Torra ögon, även kallat keratokonjunktivit eller keratoconjuncitivits sicca vid fall av kroniskt torra ögon, är ett tillstånd som påverkar ögonen och orsakar tårfilmen att få nedsatt funktion. De vanligaste symptomen vid torra ögon är att ögonen svider, kliar, är torra eller röda, känns grusiga eller grusaktiga eller rinniga.

Varför uppstår torra ögon?

Normalt sett utsöndras kontinuerligt tårvätska ur ögats tårkörtlar. När du sedan blinkar fördelas tårvätskan till en tunn film över ögats yta, vilket gör att inkommande ljus kan brytas jämnt genom hornhinnan och säkerhetsställer att ögat inte blir uttorkat. Denna film, ibland kallad tårfilmen, ansvarar även för att släta ut den ojämna kornealytan och ge ögats främre yta dess optiska funktion. Tårvätskan håller även ögat fuktat och smörjer området mellan ögats yta och ögonlockets insida.

När ögats tårkörtlar inte kontinuerligt utsöndrar denna tårvätska innebär det kort och gott att tårproduktionen reduceras. Men det kan också bero på att något har stört tårkanalen så att vätskan inte når ut i ögat, eller att tårvätskan innehåller för lite fett eller producerar fett av för dålig kvalitet. Om tårfilmens kvalitet är för dålig blir ögat snabbt torrt. Tårkörtlarna försöker då kompensera detta genom att öka utsöndringen av tårvätska, med rinnande ögon som vanligt symptom.

Torra ögon kan emellertid också orsakas av ett antal andra hälsofaktorer såväl som av livsstilsfaktorer, fysiska orsaker och vissa läkemedel, som vi går igenom nedan.

 • Ålder

Bland de hälsofaktorer som kan orsaka torra ögon är ålder den vanligaste. I takt med att vi åldras minskar tårvätskesekretionen, alltså kroppens förmåga att producera tårvätska.

 • A-vitaminbrist

Ett av de första tecken på a-vitaminbrist är nattblindhet. Brist på a-vitamin kan också orsaka hornhinnan att bli mycket torr, vilket leder till ovan nämnda grumliga och “grusaktiga” känsla i ögat, men det kan även orsaka hornhinnesår och synförlust. A-vitaminbrist orsakar också skada på näthinnan, vilket också kan leda till nedsatt syn.

 • Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomar som kan orsaka torra ögon, som exempelvis Parikonsons sjukdom, diabetes eller lupus. Även vissa tillstånd som menopaus (klimakteriebesvär) och andra tillstånd där hormonnivåerna fluktuerar (särskilt för kvinnor) som graviditet, rikliga menstruationer eller sköldkörtelproblem. Vissa andra tillstånd, som rosacea, sarkoidos, Sjögrens syndrom och reuomatoid artrit kan bidra till torra ögon. Sjögrens syndrom och reuomatoid artrit kan även orsaka torrhet i munnen.

 • Livsstilsförhållanden och fysiska orsaker som kan orsaka torra ögon

Vissa livsstilsförhållanden är också kända för att kunna orsaka torra ögon, som exempelvis rökning, ansträngning av ögonen framför datorskärm eller att regelbundet spendera tid i kontor eller bostadsmiljö med torr luft - även fast överventilerade ytor även kan orsaka torra ögon. Användande av kontaktlinser är även en känd faktor, och om du läkemedelsbehandlar dina torra ögon ska du ta ut dina kontaktlinser innan du applicerar läkemedlet och vänta en viss tid innan du för in dem igen.

Störningar, förträngningar eller stopp i tårkanalerna eller i fettkörtlarna, såväl som sår eller ärr under ögonlock eller ögonlockskanter är även kända bovar vid torra ögon. Fysiska orsaker till torra ögon kan även innehålla ögonoperationer, inte minst laseroperationer i ögat.

 • Biverkning av läkemedel

I vissa fall orsakas torra ögon som en biverkan av ett läkemedel du tar. Det är alltid viktigt att tala om för din läkare ifall du tar några andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria, om du konsulterar om dina torra ögon. Din läkare kan komma att justera dina befintliga behandlingar innan läkemedel mot torra ögon utfärdas.

Läkemedel som kan bidra till torra ögon är exempelvis:

Symptom vid torra ögon

Torra ögon angriper, som tillståndets namn vittnar om, en persons ögon. Symptomen är ofta snarlika till andra symptom som kan upplevas i samband med irritation i ögonen, men eftersom våra tårar är en vital komponent i att behålla vår allmänhälsa kan de anses vara mycket besvärande.

Vanlig symptom inkluderar, men är inte begränsade, till:

 • Ögontrötthet
 • Fastklibbade eller igenklistrade ögonlock
 • Skavkänsla, sveda eller klåda i ögonen
 • Rinnande ögon
 • Gruskänsla i ögonen
 • Brännande känsla i ögonen
 • Främmande kroppskänsla
 • Ljuskänslighet och dimsyn
 • Tråddragande sekret

Behandling

Torra ögon kan behandlas med ett antal huskurer såväl som receptfria läkemedel, vid fall som ej anses vara så allvarliga. Receptfria produkter kan tillfälligt bistå i att lindra symptom, men det är alltid viktigt att prata med sin läkare och få en diagnos ställd innan man börjar ta receptfria läkemedel, eftersom vissa kan förvärra symptomen.

Om en läkare utfärdar en receptbelagd behandling för torra ögon är första linjens behandling med acetylcystein, oftast i form av endosförpackade ögondroppar. Att ögondropparna kommer i endosförpackningar innebär att de inte innehåller konserveringsmedel som i många fall skadar cellerna i tårkanalen.

Denna typ av behandling kallas för tårsubstitut. Hos Treated.com kan du beställa ögondroppar som i Storbritannien går under namnet Ilube, som innehåller acetylcystein. I Sverige heter läkemedlet bara Acetylcystein.

Senast granskat:  15-07-2020