Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Detrusitol & Detrusitol SR

Tolterodin

Detrusitol är en behandling som lindrar symptom vid urinträngningar. Behandlingen finns tillgänglig som vanlig filmdragerad tablett och som depotkapsel, Detrusitol SR, med långsam frisättning. Detrusitol tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer och innehåller den aktiva ingrediensen Tolterodin.

Vi vet att det inte alltid är bekvämt att tala med sin läkare om problem med överaktiv blåsa. Hos Treated.com sker både läkarkonsultation och receptförskrivning online. Godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans måndag 1 mars
Detrusitol1 mg

Detrusitol 1 mg innehåller 1 mg tolterodin är den lägsta dosen och kan ges ut till dem som är extra känsliga inför biverkningar. Tas vanligtvis som en filmdragerad tablett, två gånger dagligen.

Detrusitol2 mg

Detrusitol 2 mg är även filmdragerade tabletter och är den rekommenderade underhållsdosen. Vanligen tas en tablett, två gånger dagligen, under en behandlingsperiod som specificerats utav din läkare. Innehåller 2 mg tolterodin.

Detrusitol XL4 mg

Detrusitol SR är depotkapslar som ger en långsam frisättning av den aktiva ingrediensen. Innehåller 4 mg av den aktiva ingrediensen tolterodin. Tas en åt gången, en gång dagligen.

Beställ nu för leverans måndag 1 mars

Detrusitol är en behandling som lindrar symptom vid urinträngningar. Behandlingen finns tillgänglig som vanlig filmdragerad tablett och som depotkapsel, Detrusitol SR, med långsam frisättning. Detrusitol tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer och innehåller den aktiva ingrediensen Tolterodin.

Vi vet att det inte alltid är bekvämt att tala med sin läkare om problem med överaktiv blåsa. Hos Treated.com sker både läkarkonsultation och receptförskrivning online. Godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Detrusitol (Tolterodin)

Detrusitol är en behandling vid urinträngningar som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Behandlingen finns i två utföranden, som vanlig filmdragerad tablett och som depotkapsel (Detrusitol SR) med modifierad frisättning. Den senare innehåller en högre dos men behöver, i och med att läkemedlet frisätts långsamt, inte tas lika ofta. Den aktiva ingrediensen i bägge heter tolterodin och verkar genom att slappna av detrusormuskeln. Tolterodin tillhör läkemedelsgruppen antimuskarina läkemedel.

 1. Finns som vanlig filmdragerad tablett och depotkapsel
 2. Depotkapslar ger en långsam frisättning av läkemedlet
 3. Detrusitol är en marknadsledande behandling vid urinträngningar

Urinträngningar, ibland kallat tvingande urinträngningar, är ett tillstånd som tillhör sjukdomar som orsakas av överaktiv blåsa. Tillståndet definieras av ett plötsligt, intensivt och ibland till och med desperat behov av att urinera och kan för vissa bli ett stort medicinskt och socialt handikapp. För vissa kan behovet att gå på toaletten komma så plötsligt att personen börjar läcka urin innan den når toaletten. Förutom en överaktiv blåsa kan även oregelbundna muskelsammandragningar eller spänningar i urinvägarna orsaka det tryck som leder till ett plötsligt behov av att gå på toaletten. Urinträngningar kan ibland omnämnas som trängningsinkontinens eller frekventa miktioner.

Det kan finnas vissa anledningar till varför en person får urinträngningar, bland annat livsstilsfaktorer som t.ex. överdriven eller regelbunden alkoholkonsumtion eller koffeinkonsumtion eller att inte dricka tillräckligt med vatten. Även vissa läkemedel kan påverka urinproduktionen, såväl som närvaron av ett underliggande medicinskt tillstånd, som exempelvis urinvägsinfektion.

Hur fungerar Detrusitol?

