1. Onanera innan

Två eller tre timmar före samlaget kan onani vara ett användbart sätt att desensibilisera kroppen till sexuell stimulans och förlänga ejakulationstiden vid samlaget senare. Det är dock viktigt att tiden är rätt. Om det är för lite tid mellan onani och samlaget så kan det vara svårare för vissa män att komma under samlaget.

 1. Ta ett djupt andetag när du kommer att ejakulera

Att göra detta kan vara svårt under ett samlag, men att ta ett långt andetag vid punkten just före utlösning kan bidra till att avkorta reflexen för ejakulation under en mycket kort tid och således fördröja det hela.

 1. Använd en kondom som räcker längre

Denna typ av kondom är fodrad med en liten mängd bedövningsmedel och är utformad för att minska känsligheten i penis under sex. Detta hjälper användaren att fördröja ejakulationen.

Metoder som rekommenderas av läkare

I vissa fall kan ovanstående metoder inte ge de önskade resultaten och i mer allvarliga fall där mannen får utlösning för snabbt kan läkemedelsbehandling ordineras. Det finns ett par mer “avancerade” metoder för att kontrollera ens utlösning, nämligen klämtekniken och start-stopp-tekniken

”Klämtekniken”

Denna teknik, som också är känd som Masters och Johnson-metoden, kan låta smärtsam men om den görs rätt är den inte det. Den kan dock kräva viss träning innan.

 • Personen tar hjälp med onanin av dess partner.
 • När mannen närmar sig utlösning håller mannens partner penisen så att tummen är ungefär där frenulum är.
 • Placera pek- och långfingret på andra sidan av penis så att långfingret ligger strax under ollonet och pekfingret ovanför dess början.
 • När mannen nästan når utlösning informerar han sin partner.
 • Partnern applicerar sedan en liten mängd tryck på penis i 10 till 20 sekunder.
 • Efter detta observeras en paus på 30 sekunder innan onani fortsätter.
 • Ovan nämnda steg kan upprepas några gånger innan utlösning så småningom tillåts hända.

”Start-stopp-tekniken”

Det här är en form av kognitiv beteendeterapi som återigen innefattar onani, men det kräver inte att mannens partner ska vara närvarande. Detta involverar:

 • Mannen onanerar med torra händer och stoppar strax innan han når utlösning.
 • Processen upprepas tre gånger.
 • Mannen ejakulerar sedan på det fjärde försöket.
 • Tanken är att när mannen behärskar en högre nivå av kontroll över utlösningen så kan han prova igen fast med våta händer (för att simulera känslan av att vara inuti sin partner).
 • Precis som med Masters och Johnson-metoden bidrar det till att träna de sensoriska processerna som leder till utlösningen och ge mannen bättre kontroll.

I vissa fall kan det dock vara viktigt att träna det som en del av ett större behandlingsprogram. Ytterligare sexrådgivning kan krävas för att tillhandahålla det stöd som behövs och se till att tekniken övas i enlighet med detta.

Läkemedelsbehandling vid tidig utlösning

Om det är så att ovan nämnda metoder inte fungerar och mannen kanske upplever uppgivenhet och ångest över sin tidiga utlösning finns det två läkemedel tillgängliga som kan förskrivas. Den enda renodlade behandlingen som specifikt utvecklats mot tidig utlösning (prematur ejakulation) heter Priligy. Utöver Priligy, finns även ett läkemedel i krämform som kan förskrivas off label* vid för tidig utlösning. Denna behandling heter EMLA.

* - off label-förskrivning innebär att en läkare kan förskriva ett läkemedel för ett annat ändamål än vad det ursprungligen blivit godkänt för.

EMLA och Priligy - två behandlingar vid tidig utlösning

 

Hur tas det?

Innehåller

Utförande

Pris

EMLA kräm är en lokalbedövande behandling som appliceras direkt på penis.Prilokain och lidokainGenomskinlig krämFrån 409 kr
En tablett tas 1-3 timmar innan planerad sexuell aktivitet. DapoxetinFilmdragerad tablettFrån 639 kr


EMLA kräm

EMLA kräm är en receptbelagd, lokalbedövande kräm som kan förskrivas av en läkare till patienter som ska genomgå lättare hudingrepp, som t.ex. vaccination, blodprov, tatuering eller hårborttagning. Men EMLA har även visat sig kunna behandla prematur ejakulation genom sin lokalbedövande effekt, detta genom att minska känsligheten i penis vid samlag.

Eftersom läkemedlet inte är godkänt (licenserat) specifikt för tidig utlösning, utan enbart förskrivs “off-label” för detta ändamål, finns det en särskild bipacksedel för just dessa fall. Den innehåller bland annat särskilda riktlinjer och anvisningar om dosering, hur krämen ska appliceras, och annat.

Endast en mycket liten mängd EMLA behövs när det appliceras på penis. Det är väldigt viktigt att torka av krämen innan du har samlag med din partner. Detta för att det inte ska kunna oavsiktligt föras över till din partner. För att ytterligare reducera denna risk rekommenderas det också att använda kondom och att mannen ska applicera detta efter att ha torkat av krämen.

En studie gjord av turkiska forskare försökte bestämma den optimala användningen av prilokain och lidokain, som är de två aktiva substanserna i EMLA. De noterade att i gruppen som tillämpade detta i 20 minuter och sedan tog bort före samlag så ökade den genomsnittliga tiden till 6.71 minuter.

Men de noterade också i andra grupper att det kunde leda till förlust av erektil styrka, alltså erektionsproblem. Så det är viktigt att följa din läkares anvisningar noggrant vid användandet av EMLA.

Priligy

I vissa svåra fall av för tidig utlösning där ovanstående åtgärder inte har varit effektiva vid behandling av symptom så kan ett receptbelagt läkemedel vara till hjälp. Priligy är ett läkemedel som utvecklats specifikt för tidig utlösning.

Det är en tablett som vanligtvis används för att behandla depression. Vid behandling av tidig utlösning fungerar denna genom att påverka funktionen hos signalsubstansen serotonin. Serotonin är en neurotransmittor som spelar en roll i kommuniceringen av njutningssignaler i hjärnan. Vid förändring av hur serotoninfunktionen bidrar, så hjälper detta i huvudsak användaren att uppnå bättre kontroll över deras ejakulationer.

Återigen, Priligy används endast för svåra fall av tidig utlösning och är endast tillgängligt på recept.

När bör jag träffa en läkare om jag lider av för tidig utlösning?

Så fort som du känner att det påverkar dig och din partners sexliv negativt. Som det diskuteras ovan så kommer tillfällig tidig utlösning ofta att gå över av sig själv utan behov av rådgivning eller terapi. Men om tidig utlösning fortsätter så bör du tala med din läkare. Då kommer du att kunna få den hjälp du behöver och den behandling som passar dig bäst.

Senast granskat:  05-05-2020