Om du upplever urinträngningar är det viktigt att inte ignorera symptomen, eftersom det kan vara en indikation på att du har ett annat tillstånd som kan kräva behandling. Du ska alltid uppsöka läkarvård om du märker av andra symptom såsom smärta eller bränningar i samband med att du kissar. Urinträngningar som inte kan härledas till en annan sjukdom kan behandlas med receptbelagda läkemedel som Detrusitol.

Detrusitol verkar genom att störa överföringen av vissa signaler som skickas från hjärnan till muskelväggarna runt urinblåsan. Dessa signaler kan ibland leda till de oförutsägbara sammandragningar i urinblåsan som orsakar urinträngningar. Genom att blockera passagen av dessa signaler bidrar den aktiva ingrediensen i Detrusitol, tolterodin, med att lindra symptomen.

Köpa Detrusitol (Tolterodin) online

Vi vet att det inte alltid är enkelt eller bekvämt att ta sig tiden att gå till en vårdcentral för att berätta om en överaktiv blåsa eller urinträngningar. Hos Treated.com sker hela vårdledet online: från konsultation, till receptförskrivning eller receptförnyelse, till leverans. Allt du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig skrivs ett e-recept ut, följt av att läkemedlet paketeras och skickas från vårt apotek. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  29-07-2020
Bruksanvisningar

Bruksanvisningar

Lyssna alltid noga till din förskrivares anvisningar om hur du tar Detrusitol. Se även till att läsa igenom och bekanta dig med innehållet i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt anvisningarna.
 2. Om du tar Detrusitol tabletter är rekommenderad dos en 2 mg tablett, två gånger dagligen. Behandlingens tid bestäms av din förskrivare.
 3. Din läkare kan komma att sänka dosen till 1 mg om du skulle uppleva några milda biverkningar.
 4. Om du tar Detrusitol SR (depotkapslar) är den rekommenderade dosen en kapsel dagligen, på 4 mg. Även här är det din förskrivare som definierar behandlingens längd.
 5. I händelse av att du skulle vara känslig mot depotkapslarna och uppleva några besvärliga biverkningar kan läkaren komma att ändra till standardtabletter.
 6. Både tabletterna och kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vatten.
 7. Överskrid aldrig den dosen som ordinerats åt dig.
 8. Om du skulle glömma att ta din dos ska du bara ta den så snart som du kommer ihåg. Om det skulle vara dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen.
 9. Kompensera aldrig för glömd dos genom att ta dubbel dos.

Anvisningarna ovan är endast en summering över hur du använder Detrusitol och Detrusitol SR depotkapslar. Kompletta instruktioner finns i läkemedlets bifogade bipacksedel, som du även kan ladda ner nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du skulle vara osäker.

Bipacksedlar

Detrusitol 2 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Detrusitol 2 mg från FASS

Detrusitol depotkapslar bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Detrusitol depotkapslar från FASS

Senast granskat:  29-07-2020
Biverkningar

Biverkningar

Likt alla läkemedel kan Detrusitol orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock bra att du på förhand känner till dessa. Tala omedelbart om för din läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion. Mer information hittar du i bipacksedeln.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Muntorrhet, huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Bronkit, yrsel, sömnighet, stickkningar, torra ögon, suddig syn eller dimsyn, vertigo, hjärtklappning, matsmältningsbesvär, förstoppning, buksmärta, sjukdomskänsla, torr hud, smärta i samband med urinering, sömnighet, bröstsmärta, vätskeretention, viktuppgång eller diarré.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Nervositet, ökade hjärtslag eller oregelbundna hjärtslag, hjärtproblem eller minnesförlust.

Biverkningarna ovan är endast en sammanfattning. Detaljerad förteckning över eventuella biverkningar förknippade med Detrusitol återfinner du i läkemedlets bifogade bipacksedel.

Andra läkemedel och Detrusitol

Tala alltid om för din läkare om du tar några som helst andra läkemedel, då vissa kan påverka funktionen av Detrusitol och vice versa.

Detrusitol kan interagera med: vissa antibiotikum, antimykotika, hiv-behandlingar, metoklopramid, cisaprid eller liknande behandlingar, behandlingar vid oregelbundna hjärtslag som amiodaron, sotalol, kinidin eller prokainamid eller andra antimuskarinika.

Andra sjukdomar och Detrusitol

Använd inte Detrusitol om du har något av följande:

 • En överkänslighet eller allergi mot tolterodin eller något av de andra innehållsämnena i läkemedlet. Innehållsdeklaration hittar du under fliken “Vanliga frågor”
 • Urinretention, vilket innebär svårigheter med att tömma blåsan.
 • Okontrollerat glaukom med trång kammarvinkel. Detta innebär ett ökat tryck i ögat som leder till nedsatt syn.
 • Kraftig muskelsvaghet, så kallad myastenia gravis
 • Allvarlig ulcerös kolit (sår i tjocktarmen och/eller inflammerad tjocktarm)
 • Akut vidgning av tjocktarmen, så kallad toxisk megakolon

Din läkare kan komma att utfärda Detrusitol med särskild försiktighet om du har svårigheter med att tömma blåsan, gastrointestinala sjukdomar, lever- eller njurproblem, neuronala störningar, hiatalbråck, svår förstoppning, hjärtsjukdom eller om du har onormalt låga kaliumnivåer, kalciumnivåer eller magnesiumnivåer i blodet.

Senast granskat:  29-07-2020
Vanliga frågor: Detrusitol

Vanliga frågor: Detrusitol

Kan jag dricka alkohol när jag tar Detrusitol?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Detrusitol och alkohol. Det är dock viktigt att komma ihåg att stora mängder alkohol kan förvärra dina urinträngningar, därför rekommenderas det att du enbart dricker måttliga mängder.

Kan jag köra bil när jag använder Detrusitol?

Det tros inte att Detrusitol, varken i form av filmdragerade tabletter eller depotkapslar, ska påverka eller försämra din körförmåga. Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa kan känna sig yra av att ta Detrusitol, och då är det upp till dig att avgöra om du är körduglig eller kan hantera maskiner eller ej. Det rekommenderas att du avstår från att köra om du känner dig yr. Kontakta din läkare om du skulle uppleva några biverkningar.

Kan jag ta Detrusitol om jag är gravid eller ammar?

Det rekommenderas inte att du använder Detrusitol om du är gravid eller ammar.

Hur länge ska jag ta Detrusitol?

Din läkare kommer att bestämma hur länge du ska behandlas med Detrusitol filmdragerade tabletter eller depotkapslar. Avbryt inte behandlingen tidigare om du själv inte upplever att den gett någon effekt. Det kan ta tid för din blåsa att anpassa sig för läkemedlet.

Hur ska Detrusitol förvaras?

Förvaras på en trygg plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Detrusitol?

Detrusitol filmdragerade tabletter innehåller: tolterodintartrat, mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, stearinsyra och titandioxid (E171).

Detrusitol SR (depotkapslar) innehåller: tolterodintartrat, sockerkulor, hypromellos, surelease E-7-19010, som innehåller etylcellulosa, medellångkedjiga triglycerider, oljesyra, gelatin, indigo-karmin (E132), titandioxid (E171), propylenglykol och simetikon.

 • Detrusitol SR (depotkapslar) innehåller sackaros, vilket är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter ska du rådfråga din läkare innan du tar denna behandling. Om du har en ärftlig fruktosintolerans, glukosintolerans eller galaktosintolerans eller sukras-isomaltasbrist ska du inte ta detta läkemedel.

Ta aldrig Detrusitol om du vet med dig att du har en allergi mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Detrusitol receptfritt?

Nej, Detrusitol är en receptbelagd behandling vilket betyder att en läkare måste ha skrivit ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa läkemedlet.

Är Detrusitol rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Godkänns beställningen skickas sedan läkemedlet direkt från vårt apotek, raka spåret hem till dig, nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  29-07-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här